Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Praca domowa

Kliknij, aby skopiować

Praca domowa dla modułu 5


  1. Wykonaj własny proces biznesowy i punkt końcowy do niego (możesz wykorzystać proces biznesowy z zadania dla modułu 4).
  2. Sprawdź wynik jego wykonania za pomocą Swagger.
  3. Wykonaj endpoint w taki sposób, aby dostęp do niego mieli tylko autoryzowani użytkownicy.
  4. Sprawdź wynik wykonania żądania bez autoryzacji.
  5. Zaloguj się na stronie Swagger za pomocą punktu końcowego POST /Auth/. W odpowiedzi otrzymaj token autoryzacyjny i aktywuj go klikając przycisk Authorize.
  6. Powtórz punkt 4, ale w statusie uprawnionego użytkownika.
Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?