Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Odświeżanie i usuwanie danych

Kliknij, aby skopiować

Jak odświeżyć dane w tabeli i usunąć rekord w bazie danych


Teraz możemy tworzyć nowe rekordy w bazie danych, a także zobaczyć dane z bazy danych w tabeli. Ale byłoby miło zrobić osobny proces biznesowy, aby zaktualizować dane w tabeli w momencie, gdy ich potrzebujemy.

Odświeżenie

Dodajmy proces biznesowy, który będzie uruchamiany po kliknięciu przycisku Refresh co oznacza, że powinien zostać wykonany w momencie onClick wyzwalacza. Będzie on zawierał znane już bloki.

  • Table Update Properties aby ustawić Loading = true i wskazać fakt, że dane są ładowane.
  • Server request GET /country/ pobrać dane z bazy danych.
  • Table Update Data Wyświetlenie otrzymanych danych w tabeli.

Zauważ, że nie ma potrzeby dodawania Table Update Properties na końcu procesu biznesowego, aby ustawić Loading = false. Wykonanie Table Update Data uruchomi wyzwalacz onDataUpdate trigger, a niezbędne akcje zostaną wykonane automatycznie.


Co więcej, teraz mamy możliwość wywołania procesu biznesowego poprzez naciśnięcie przycisku Refresh w dowolnym momencie, bez konieczności ponownego tworzenia procesów biznesowych w celu aktualizacji danych. Wykorzystamy tę możliwość do udoskonalenia procesu dodawania nowych danych. Wróćmy do procesu biznesowego utworzonego w pierwszej połowie modułu i dodajmy do niego jeszcze jeden blok -... Button Click dla Refresh przycisk. Dzięki temu dane w tabeli będą aktualizowane natychmiast po dodaniu nowego rekordu.


Usuwanie rekordów

Teraz, aby dopełnić obrazu, brakuje nam tylko możliwości usunięcia zbędnych danych. Aby to zrobić, najlepiej wykorzystać możliwości kolumny Actions w tabeli. Jej różnica w stosunku do pozostałych kolumn polega na tym, że nie zawiera ona danych, lecz przyciski akcji. Dodajmy tam przycisk i skonfigurujmy go do usuwania danych.


Ważną cechą przycisków w kolumnie Actions jest to, że po ich naciśnięciu przekazują one nie tylko fakt naciśnięcia, ale także Record ID, czyli identyfikator elementu z tabeli, w którym wierszu znajduje się ten przycisk.

Dzięki temu można zrobić bardzo prosty proces biznesowy do usuwania danych:

  1. Wyzwalacz uruchamia się i wysyła Record ID.
  2. Uruchamia Server Request DELETE /Country/ aby usunąć dane
  3. Aktualizacja danych w tabeli poprzez kliknięcie Refresh przycisk


Kończy to tworzenie strony z listą krajów. Dane z bazy są wyświetlane w tabeli, a nowe kraje są dodawane w oknie modalnym, zapisywane w bazie i w razie potrzeby usuwane.

Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?