Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Praca domowa

Kliknij, aby skopiować

Praca domowa dla modułu 3


Wyobraź sobie, że musisz stworzyć aplikację dla sklepu internetowego. Utwórz model bazy danych, aby mogła ona działać:

  • Należy przewidzieć dostępność towarów wraz z kartami ich opisu, różne kategorie towarów, informacje o zamówieniach i o klientach.
  • Zaludnij tabele polami różnych typów (użyj co najmniej 5 typów).
  • Utwórz relacje między tabelami. Użyj wszystkich 3 typów relacji.
Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?