Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

DDL ve DML Arasındaki Fark

DDL ve DML Arasındaki Fark

SQL'de DDL ( Data Definition Language) ve DML ( Data Manipulation Language) arasındaki farkı anlamak, veritabanlarını etkili bir şekilde yönetmek ve işlemek için çok önemlidir. Bu makalede, bu iki temel SQL komutu arasındaki temel farkları derinlemesine inceleyeceğiz ve veritabanı performansınızı optimize etmek için bunları nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. SQL'de yeni de olsanız deneyimli bir profesyonel de olsanız, bu makale veritabanı yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir makaledir. Başlayalım!

DDL nedir?

DDL ( Data Definition Language), bir veritabanının yapısını ve tablolar, görünümler, dizinler ve prosedürler gibi nesnelerini tanımlamak için kullanılan SQL'in (Yapılandırılmış Sorgu Dili) bir alt kümesidir. DDL deyimleri, tablolar, görünümler, dizinler ve saklı yordamlar dahil olmak üzere veritabanı nesnelerini oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılır. En yaygın DDL ifadelerinden bazıları şunlardır:

 • CREATE: Bu ifade, tablo, görünüm veya dizin gibi yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Örneğin, aşağıdaki SQL ifadesi "müşteriler" adlı bir tablo oluşturur:

CREATE TABLE müşterileri ( id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

 • ALTER: Bu ifade, var olan bir veritabanı nesnesini değiştirmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL deyimi, " customers " tablosuna " email " adlı yeni bir sütun ekler:

ALTER TABLE müşterileri E-posta ADD VARCHAR(255);

 • DROP: Bu deyim mevcut bir veritabanı nesnesini silmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL ifadesi "müşteriler" tablosunu siler:

DROP TABLE müşterileri;

 • TRUNCATE: Bu deyim bir tablodaki tüm satırları silmek için kullanılır, ancak DROP deyiminden farklı olarak tablonun yapısını ve dizinlerini korur.
 • RENAME: Bu ifade, mevcut bir veritabanı nesnesini yeniden adlandırmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL ifadesi "müşteriler" tablosunu "müşteriler" olarak yeniden adlandırır:

RENAME TABLE TO

DDL ifadelerinin hemen yürütüldüğünü ve kalıcı olduğunu, yani bir nesne oluşturulduktan, değiştirildikten veya silindikten sonra değişikliğin geri alınamayacağına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir DDL deyimini yürütmeden önce dikkatli olmanız ve bir veritabanı yedeğinizin olduğundan emin olmanız önemlidir. Ek olarak, DDL ifadeleri genellikle bir veritabanı yöneticisi veya veritabanı yapısını değiştirmek için uygun ayrıcalıklara ve izinlere sahip bir geliştirici tarafından yürütülür.

DML nedir?

DML ( Data Manipulation Language), bir veritabanındaki verileri işlemek için kullanılan SQL'in (Yapılandırılmış Sorgu Dili) bir alt kümesidir. DML ifadeleri, bir veritabanına veri eklemek, güncellemek ve silmek için kullanılır. En yaygın DML ifadelerinden bazıları şunlardır:

 • SELECT: Bu ifade, bir veritabanındaki bir veya daha fazla tablodan veri almak için kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki SQL sorgusu "müşteriler" tablosundaki tüm kayıtları alır:

SELECT * FROM;

 • INSERT: Bu ifade bir tabloya yeni veri eklemek için kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki SQL ifadesi "müşteriler" tablosuna yeni bir satır ekler:

Müşterilere INSERT INTO (kimlik, ad, adres) VALUES (1, 'John Smith,' '123 Main St');

 • UPDATE: Bu ifade, bir tablodaki mevcut verileri değiştirmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL deyimi, müşterinin adresini "müşteriler" tablosunda 1 kimliğiyle günceller:

UPDATE müşterileri SET adresi = '456 Park Ave' WHERE id = 1;

 • DELETE: Bu ifade bir tablodan veri silmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL deyimi, kimliği 1 olan müşteriyi "müşteriler" tablosundan siler:

Müşterilerden DELETE FROM WHERE id = 1;

DML ifadeleri hemen yürütülür ve bir geri alma ifadesiyle geri alınabilir. DDL deyimlerinin veritabanı nesnelerini oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılırken, DML deyimlerinin bu nesneler içindeki verileri değiştirmek için kullanıldığını unutmamak önemlidir.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

DML ifadeleri genellikle, verileri almak, güncellemek veya silmek için veritabanıyla etkileşime giren uygulamalar veya sistemler gibi son kullanıcılar tarafından yürütülür. Veritabanı yönetim sistemi, bir sorgu yapıldıktan sonra DML deyimlerini çalıştırır.

DDL ve DML

DDL ( Data Definition Language) ve DML ( Data Manipulation Language), veritabanlarını yönetmek ve değiştirmek için kullanılan SQL'in (Yapılandırılmış Sorgu Dili) alt kümeleridir. Ancak farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı özelliklere sahiptirler.

DDL, bir veritabanının yapısını ve tablolar, görünümler, dizinler ve prosedürler gibi nesnelerini tanımlar. DDL deyimleri, tablolar, görünümler, dizinler ve saklı yordamlar dahil olmak üzere veritabanı nesnelerini oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılır. DDL deyimlerine örnek olarak CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE ve RENAME verilebilir. DDL ifadeleri hemen yürütülür ve kalıcıdır, yani bir nesne oluşturulduktan, değiştirildikten veya silindikten sonra değişiklik geri alınamaz. Bu nedenle, dikkatli olmanız ve herhangi bir DDL deyimini çalıştırmadan önce bir veritabanı yedeğiniz olduğundan emin olmanız önemlidir. DDL ifadeleri genellikle bir veritabanı yöneticisi veya veritabanı yapısını değiştirmek için uygun ayrıcalıklara ve izinlere sahip bir geliştirici tarafından yürütülür.

DML, bir veritabanındaki verileri değiştirmek için kullanılır. DML ifadeleri, bir veritabanına veri eklemek, güncellemek ve silmek için kullanılır. DML ifadelerine örnek olarak SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE verilebilir. DML ifadeleri hemen yürütülür ve bir geri alma ifadesiyle geri alınabilir. DML ifadeleri genellikle, verileri almak, güncellemek veya silmek için veritabanıyla etkileşime giren uygulamalar veya sistemler gibi son kullanıcılar tarafından yürütülür.

Özetle, DDL bir veritabanının yapısını tanımlamak ve yönetmek için kullanılırken, DML bir veritabanı içindeki verileri değiştirmek için kullanılır. DDL deyimleri kalıcıdır ve geri alınamaz, DML deyimleri ise anında yürütülür ve geri alınabilir. Son kullanıcılar DML ifadelerini yürütürken, DDL ifadeleri yetkili personel tarafından yürütülür.

Neden DDL?

DDL ( Data Definition Language), bir veritabanının yapısını ve tablolar, görünümler, dizinler ve prosedürler gibi nesnelerini tanımlar. DDL deyimleri, tablolar, görünümler, dizinler ve saklı yordamlar dahil olmak üzere veritabanı nesnelerini oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılır. DDL gerekli olmasının birkaç nedeni vardır:

 • Veritabanı Oluşturma ve Yönetimi : DDL ifadeleri, bir veritabanının yapısını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. DDL ile bir veritabanının yapısını geliştirmek ve sürdürmek daha kolay olacaktır.
 • Veri Bütünlüğü : DDL ifadeleri, birincil, yabancı ve benzersiz anahtarlar gibi veri bütünlüğü kısıtlamalarını uygular. Bu kısıtlamalar, veritabanındaki verilerin doğru ve tutarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur.
 • Performans : DDL deyimleri, bir veritabanının performansını artırabilen dizinler ve diğer veritabanı nesneleri oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir tablo üzerinde bir dizin oluşturmak, o tablodaki sorguların hızını artırabilir.
 • Veri Güvenliği : DDL ifadeleri, veritabanı nesnelerine kimin erişebileceğini ve onları değiştirebileceğini kontrol etmek için izinleri ayarlamak için kullanılabilir. Bu, yalnızca yetkili kullanıcıların bir veritabanındaki verilere erişebilmesini ve verileri değiştirebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma : DDL ifadeleri, yedekleme ve kurtarma prosedürleri oluşturmak ve sürdürmek için kullanılır. Bu, bir arıza durumunda bir veritabanının geri yüklenebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

DDL önemlidir, çünkü bir veritabanının yapısını oluşturmak ve yönetmek, veri bütünlüğünü sağlamak, performansı artırmak, veri güvenliğini sağlamak ve yedekleme ve kurtarma prosedürlerini sürdürmek için kullanılır. Tüm bu özellikler sorunsuz, güvenli ve verimli bir veritabanı işlemi için gereklidir.

Neden DML?

DML ( Data Manipulation Language), bir veritabanındaki verileri işlemek için kullanılır. DML ifadeleri, bir veritabanına veri eklemek, güncellemek ve silmek için kullanılır. DML önemli olmasının birkaç nedeni vardır:

 • Veri Girişi ve Bakımı : DML ifadeleri, bir veritabanına yeni veriler eklemek ve mevcut verileri güncellemek veya silmek için kullanılır. Bu, bir veritabanındaki verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini korumak için gereklidir.
 • Veri Alma : SELECT ifadesi gibi DML ifadeleri, bir veritabanındaki bir veya daha fazla tablodan veri almak için kullanılır. Bu, bir veritabanındaki verilere erişebilen ve verileri analiz edebilen uygulamalar ve sistemler için gereklidir.
 • Veri Bütünlüğü : DML ifadeleri, ilgili tablolardaki verileri güncelleyerek veya silerek bilgi bütünlüğü gibi veri bütünlüğü kısıtlamalarını uygulamak için kullanılabilir.
 • Veri Denetimi : DML ifadeleri, değişikliği kimin yaptığı ve ne zaman yapıldığı gibi bir veritabanındaki verilerde yapılan değişiklikleri izlemek için kullanılabilir. Bu, denetim ve uyumluluk amaçları için kullanışlıdır.
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma : DML ifadeleri, yedekleme ve kurtarma prosedürleri oluşturmak ve sürdürmek için kullanılabilir. Bu, bir arıza durumunda bir veritabanının geri yüklenebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

DML önemlidir, çünkü bir veritabanına veri eklemek, güncellemek ve silmek, bir veritabanından veri almak, veri bütünlüğünü zorlamak, verilerdeki değişiklikleri izlemek ve yedekleme ve kurtarma prosedürlerini sürdürmek için kullanılır. Tüm bu özellikler sorunsuz, doğru ve verimli bir veritabanı işlemi için gereklidir.

SSS

DDL ve DML arasındaki fark nedir?

DDL ( Data Definition Language), veritabanı şemasını tanımlamak için bir dizi SQL komutudur. Basitçe veritabanı şemasının açıklamalarıyla ilgilenir ve veritabanı nesnelerinin yapısını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır. DDL deyimlerinin örnekleri arasında CREATE, ALTER ve DROP bulunur.

DML ( Data Manipulation Language), DDL tarafından oluşturulan şema içindeki verileri işlemek için kullanılan bir dizi SQL komutudur. Gerçek verilerle ilgilenir ve veri tabanından veri eklemek, güncellemek ve almak için kullanılır. DML ifadelerine örnek olarak SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE verilebilir.

DDL ifadeleri geri alınabilir mi?

Hayır, veritabanı şemasında kalıcı değişiklikler yaptıkları için DDL ifadeleri geri alınamaz.

DML ifadeleri geri alınabilir mi?

Evet, veritabanındaki verilerde geçici değişiklikler yaptıkları için DML ifadeleri geri alınabilir.

DDL hangi SQL ifadeleri bulunur?

DDL, tablolar, dizinler ve kullanıcılar gibi veritabanı yapılarını oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılan CREATE, ALTER ve DROP gibi SQL deyimlerini içerir.

DML hangi SQL ifadeleri bulunur?

DML, veritabanından veri almak, eklemek, güncellemek ve silmek için kullanılan SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi SQL ifadelerini içerir.

DDL ve DML ifadelerinin yürütme sırası nedir?

Önce DDL ifadeleri yürütülür ve daha sonra DML ifadeleri yürütülür. Bunun nedeni, herhangi bir verinin manipüle edilebilmesi için önce veritabanı şemasının tanımlanması gerektiğidir.

İlgili Mesajlar

Çevrimiçi Başarı için Geliştirilecek E-ticaret Uygulamaları
Çevrimiçi Başarı için Geliştirilecek E-ticaret Uygulamaları
Temel e-ticaret uygulamalarıyla çevrimiçi işletmenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Dijital vitrininizi geliştirmek ve pazara hakim olmak için sahip olmanız gereken özellikleri, geliştirme stratejilerini ve yenilikçi araçları keşfedin.
Kendi Uygulamamı Nasıl Güvenli Hale Getirebilirim?
Kendi Uygulamamı Nasıl Güvenli Hale Getirebilirim?
En iyi geliştirme uygulamaları, araçları ve stratejileri aracılığıyla uygulamanızı nasıl güvenli hale getireceğinizi öğrenin. Kullanıcı verilerini koruyun, ihlalleri önleyin ve sağlam bir güvenlik duruşu sağlayın.
Nasıl Uygulama Yaparım: Yeni Uygulamanızı Pazarlama
Nasıl Uygulama Yaparım: Yeni Uygulamanızı Pazarlama
Yeni uygulamanızı başarıyla pazarlamak için gerekli stratejileri ve uygulanabilir ipuçlarını öğrenin. Görünürlüğü nasıl artıracağınızı, kullanıcıları nasıl çekeceğinizi ve büyümeyi nasıl sürdüreceğinizi keşfedin.
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin