Bedrijven van vandaag staan onder constante druk om sneller dan ooit nieuwe functies en updates uit te brengen. Om aan deze eisen te voldoen, hebben veel organisaties zich gewend tot DevOps-praktijken. Bijvoorbeeld continue integratie (CI) en continue levering (CD).

CI/CD-pijplijnen zijn ontworpen om de feedbacklus tussen ontwikkeling en uitvoering te verkorten en te optimaliseren. Ze stellen bedrijven in staat nieuwe functies snel te itereren en ze zo snel mogelijk bij de gebruikers te krijgen. Deze pijplijnen kunnen echter vaak hun eigen uitdagingen introduceren, zoals lange wachttijden voor feedback of problemen met het traceren van problemen.

Laten we daarom, voordat we overgaan tot de hoofdvraag, eerst deze termen uitleggen voor een beter begrip.

Wat zijn DevOps feedback loops?

Zoals de naam al zegt, zijn DevOps feedback loops de feedbackcycli tussen verschillende teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van een softwaretoepassing. Deze feedback loops moeten ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit. Bovendien zijn er geen knelpunten in het ontwikkelingsproces.

DevOps is de afkorting van development (Dev) en IT operations (Ops). Het is dus een methode die bij softwareontwikkeling zowel ontwikkeling als operations combineert. Deze hedendaagse aanpak richt zich op snelheid, kwaliteit en samenwerking. In traditionele modellen waren ontwikkeling en operations twee verschillende entiteiten met verschillende doelen. Ze werkten in aparte silo's. Het DevOps-model richt zich echter op de integratie van de operations-teams en de ontwikkeling gedurende de hele levenscyclus van de softwareontwikkeling (SDLC).

Bijvoorbeeld: een ontwikkelaar schrijft code en plaatst die in de centrale repository. Daarna neemt het operations team die code en zet die uit op de productieserver. Er is een constante feedback loop tussen deze twee teams. Dus, als er problemen zijn in de code, kan het operationele team die feedback snel naar het ontwikkelingsteam sturen. En de ontwikkelaar kan de code repareren en opnieuw vastleggen. Op deze manier optimaliseert de feedback loop het proces door de DevOps feedback loops te verkorten.

DevOps feedback loops zijn echter vrij cruciaal omdat ze de kwaliteit van de softwareontwikkeling helpen verbeteren. Ze zorgen er ook voor dat de functies op tijd worden geleverd. En volgens de verwachtingen van de klant. Bovendien kunnen lange feedback loops of geen feedback loops leiden tot verschillende problemen. Bovendien vertraagt dit het ontwikkelingsproces en de oplevering van de software. Dit heeft een negatieve invloed op de relatie tussen IT operations en development teams.

Wat zijn enkele feedback loops, en hoe werken ze in een DevOps organisatie?

Er zijn twee feedback loops, de versterkende feedback loop en de balancerende feedback loop. De versterkende feedback loop is ook bekend als de versterkende of versnellende loop. Het is de positieve feedbacklus.

De balancerende feedbacklus is het tegenovergestelde van de versterkende feedbacklus, omdat het een negatieve feedbacklus is. Laten we eens dieper ingaan op deze feedback loops en hoe ze werken in DevOps:

Versterkende feedbackloop

Een versterkende feedbacklus is een positieve feedbacklus waarbij de output van het systeem de input versterkt. Met andere woorden, het systeem krijgt meer van wat het al krijgt. Bijvoorbeeld, de code die de ontwikkelaar heeft gecommitteerd is goed. Dus wordt de code zonder problemen in productie genomen. Dit resulteert in een tevreden klant die de nieuwe functies geweldig vindt en al zijn vrienden vertelt over het geweldige nieuwe product. Als gevolg daarvan krijgt het bedrijf meer klanten en meer business.

Bij het versterken van de feedbackloop gaat de verandering in één richting, wat leidt tot een verandering van grotere omvang. Het doel van deze feedbackloop is het proces te versnellen. Tegelijkertijd vertraagt of stopt de balancerende feedbackloop het proces. In een DevOps-organisatie kan een versterkende feedbackloop worden gecreëerd tussen de ontwikkelings- en operationele teams. Om het vorige voorbeeld voort te zetten: stel dat de code die de ontwikkelaar heeft gecommitteerd van goede kwaliteit is. Het operations team kan dan snel feedback geven aan het development team. Als gevolg daarvan kan de ontwikkelaar de code repareren en opnieuw committen.

Balancerende feedbacklus

De balancing feedback loop is daarentegen een negatieve feedback loop. Dat komt omdat de output van het systeem de input vermindert. Met andere woorden, het systeem krijgt minder van wat het al krijgt. Bijvoorbeeld, de code die de ontwikkelaar heeft gecommitteerd, bevat fouten. Dus wordt de code niet in productie genomen. Als gevolg daarvan is de klant ontevreden omdat hij niet de nieuwe functies krijgt die hij verwachtte. Deze feedback loop wordt ook wel negatieve feedback loop genoemd, omdat hij het proces tegenwerkt of vertraagt. Deze feedbackloop heeft tot doel het systeem weer in evenwicht te brengen.

De balancing feedback loop werkt tussen de development en operations teams in een DevOps organisatie. Stel bijvoorbeeld dat de door de ontwikkelaar gecommitteerde code fouten bevat wanneer deze code wordt opgeleverd aan het operations team. Zij geven snel feedback aan het ontwikkelingsteam door de fouten en problemen te markeren. Zij sturen de code terug naar de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan dan de code herstellen en opnieuw committen. Op deze manier probeert de feedbacklus te zorgen voor code van goede kwaliteit, terwijl de DevOps-feedbacklussen worden geoptimaliseerd.

Beide feedback loops zijn noodzakelijk in een DevOps organisatie. Ze helpen het softwareontwikkelingsproces en de oplevering te versnellen. Evenals het bevorderen van de relatie tussen IT operations en development teams. Om de DevOps feedback loops te optimaliseren is het belangrijk om beide feedback loops te gebruiken. Ze moeten samen worden gebruikt om de feedbackloop te verkorten en de kwaliteit van de code te verbeteren.

types of feedback

Verschil tussen meldingssystemen en feedback loops

Een veel voorkomend misverstand bij mensen die nieuw zijn in DevOps is het niet kunnen onderscheiden van een notificatiesysteem en een feedbackloop. Zij beschouwen het notificatiesysteem en de feedbackloop als één en hetzelfde. Ze zijn echter allebei belangrijk en dienen verschillende doelen in DevOps. Een notificatiesysteem is dus een manier om informatie te krijgen over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld een melding krijgen wanneer een build mislukt of een test wordt uitgevoerd. Enkele veel voorkomende soorten notificatiesystemen zijn e-mail, Slack en HipChat.

Bij de feedback loop gaat het daarentegen om het krijgen van feedback over de gebeurtenissen. U kunt bijvoorbeeld feedback krijgen over de testresultaten of de bouwstatus. Feedback loops zijn belangrijk omdat ze u helpen te begrijpen wat er in uw systeem gebeurt. En ze helpen je ook om problemen vroegtijdig te identificeren. Veel voorkomende soorten feedback loops in DevOps zijn logging, monitoring en alerts. Het is dus noodzakelijk om zowel een meldingssysteem als een feedbackloop te hebben. Maar begrijp het verschil tussen de twee niet verkeerd.

Wat is Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD)?

Vaak worden de termen CI en CD door elkaar gebruikt. Het zijn echter twee verschillende concepten. Zowel CI als CD spelen een belangrijke rol in DevOps, maar hebben verschillende doelen.

Continue Integratie (CI)

Deze praktijk voor de levering van software voegt de werkkopieën van ontwikkelaars samen op een gedeelde hoofdlijn. Het doel van CI is de integratiehel te vermijden. Die kan optreden wanneer meerdere ontwikkelaars aan dezelfde codebase werken. Bovendien helpt het om fouten vroegtijdig op te sporen en verrassingen op het laatste moment te voorkomen bij het uitbrengen van nieuwe functies of producten. Door regelmatig te integreren kunt u fouten snel opsporen en gemakkelijker lokaliseren. Het moet worden opgenomen in geautomatiseerde eenheidstesten en bouwen. Zodat elke keer dat code wordt gecommitteerd aan de hoofdlijn, het automatisch een build activeert. En een reeks tests uitvoert om de juistheid van de code te verifiëren.

Continue levering (CD)

CD is de aanpak voor het automatiseren en bewaken van het proces van softwarelevering. Om software zo snel en betrouwbaar mogelijk bij gebruikers/klanten te krijgen. Het is een continue procedure die begint met een commit in het versiebeheersysteem. En eindigt met het uitrollen van de software in productie. Het belangrijkste doel van CD is ervoor te zorgen dat de software altijd in een inzetbare staat is. Hij kan dus op elk moment in productie worden genomen.

CD vereist echter een hoge mate van automatisering om software regelmatig en betrouwbaar uit te rollen. Daarom omvat het softwareleveringsproces het automatiseren van het bouwen, testen en uitrollen van code. Bovendien worden CD-pijplijnen vaak gebruikt in combinatie met CI. Telkens wanneer code wordt gecommitteerd, gaat deze automatisch door de pipeline en wordt deze ingezet voor productie als deze alle tests doorstaat.

CI/CD

Hoe DevOps feedback loops optimaliseren?

Het optimaliseren van de DevOps feedback loops is om een aantal redenen belangrijk. Zoals eerder vermeld, helpt het de kwaliteit van de softwareontwikkeling en -oplevering te verbeteren. Het zorgt er ook voor dat de functies op tijd en volgens de verwachtingen van de klant worden geleverd. Er zijn veel manieren om de feedbackloop in DevOps te optimaliseren. Enkele daarvan worden hieronder genoemd:

Selecteer het relevante type feedback loop

De eerste stap is het selecteren van het relevante type feedback loop. U kunt kiezen uit de twee feedbacklussen in DevOps - versterken en balanceren. Versterkende feedbacklussen zijn lussen die de huidige toestand versterken. Balanceringslussen daarentegen zijn lussen die het evenwicht helpen bewaren. Je moet begrijpen welk type feedback loop voor jouw team het meest effectief is. En vervolgens dienovereenkomstig implementeren.

Ontdek de bestaande feedbacklussen

De volgende stap is het blootleggen van de bestaande feedbacklussen in uw organisatie. Misschien zijn er al feedbacklussen aanwezig die niet echt worden gebruikt. Het is belangrijk deze feedbackloops te identificeren en te bepalen hoe ze efficiënter kunnen worden gebruikt.

Technische schuld vermijden

Technische schuld moet worden vermeden om de optimalisatie van feedback loops te verbeteren. Technische schuld is de beslissing die het team neemt voor een snelle oplevering in plaats van het optimaliseren van de code. Om dit te vermijden is het belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de afwegingen die hiermee gepaard gaan. Reageer onmiddellijk op meldingen en waarschuwingen om eventuele problemen en achterstanden op te lossen. Automatiseer vervolgens het proces, zodat u zich op belangrijkere taken kunt richten.

Neem feedback van menselijke bronnen

Naast het verzamelen van feedback van geautomatiseerde bronnen, is het ook belangrijk om feedback te krijgen van menselijke bronnen. Zo krijgt u een beeld van de gebruikerservaring. En hoe de software in de echte wereld wordt gebruikt. Vraag het DevOps-team en uzelf om feedback. Neem ook feedback van de klanten en andere belanghebbenden. Dit zal je helpen om de verschillende aspecten van het softwareontwikkelingsproces te begrijpen.

Definieer specifieke problemen

Het definiëren van specifieke problemen is belangrijk voor het optimaliseren van feedback loops. Eerst moet u het probleem dat u probeert op te lossen verduidelijken. Vervolgens, als u het probleem vandaag hebt gedefinieerd, moet u het in de loop van de tijd volgen om uzelf te behoeden voor toekomstige problemen.

De feedbacklus automatiseren

Het automatiseren van de feedbackloop is om een aantal redenen belangrijk. Ten eerste helpt het de efficiëntie van het proces te verbeteren. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van de feedback die u ontvangt. U kunt de feedbackloop automatiseren door verschillende tools te gebruiken. Enkele populaire tools zijn Jenkins, Travis CI en CircleCI. Deze tools helpen om het proces van softwareontwikkeling te automatiseren.

Training van het team

Het is belangrijk om het team te trainen om de feedback loop effectief te gebruiken. Het team moet zich bewust zijn van de verschillende stappen in het proces. Bovendien moeten ze voldoende getraind zijn om bruikbare en betrouwbare feedback te geven. Een feedbackloop implementeren is echter niet voldoende. U moet ervoor zorgen dat ze effectief wordt gebruikt. Bovendien moet de feedback bruikbaar zijn. Anders heeft het geen zin.

Samenwerking aanmoedigen

Het aanmoedigen van samenwerking is belangrijk voor het optimaliseren van feedbacklussen. De meest gemaakte fout is dat bedrijven silo's aanmoedigen. Dit leidt tot verlies van informatie en kan problemen veroorzaken. In plaats daarvan moeten bedrijven samenwerking tussen verschillende teams aanmoedigen. Dit zal de kwaliteit van de feedbackloop helpen verbeteren. Bovendien zal het ook helpen om de tijd die nodig is om feedback te krijgen te verkorten.

Gebruik de juiste tools

Er zijn een aantal tools beschikbaar voor DevOps feedback loops. Maar ze zijn niet allemaal geschikt voor uw organisatie. U moet de juiste tools gebruiken die passen bij de eisen van uw organisatie. Enkele populaire tools zijn Jira, Slack en HipChat. Deze tools helpen de efficiëntie van de feedback loop te verbeteren.

DevOps

DevOps feedback loops optimaliseren bij Continuous Integration en Delivery

Continue integratie (CI) en continue levering (CD) optimaliseren de DevOps feedbackloop aanzienlijk. CI/CD helpt de feedbackloop te verkorten door het softwareontwikkelingsproces te automatiseren. Bij continue integratie worden de wijzigingen in de code vaak geïntegreerd in de hoofdtak. Dit helpt om de integratieproblemen te vermijden die kunnen ontstaan door de vertraging in codewijzigingen. Aan de andere kant helpt continuous delivery om de softwareveranderingen regelmatig bij de gebruikers af te leveren. Het helpt bij het snel verkrijgen van feedback over de wijzigingen van de gebruikers.

Zowel continuous integration als continuous delivery spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de feedback. Ze helpen ook om tijd te besparen door het proces te automatiseren. Deze benaderingen passen het best bij microservicesoftwareontwikkeling omdat ze een snelle oplevering van ingewikkelde projecten en toepassingen ondersteunen. Echter, het minimaliseren van de inefficiënties en het maximaliseren van de effectiviteit van de pijplijn kan alleen worden bereikt in aanwezigheid van de juiste feedback loop. Daarom is de keuze van de juiste feedback loop technologie essentieel voor succes. In deze context kunnen de CD en CI pipeline tools een lange weg gaan in het optimaliseren van de DevOps feedback loop. Maar, als u het proces verder wilt verbeteren, moet u zich richten op andere aspecten. Dat zijn zaken als testautomatisering, monitoring en logging.

Er zijn echter oneindig veel tools op de markt, en niet elke tool hoeft aan uw eisen te voldoen. Daarom moet u de tools selecteren op basis van uw projectbehoeften. U kunt bijvoorbeeld Azure DevOps Services gebruiken om uw softwareontwikkelingsproces te beheren als u Azure gebruikt. De andere alternatieven kunnen Jenkins, CloudBees CI, Google cloud build, Circle CI, enz. zijn.

U kunt elk van deze tools gebruiken om de feedbackloop in uw CI/CD-pijplijn te optimaliseren. Maar zorg ervoor dat u degene kiest die het beste past bij uw projectvereisten. Het opzetten van een communicatiekanaal tussen de ontwikkelings- en operationele teams is ook verplicht. Dit komt u ten goede doordat de feedback correct en efficiënt wordt doorgegeven.

Daarom kunt u geen effectieve feedbackloop tot stand brengen zonder de workflow en het proces te begrijpen. Zorg er ook voor dat de feedback aan de juiste mensen wordt doorgegeven, zodat zij de juiste acties kunnen ondernemen. Vergeet ten slotte niet de feedbackloop te controleren om na te gaan of hij werkt zoals bedoeld. Zo kunt u de feedbackloop optimaliseren en er het beste uit halen.

Enkele belangrijke principes van Continuous Integration and Delivery

Op basis van uitgebreid onderzoek hebben we een lijst opgesteld met belangrijke principes die u zullen helpen uw feedbackloop te optimaliseren.

Uitrol automatiseren

Het belangrijkste doel van continue integratie is ervoor te zorgen dat de wijzigingen in de code regelmatig worden geïntegreerd in de hoofdtak. Dit helpt om de integratieproblemen te voorkomen die kunnen ontstaan door de vertraging in codewijzigingen.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om het proces van code-integratie en levering te automatiseren. Dit zal helpen om veel energie en tijd te besparen. Bovendien zal het ook helpen om menselijke fouten te voorkomen.

Korte feedback-lussen

Het is essentieel om korte feedback loops te hebben om snel feedback te krijgen over de veranderingen. Dit zal helpen om problemen in een vroeg stadium te identificeren en dienovereenkomstig te verhelpen. Daarnaast verbetert het de kwaliteit van de feedback. Korte feedback loops besparen u op lange termijn veel tijd en moeite.

Testpijplijn

Een ander belangrijk principe van feedback loop optimalisatie is het hebben van een test pijplijn. Dit zal helpen om de wijzigingen in de code te testen voordat ze worden ingezet in de productieomgeving. Er is maar één manier om dit te bereiken, en dat is door de code uit te rollen en te testen.

Direct testen en bouwen

Nieuwe codewijzigingen moeten onmiddellijk worden getest en gebouwd nadat ze zijn vastgelegd. Dit helpt de integratieproblemen te voorkomen die kunnen ontstaan door de vertraging van codewijzigingen.

Consistente feedback

Volgens dit principe moeten de resultaten van het CI-proces consistent zijn. Dit kan alleen worden bereikt als de codewijzigingen regelmatig worden getest en gebouwd.

Omgevingsonafhankelijke levering

De levering van codewijzigingen mag niet afhankelijk zijn van de omgeving. Dit kan alleen worden bereikt als de code in een aparte omgeving wordt ingezet. Het doel hiervan is maximale portabiliteit te behouden. Diverse andere principes kunnen u helpen uw feedbackloop te optimaliseren. Maar dit zijn de belangrijkste. Houd ze dus in gedachten bij het opzetten van uw feedbackloop.

Inpakken

Coderen kan leuk en spannend zijn, maar tegelijkertijd ook een beetje uitdagend. Om de uitdagingen te vermijden, moet u een effectieve feedbacklus opzetten. Dit helpt om snel feedback te krijgen en integratieproblemen te voorkomen die kunnen ontstaan door de vertraging van codewijzigingen. Om uw feedbackloop soepel te laten verlopen, is een duidelijk begrip van de workflow en procesautomatisering een must. Om de codeerrommel te vermijden, kunt u de voorkeur geven aan AppMaster, een no-code platform dat uw werk gemakkelijker en sneller maakt. Met de hulp van AppMaster kunt u web- en mobiele apps maken, samen met een krachtige backend. Het heeft verschillende functies die u kunnen helpen uw feedbackloop te optimaliseren.

FAQs

Wat zijn de belangrijkste voordelen van CI/CD?

Transparantie, samenwerking, kortere feedbackloops en geautomatiseerde processen zijn de belangrijkste voordelen van CI/CD. Bovendien voorkomt het menselijke fouten, bespaart het tijd en moeite, en verhoogt het de kwaliteit van de feedback.

Wat is het belangrijkste verschil tussen CI en CD?

Het belangrijkste verschil tussen CI en CD is dat CI gaat over codewijzigingen, terwijl CD gaat over het deployen van code. Zowel CI als CD zijn echter essentieel voor een effectieve feedbackloop. Ze werken hand in hand om het gemeenschappelijke doel van snellere feedback en betere kwaliteit te bereiken.

Hoe belangrijk zijn feedback loops?

Feedback loops spelen een vitale rol in de goede werking van het CI/CD proces. Ze helpen om snel feedback te krijgen en voorkomen integratieproblemen die kunnen ontstaan door de vertraging van codewijzigingen.

Wat werkt goed, zelfs zonder automatisering?

Het feedback loop principe van "vroeg en vaak testen" en"code review procedures" werkt nog steeds, zelfs in de afwezigheid van automatisering. Het is echter niet zo effectief als met automatisering. Het kan het beste zijn voor kwaliteitscode terwijl het te maken heeft met een versterkende of versterkende feedback loop.

Kunnen taken die vastzitten in backlogs leiden tot problemen?

Ja, taken die vastzitten in backlogs kunnen leiden tot problemen. Wanneer codewijzigingen niet regelmatig worden ingezet, kan dat leiden tot integratieproblemen.