Deze gids vereenvoudigt het proces van het bouwen van een CRM op maat en behandelt alle fasen, van idee tot lancering. Het biedt praktische inzichten, best practices en veelgemaakte fouten om u te helpen een CRM te maken dat bij uw bedrijf past. Het is waardevol voor zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars.

Waarom zouden we AppMaster gebruiken voor ons CRM in plaats van andere producten?

 • Mogelijkheid tot volledige aanpassing
 • Geen schaalbeperkingen
 • Creatie van alles op één plaats (database, backend, web en mobiele applicaties)
 • Mogelijkheid tot integratie met alle externe diensten

Creëer uw CRM op maat

Ontwikkel een Customer Relationship Management (CRM)-systeem op maat door de onderstaande aanbevolen stappen te volgen.

Stap 1: Ontwerp van het gegevensmodel

De procedure begint traditioneel met de constructie van gegevensmodellen, waarvoor inzicht nodig is in de entiteiten die moeten worden gebruikt in het Customer Relationship Management (CRM)-systeem, hun respectieve attributen en hun onderlinge relaties.

Deze modellen, ook bekend als entiteiten, kunnen tal van mogelijkheden omvatten, zoals bedrijven, contacten, leads en taken. Elk model wordt gedefinieerd door een unieke reeks velden. Een bedrijfsmodel kan bijvoorbeeld velden omvatten zoals de naam van het bedrijf, het bedrijfstype en de locatie.

Elk veld wordt gekenmerkt door een specifiek type, dat bepaalt welke gegevens het kan bevatten. Zo is bijvoorbeeld een gegevenstype "String" geschikt voor een titelveld, dat een willekeurige tekenreeks kan bevatten. Een "Tekst"-schrijftype maakt de invoeging van uitgebreide tekst mogelijk, eventueel opgedeeld in paragrafen. Een "Integer" type kan het aantal werknemers weergeven, terwijl een "DateTime" type datum- en tijdinformatie kan bevatten voor specifieke gebeurtenissen.

Modellen kunnen onderling verbanden leggen, waarvoor het relatietype moet worden gekozen. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld worden gekoppeld aan specifieke taken, waarbij het nodig is de taakorganisatie te doorgronden.

Het kan zijn dat elke taak is toegewezen aan slechts één specifieke uitvoerder, terwijl elke werknemer meerdere gelijktijdige taken kan hebben. In dit scenario zou een één-op-veel relatie tussen hen worden gelegd. Andere mogelijke relatietypes zijn één-op-één en veel-op-veel.

Voor meer diepgaande kennis en hulp met betrekking tot het gebruik van de database editor, verwijzen wij u naar de Appmaster University Course Library.

Stap 2: endpoints instellen voor datamodellen

De volgende stap is het inrichten van functionaliteit voor deze modellen. Het is een rationele aanname dat de database zich op een bepaalde plek op de server zou moeten bevinden, waarbij gebruikers de flexibiliteit krijgen om vanaf elke locatie te koppelen met hun PC of mobiele telefoon. Om de uitwisseling van verzoeken en gegevensoverdracht te vergemakkelijken, worden routes ingezet - dit zijn netwerkadressen waarnaar verzoeken kunnen worden verzonden.

Daarnaast zijn er endpoints, dat zijn toegangspunten tot een route via een specifieke methode. Een taakroute kan bijvoorbeeld worden benaderd door de taak-ID in te voeren, maar met verschillende methoden (dus verschillende endpoints) - Delete (om de taak te verwijderen), Get (om informatie over de taak te verkrijgen), Patch (om wijzigingen in de taak aan te brengen, bijvoorbeeld om de status ervan te wijzigen).

Elk van de gegevensmodellen kan een basis hebben endpoints die automatisch wordt aangemaakt bij het opstarten ervan. Deze endpoints kunnen onmiddellijk worden gebruikt, ze kunnen worden aangepast (zoals het wijzigen van toegangsrechten zodat alleen bepaalde gebruikersrollen nieuwe taken kunnen aanmaken), of er kunnen aangepaste endpoints met de bijbehorende verwerkingslogica worden geformuleerd. Een gedetailleerde gids over het werken met eindpunten vindt u via de link.

Stap 3: Gebruikersinterface aanmaken

De volgende stap is het creëren van een interface waarmee de gebruiker kan interageren. Gezien het bestaan van endpoints zou men ze natuurlijk meteen kunnen gebruiken door de nodige verzoeken te sturen. Ze rechtstreeks in een commandoregel gebruiken is echter ongelooflijk lastig.

Het is logisch om een webapplicatie te ontwikkelen voor bedieningsdoeleinden. AppMaster stelt u in staat om zelf de interface te maken, zodat u essentiële elementen zoals knoppen, labels en tabellen kunt integreren en hun esthetiek en plaatsing kunt aanpassen.

Voor de meest eenvoudige uitvoering start u het proces door componenten op te nemen die het vullen van de database met relevante gegevens vergemakkelijken. Bijvoorbeeld, het invoeren van een lijst van bedrijven, werknemers, samen met hun contactgegevens.

Houd in gedachten dat de loutere invoering van een element het niet onmiddellijk bruikbaar maakt. Elk element moet worden voorzien van een specifieke operationele logica, die de exacte functie en manier van uitvoering bepaalt. Om bijvoorbeeld een record in de database te registreren, moeten de juiste invoercomponenten worden toegevoegd (die aansluiten bij de veldtypen van het datamodel).

Om contactgegevens in te voeren, kan het gaan om velden voor onder meer naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en functie. Een knop die de ingevulde informatie verzamelt en doorstuurt naar de database is ook een noodzaak. Deze knop moet worden geconfigureerd met een operationele logica (bedrijfsproces of workflow) die de noodzakelijke stappen beschrijft om optimaal te functioneren.

Bijvoorbeeld:

 • Het uiterlijk veranderen in de laadstatus
 • Lees consequent de ingevoerde gegevens van elk veld.
 • Vorm een contactmodel, en vul de in de vorige stap verzamelde gegevens in.
 • Stuur het ingevulde model met een POST-verzoek naar de endpoint van het aanmaken van een nieuw contact.
 • Verwijder de downloadstatus van de knop
 • Verwerk het resultaat van het verzoek, en krijg de status van de uitvoering ervan.
 • Controleer of het verzoek succesvol was of niet.
 • In het geval van aanvraagfouten, een passende melding weergeven met informatie over de fout.
 • In het geval van succesvolle acties, de gegevens bijwerken in de overzichtstabel van contacten.

Aanvullende middelen:

Stap 4: Bedrijfsprocessen aanmaken

Vervolgens kunt u beginnen met het creëren van complexere bedrijfsprocessen waarmee u bepaalde gegevens kunt creëren of ontvangen en extra werklogica kunt toevoegen. Een eenvoudig voorbeeld - bij het aanmaken van een taak, automatisch de status ervan aangeven, de deadline voor voltooiing controleren en de exacte tijd berekenen wanneer het moet gebeuren.

Tegelijkertijd kan de werklogica complex zijn en verschillende actiemogelijkheden omvatten, afhankelijk van het algoritme. Bijvoorbeeld, bij het aanmaken van een taak voor een specifieke gebruiker, controleren of er überhaupt recht is op een dergelijke actie, maar ook het aantal andere taken tellen die al aan deze gebruiker zijn toegewezen en als er meer dan 10 actieve taken zijn, deze automatisch opnieuw toewijzen aan de minst drukke werknemer in een vergelijkbare functie in een bedrijf. Gids voor het creëren van bedrijfsprocessen.

Stap 5: Koppeling en integratie met externe diensten

Het is zeer waarschijnlijk dat Customer Relationship Management (CRM) niet geïsoleerd zal kunnen werken; er zal interactie nodig zijn met externe diensten of hulpfunctionaliteiten. De meest geschikte methode om deze elementen te integreren is het gebruik van een marktplaats van modules.

Denk bijvoorbeeld aan het scenario van een taak die een e-mail met relevante informatie naar de gebruiker stuurt. Dit kan effectief worden bereikt met de aangepaste module Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Als alternatief kan een bericht worden doorgestuurd via de Telegram messenger met behulp van de Telegram module. Men kan ook het werk met afbeeldingen stroomlijnen door hun formaat en grootte automatisch te wijzigen met behulp van de module Afbeelding. Elke module kan zijn unieke gegevensmodellen, bedrijfsprocessen en blokken uitbreiden om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Zie de volgende link voor een demonstratie van het gebruik van modules: Voorbeeld van modulegebruik

Er zij op gewezen dat het ontbreken van een specifieke module voor een specifieke externe dienst niet uitsluit dat deze kan worden gebruikt. Het maken van een integratie met elke externe dienst is mogelijk via het gebruik van secties gewijd aan Externe API Verzoeken of blokken voor HTTP Verzoeken.

Hieronder staan links die het proces van integratie met externe diensten en het gebruik van Externe API Verzoeken illustreren:

Hoeveel zal het me kosten om een eigen CRM te creëren op AppMaster?

Een uitgebreide CRM oplossing vereist meestal een Business abonnement, terwijl een eenvoudigere versie kan volstaan voor een Startup.

Als u ervoor kiest om de ontwikkeling zelf te doen, kan dat kosteloos. U kunt ook kiezen voor Professional Services.

Hoeveel tijd heb ik nodig om een CRM te ontwikkelen met AppMaster?

Het antwoord hangt af van de complexiteit van het CRM. Welke entiteiten zijn er, hoeveel zijn het er, hoe zijn ze met elkaar verbonden, en wat voor werklogica is er nodig. In het algemeen kan iets eenvoudigs op MVP-niveau worden gedaan in 20-30 uur. Een basiswerkversie - ongeveer 200 uur. Voor complexe projecten kan natuurlijk veel meer tijd nodig zijn.

Welke diensten zijn in staat om te verbinden en te integreren met het CRM gemaakt door AppMaster?

 • Telegram
 • Slack
 • Stripe
 • Aanmelden bij Apple
 • Zoom
 • Aanmelden met Google
 • Crypto
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Google Bladen
 • Youtube-speler
 • Barcode Scanner
 • Google Vertalen
 • Discord
 • Google OAuth 2.0
 • Open AI
 • Mail Chimp
 • en vele anderen

Kan ik mijn CRM-applicatie opschalen op AppMaster

Er moet meteen worden opgemerkt dat de applicatie in eerste instantie niet beperkt is in termen van het aantal gebruikers, zelfs niet in de meest elementaire versie. Dat gezegd zijnde, kunt u natuurlijk wel tegen prestatie- of databasegroottebeperkingen aanlopen bij uw initiële abonnementsopties. Dit probleem wordt opgelost door uw eigen servers te gebruiken in plaats van te hosten in de AppMaster cloud.

Op het Business-plan kunt u een container image krijgen met de applicatie of de binaire bestanden ervan, en op het Enterprise-plan zelfs de volledige broncode van de applicatie en de mogelijkheid om gedistribueerde servers met een load balancer te gebruiken, waardoor vragen over schaalbeperkingen volledig worden weggenomen.

Kan ik iemand inhuren om mijn CRM te bouwen?

Voor gegarandeerde kwaliteitsprestaties kunt u gebruik maken van de diensten van Professional Services. Als u een meer betaalbare optie nodig hebt, kunt u een beroep doen op de diensten van freelancers of contact opnemen met de gecertificeerde partners van AppMaster.

Hoe AppMaster uw CRM technisch opbouwt

AppMaster is een krachtige tool die het CRM-creatieproces vereenvoudigt en versnelt door de technische aspecten op een gestroomlijnde manier af te handelen. Het proces kan worden onderverdeeld in de volgende fasen:

 • Specificatie: De gebruiker levert CRM-specificaties door gegevensschema's, bedrijfsprocesschema's, endpoints, variabelen, UI-elementen en triggers in te voeren in de AppMaster Studio. Deze input dient als blauwdruk voor de toekomstige CRM-applicatie en wordt opgeslagen als documentatie.
 • Codegeneratie: Na een klik op de knop "Publish" verwerkt en standaardiseert AppMaster de aangeleverde specificaties. Vervolgens genereert het broncode voor de CRM-app in verschillende talen, zoals Go voor de backend, Vue 3 voor de frontend, Swift voor iOS-apps en Kotlin voor Android-apps. AppMaster maakt gebruik van parallelle verwerking en uitzonderlijke prestaties om code te genereren met een indrukwekkende snelheid van meer dan 22.000 regels per seconde.
 • Compilatie: Zodra de codegeneratie is voltooid, compileert AppMaster de CRM-applicatie, met de nadruk op backendcompilatie en webapplicatiebundeling. Deze stap neemt slechts enkele extra seconden in beslag.
 • Testen: Vóór de implementatie voert AppMaster een grondige testfase uit om de functionaliteit van de CRM-applicatie te garanderen en mogelijke problemen te identificeren.
 • Verpakking en opslag: Back-end applicaties worden verpakt in Docker containers voor isolatie en vervolgens geüpload naar een speciaal Docker register binnen het platform. Deze containers worden tijdelijk opgeslagen totdat ze worden ingezet. Evenzo worden webapplicatiebundels gecomprimeerd tot zip-archieven en geüpload naar een artefactenopslagplaats voor hosting- of implementatiedoeleinden.
 • Uitrol: In de laatste fase wordt het eigen CRM ingezet op de doelservers, zodat het toegankelijk wordt voor gebruikers.

Door gebruik te maken van het platform AppMaster wordt het proces voor het maken van apps aanzienlijk verbeterd, waardoor de tijd en moeite die gemoeid zijn met handmatig coderen, compileren, testen, verpakken en uitrollen worden verminderd. Het hele proces kan worden voltooid in slechts 20 seconden, wat bijdraagt tot een grotere algemene efficiëntie in CRM-ontwikkeling.