Khóa học sụp đổ 101
10 Mô-đun
5 Tuần

Bài tập về nhà

Nhấn vào đây để sao chép

Bài tập về nhà cho mô-đun 5


  1. Tạo quy trình công việc của riêng bạn và điểm cuối cho nó (bạn có thể sử dụng quy trình công việc từ nhiệm vụ cho mô-đun 4).
  2. Kiểm tra kết quả thực hiện của nó bằng Swagger.
  3. Tạo điểm cuối theo cách mà chỉ những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào điểm cuối đó.
  4. Kiểm tra kết quả của một yêu cầu mà không được phép.
  5. Đăng nhập vào Swagger bằng điểm cuối POST /Auth/ . Đáp lại, hãy nhận mã thông báo ủy quyền và kích hoạt nó bằng cách nhấp vào nút Authorize .
  6. Lặp lại điểm thứ 4, nhưng ở trạng thái của người dùng được ủy quyền.
Was this article helpful?
Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời?
Tham gia vào cộng đồng