Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Görsel Programlama Nedir ve Nasıl Çalışır?

Görsel Programlama Nedir ve Nasıl Çalışır?

VPL, görsel programlama anlamına gelir; simgeler, düğmeler ve semboller gibi grafik bileşenleri kodlama şeklinde kullanan bir dil türüdür. Bu programlama dili, bilgisayar tarafından oluşturulan kodlama konseptinin görsel olarak gösterilmesini sağlar. Bu tür bir programlama dili, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, yeni başlayanların çoğunun anlayabileceği şekilde çizelgeleri ve süreçleri açıklamalarına yardımcı olur. Görsel programlama dili ayrıca kullanıcıların basitçe bir sürükle ve bırak arayüzü kullanmasına izin verir ve düşük kodlu platformlarda en verimli şekilde çalışır.

Yazılım geliştirmede görsel bir programlama dili kullanmanın faydaları vardır. Görsel bir programlama aracı olarak modern yazılım geliştirme, kodlama uzmanı olmayan kullanıcılar için yeni başlayanlar için uygun bir çözümdür. Görüntülerin ve blokların basit görsel düzeni, ortalama bir kullanıcının anlamasını, tasarlamasını ve açıklamasını kolaylaştırır. Bu nedenle, insanlar, ayırt edilemeyen kod satırlarını görüntülemek yerine, bu görsel programlama diliyle karmaşık kavramları mantıksal olarak kavrayabilir ve açıklayabilir. Göreceli basitliği nedeniyle görsel programlama, kullanıcıları kodlama ve programlama ile tanıştırmanın kusursuz bir yoludur.

Bununla birlikte, dilin sadeliğine rağmen, grafik açısından zengin olduğu için hantal olabilir. Bu programlama dilinin boyutu daha büyüktür ve bu nedenle bilgisayarda daha fazla yer kaplar, bu da sürücüde gereken bellek miktarı nedeniyle işlevlerin daha da yavaşlamasına neden olabilir. VPL'ler, kullandıkları ifade işlevleri yelpazesinde çok sınırlıdır. Bu, daha karmaşık işlemlerin yürütülmesini zorlaştırır ve sonuç olarak, bu tür bir dil, programlama dünyasındaki teknoloji devleri tarafından nadiren kullanılır.

(VPL) Görsel Programlama Dili - Tam Bir Kılavuz

Visual Programming

Bu kılavuz, boyutu, görünümü ve gelişimi dahil olmak üzere aşağıdaki dört basit adımda görsel programlama dili – VPL hakkında bilmeniz gereken her şeyi önerir:

Metin ve Görsel

Normal programlama dilleri metin tabanlıdır, görsel programlama platformları ise grafik tabanlıdır ve simgeler, semboller ve mantıksal bloklardan oluşur. Görsel bir programlama platformunun grafik bileşenleri, metin tabanlı programlama dillerinden farklı olarak düzeninde bir akış şeması şemasına benzer. Bu düzen nedeniyle, Scratch gibi VPL, Java veya Kotlin gibi orijinal programlama dili karşılıklarından daha okunabilir.

Büyük Boy

Görsel programlama araçları, grafik tabanlı oldukları için daha hacimli ve daha ağırdır, normal programlama dilleri ise çoğunlukla metin tabanlı oldukları için daha temiz, daha akıcı bir işlevselliğe sahiptir. Sonuç olarak, normal programlar bir bilgisayarda bu düşük kodlu veya kodsuz programlardan daha az bellek kaplar.

İlginç bir gerçek şu ki, AppMaster platformu kullanılarak oluşturulan uygulamalar, programcılar tarafından klasik programlama dilleri kullanılarak geliştirilen uygulamalar kadar küçük ve hızlıdır. Bunun nedeni, AppMaster'ın görsel stilden yalnızca temel bilgileri almasıdır; başka bir deyişle, gereksinimlerle çalışır. Platform, kullanıcının görsel öğeler veya iş süreci blokları kullanarak oluşturduğu gereksinimleri analiz eder ve bu iş süreci bloklarına dayanarak zaten saf mantık üretir.

Platformun, ilk kod oluşturulduktan sonraki aşamaya geçen yapay zekaya sahip olması nedeniyle, yapay zeka yazılan her şeyi optimize eder ve çıktısı minimal uygulamalardır. Örnek olarak, bir kaydedici, bir telemetri sistemi ve herhangi bir uygulamada ihtiyaç duyulan tüm temel şeylerle birlikte gerekli tüm yerleşik modülleri içeren AppMaster üzerine kurulu standart uygulamayı ele alalım.

Böyle bir uygulamayı çalıştırırken, mükemmel bir sonuç olarak kabul edilen on megabayttan daha az RAM tüketir. Sonuç olarak, VPL'deki boyutlarla ilgili gerçekten sorunlar olduğunu söyleyebiliriz, ancak bunların tümü seçtiğiniz belirli platforma bağlıdır. Gördüğünüz gibi, AppMaster platformunun böyle bir sorunu yok.

Basit ve Kolay

Scratch gibi bir görsel programlama aracının basit ve kolay, düşük kodlu arayüzü, yeni başlayan ve teknik olmayan bir kullanıcının onu normal bir programlama dilinden daha kolay anlamasını sağlar. Görsel programlama yazılımı, teknik olmadan kodlamanın temellerini öğrenmek ve uygulamak isteyen acemiler için mükemmel bir grafiksel araçtır.

Bu geliştirme yöntemi sadece yeni başlayanlar için değil, aynı zamanda sınırlı bütçeli şirketler ve geliştirmeden tasarruf etmek isteyenler için de yardımcı olacaktır. Bu günlerde geliştirici maaşlarının yüksek olduğu bir sır değil ve VPL yaklaşımı bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Hızlı ve Esnek Geliştirme

Visual programming

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Görsel programlama sistemi, seçenekler konusunda daha esnektir ve hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilip tamamlandıkları için normal program dillerinden daha hızlı geliştirme geri dönüş süresi sağlar. Grafiksel, düşük kodlu programlama bileşenleri, bir fare tıklamasıyla kolayca hareket ettirilir ve bu nedenle, mantıksal bir sıra oluşturmak için uygun şekilde yeniden boyutlandırılabilir veya yeniden düzenlenebilir.

Görsel Programlama Dilinin Dezavantajları

VPL'nin şaşırtıcı ve talep görmesine rağmen, VPL - Görsel Programlama Dilinin normal ve geleneksel programlama diline göre bazı dezavantajları vardır.

İlk 3 şu şekilde:

Sınırlı Platform Ölçeklenebilirliği

Görsel programlama yazılımı, daha büyük ölçekli, daha karmaşık yazılım projeleri için işlevleriyle sınırlıdır. İlkel platformları ve grafik bileşenleri, geliştirme sürecinde daha büyük sistemlere ölçeklenmeyi zorlaştırır. Bu daha büyük yazılım sistemleri, daha karmaşık işlevleri için metin tabanlı bir programın gelişmiş işlevselliğine ihtiyaç duyabilir.

Öte yandan, AppMaster mevcut kodsuz araçlardan farklıdır. İnsanlar görsel programlama hakkında konuştuklarında, hemen görsel bloklar oluşturarak, hemen bir tür işlevselliğe sahip olacaklarını kastediyorlar. AppMaster'da, çok esnek bir iş süreci düzenleyicisi sayesinde, en düşük seviyede bir şey ayarlayabilirsiniz. bileşen, iş süreci bloklarını kullanarak bir tür mantık yapmalı veya kurmalıdır.

İnce ayar olasılığının olması nedeniyle, bu ölçeklenebilirliği önemli ölçüde artırır. Ölçeklenebilirlik ile ilgili olarak, diğer kodsuz çözümlerin aksine, AppMaster platformunda oluşturulan uygulamalar varsayılan olarak Docker Swarm, Kubernetes kümeleri ve neredeyse tüm dengeleyicilerde çalışma yeteneğine sahiptir, bu da yükü neredeyse sınırsız bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Sınırlı potansiyel

Görsel programlama ile her şeyin yapılamayacağına dair bir efsane var. Aslında, görsel programlamada hangi blokların kullanıldığına bağlıdır. Örneğin, AppMaster, çoğunlukla standart programlama dillerinin işlevlerini tekrarlayan çok sayıda çeşitli blok kullanır. Rakip platformlarda, kural olarak, bağlam dışında alınan bloklar varsa, o zaman AppMaster durumunda, bloklar programlama dilinin işlevlerini tekrarlar.

Örneğin, dizideki tüm öğeleri sırayla yinelemenize izin veren "her biri için" döngüsü vardır ve bu, Javascript'ten С++'a kadar hemen hemen tüm yüksek düzey dillerin "her biri için" yapısına karşılık gelir. Her dil yapısı için AppMaster, iş süreci düzenleyicisinde kendi görsel programlama bloğuna sahiptir. Kullanıcılar ve geliştiriciler, programlama dillerini kullanarak, başka bir deyişle, hepsini kod satırlarında yazıyormuş gibi, hemen hemen her mantığı aynı karmaşıklık ve esneklik düzeyinde oluşturabilirler. Tüm bunlar, AppMaster'ı piyasadaki en esnek uygulamalardan biri yapar.

visual programming

Sıkıcı ve Hacimli

Grafik bileşenlerin sayısı, karmaşık programlama işlevlerini yürüten geliştiriciler için manipüle edilemeyecek kadar büyük, sıkıcı ve hacimli hale gelebilir. Görsel programlama yazılımı için büyük diyagramlar ve akış şeması sembolleri çizmek için gereken zaman ve enerji, normal bir programlama aracından kısa metin satırlarıyla basitleştirilebilirdi.

AppMaster, sırayla, bir iş süreci düzenleyicisine ve iş süreçlerine sahiptir. İş süreçleri hakkında konuştuğumuzda, onları girdi ve çıktı parametreleri olan herhangi bir fonksiyon olarak düşünmeliyiz. Bu, uygulama geliştirme ve kaynak kodu oluşturmadaki en iyi uygulamaların iş süreçleri için de geçerli olduğu anlamına gelir. Örneğin iş süreçlerinde sıklıkla tekrarlanan işlevler veya kodlar, görsel olsalar da, belirli bir işlev olarak ayrı bir sürece alınır ve diğerinden çağrılır.

Bu, sık kullanılan kodu farklı bir iş sürecine yeniden düzenlememize ve daha sonra bu iş süreçlerini ihtiyaç duyduğumuz yerde kullanmak üzere çağırmamıza olanak tanır. Bu, iş süreçlerimizi birçok blokla karıştırmamamızı sağlıyor; hantal veya yönetilemez hale gelmezler. AppMaster iş süreçlerinde en iyi uygulama 25-40 bloktan fazlasını kullanmamaktır. Bu, herhangi bir kullanıcının orada ne tür bir mantıksal zincirin kurulduğunu anlamasına ve tüm yerleşik mekanizmalarda kolayca hata ayıklamasına olanak tanır.

Görsel Programlama Dilinin Avantajları

VPL – Görsel Programlama Dilinin avantajları, normal ve geleneksel programlama diline kıyasla çok büyük ve kaçınılmazdır.

Advantages of Visual Programming

İlk 3 şu şekilde:

Daha Az Maliyetli

Görsel Programlama Dili yazılımı, iş kullanıcılarına kodsuz, düşük kodlu bir grafik yazılım geliştirme çözümü sunar. Bu işletmeler, mobil uygulamalar oluşturarak ölçeği büyütmek isteyebilir, ancak tüm bir yazılım geliştirici ekibini işe almak için yeterli sermayeye sahip olmayabilir. VPL'lerle kodsuz, düşük kodlu bir yazılım aracı geliştirmek, basit ancak kompakt yazılım çözümlerine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Erişilebilir Bilgi Bankası

Görsel programlama yazılımının basitliği ve kolay geliştirilmesi, 'uzman' yazılım geliştiricilerine olan bağımlılığı azaltır. Bu düşük kodlu, kodsuz programlama dili platformu, basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile çoğu 'vatandaş geliştirici için öğrenmesi nispeten kolay ve kullanıcı dostudur.

Daha Hızlı Yazılım Geliştirme

Görsel programlama araçları, düşük kodlu ve kodsuz platformlarında hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır. Bu, talebe ayak uydurmak ve rekabette daha üst sıralarda yer almak için hız ve esnekliğe ihtiyaç duyan işletmeler için faydalıdır.

Öğrenme eğrisi

Vatandaş geliştiriciler kodsuz, düşük kodla tanıştırıldığında, metin tabanlı bir programlama ortamına ilerlemeleri daha kolaydır. Bu basitlik nedeniyle, görsel programlama araçları genellikle genç öğrencilere yazılım geliştirme dünyasını tanıtmak için kullanılır.

Görsel Programlama Dilinin Kullanımları

low-no-code

eğitici

Öğrenme sürecine yardımcı olan ve rehberlik eden görsel programlama dili yazılımı, çeşitli alanlarda öğrencilerin simülasyonu, eğitimi ve eğitimi için faydalıdır. Görsel programlama yazılımının basit grafik bileşenleri, öğrencilerin kavramları ve prosedürleri görselleştirmelerine ve kavramalarına yardımcı olur. Düşük kodlu görsel programlama dili platformu ve arayüzü o kadar kolay kavranabilir ki, öğrenciler bu platformlardan kodlamanın temellerini öğrenebildiler ve yeni uygulamalar geliştirdiler. Kodsuz, düşük kodlu programlama ortamı, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların kariyerlerini değiştirmek istediklerinde BT pazarına daha hızlı ve daha kolay girmelerine yardımcı olur.

Görsel Uygulama Modelleme

Modern yazılım geliştirmede görsel programlama dili, mantıksal kavramları ve akış şeması süreçlerini göstermede araçsal olan programlama yazılımıdır. Örneğin, görsel programlama dilleri, yazılım tasarım prototiplerinin özelliklerini simüle etmek için görsel uygulama modellemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, Görsel Uygulama Modelleme olarak bilinen birçok kuruluş tarafından kullanılan bir yazılım geliştirme sürecidir.

Organizasyon Aracı

Diğer gerçek dünyadaki Görsel Programlama Dili uygulamaları, veri yönetimi, iş süreçleri ve analitiği içerir. Görsel programlama dili, işletmelerin sezgisel arayüzlerinin kullanımı ve otomatik süreçlerin kolay tasviri ile ölçeklenmelerine yardımcı olur. İşletmenin veri açısından zengin değerli raporlar ve analitikler toplamasına, oluşturmasına ve oluşturmasına izin verirken, yüksek teknoloji programcılarına olan ihtiyacın yerini alır. VPL yazılım arayüzünün sezgisel işlevleri, daha büyük platformlarda ve diğer işbirliğine dayalı teknolojilerde 'piggyback' yapmasını sağlar.

Çözüm

Birçok deneyimli programcı için basit görsel programlama araçları modern yazılım geliştirmenin merkezinde yer alır. Ancak bu, gerçek dünyadaki uygulamalarının hafife alınması gerektiği anlamına gelmez. Bu uygulamalar, öğrenme kolaylığı, basit grafik bileşenleri ve daha büyük teknoloji platformlarıyla arayüz oluşturma yeteneğini içerir. Birçok işletme ve kuruluş için rekabetçi bir ekonomik ortamda ölçeklendirmek için gereken tam araçtır.

Aynı zamanda uygun maliyetlidir ve günümüzde birçok işletmenin zorlukla karşılayabildiği büyük bir işgücü ihtiyacını en aza indirir. Ek olarak, yazılım platformu yönetime şirketlerinin teknolojik gelişimine daha pratik bir yaklaşım getirme fırsatı verir.

Sonuçta, her kişi kendileri için en iyi çözümün ne olduğuna karar vermelidir. Bununla birlikte, kapsamlı bir kodsuz, düşük kodlu isual programlama dilleri paketimiz var - VPL platformları. Bununla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, yetenekli ekibimiz daha fazla tartışmak için sizinle istişare için bir toplantı planlamaktan mutluluk duyacaktır ve ihtiyaçlarınıza ve cebinize göre size tavsiyede bulunabilir.

Bütçeye uygun Görsel Programlama Dili platformları arıyorsanız, AppMaster bir numaralı çözümünüzdür. Bu sadece kodsuz olmaktan daha fazlasıdır; benzersizliği, kaynak kodunu oluşturmasında yatmaktadır. Bu, kullanıcının isterse platforma bağlanmaktan korkmaması anlamına gelir; her zaman kaynak kodlarını alabilirler. Ayrıca AppMaster platformu, deneyimli programcıların yaptığı gibi teknik belgeler yazabilir. Sonunda, geliştiricilerin elleriyle yapılan bir çözümden daha düşük olmayan, ancak tek bir kod satırı yazmadan çok daha kısa süre ve bütçe için yüksek kaliteli bir çözüme sahipsiniz. Modern yazılım geliştirme ekibinin bugünlerde görsel programlama platformlarına ihtiyacı var.

İlgili Mesajlar

AppMaster'da Haziran Güncellemeleri
AppMaster'da Haziran Güncellemeleri
AppMaster'da Haziran Güncellemeleri: En Son Geliştirmelere Derin Bir Bakış
E-posta Stratejinizi Optimize Edin: Etkili Adres Doğrulama ve Teslimat Koruması
E-posta Stratejinizi Optimize Edin: Etkili Adres Doğrulama ve Teslimat Koruması
E-posta pazarlama stratejinizi optimize etmek için gerekli teknikleri keşfedin. E-postalarınızın gelen kutunuza ulaşmasını sağlamak için adres doğrulamanın ve teslimat korumasının önemi hakkında bilgi edinin.
2024 Uygulama Geliştirme Trendleri: Neler Beklenmeli
2024 Uygulama Geliştirme Trendleri: Neler Beklenmeli
Yapay zeka destekli özelliklerden gelişmiş güvenlik protokollerine kadar 2024 için uygulama geliştirmedeki en son trendleri keşfedin. Mobil ve web uygulamalarının geleceğini şekillendiren yeni teknolojilere ilişkin analizlerle bir adım önde olun.
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin