Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Wat is visuele programmering en hoe werkt het?

Wat is visuele programmering en hoe werkt het?

VPL staat voor visueel programmeren; het is een soort taal die gebruik maakt van grafische componenten zoals pictogrammen, knoppen en symbolen in de vorm van codering. Met deze programmeertaal kan het door de computer gegenereerde coderingsconcept visueel worden geïllustreerd. Dit type programmeertaal helpt niet-technische gebruikers grafieken en processen uit te leggen op een manier die de meeste beginners kunnen begrijpen. De visuele programmeertaal stelt gebruikers ook in staat om eenvoudig een drag-and-drop interface te gebruiken en werkt het meest efficiënt op low-code platforms.

Er zijn voordelen verbonden aan het gebruik van een visuele programmeertaal bij softwareontwikkeling. Moderne softwareontwikkeling als visuele programmeertaal is een beginnersvriendelijke oplossing voor gebruikers die geen coderingsexperts zijn. De eenvoudige visuele lay-out van de afbeeldingen en blokken maakt het voor de gemiddelde gebruiker gemakkelijk om te begrijpen, te ontwerpen en uit te leggen. Dus in plaats van onleesbare regels code te bekijken, kunnen mensen complexe concepten logisch begrijpen en uitleggen met deze visuele programmeertaal. Door zijn relatieve eenvoud is visueel programmeren een naadloze manier om gebruikers kennis te laten maken met coderen en programmeren.

Echter, ondanks de eenvoud van de taal, kan deze omslachtig blijken omdat hij rijk is aan grafische elementen. Deze programmeertaal is groter in omvang en neemt dus meer ruimte in op een computer, wat verder kan leiden tot vertraagde functies vanwege de hoeveelheid geheugen die het vereist op een schijf. VPL's zijn zeer beperkt in de reeks expressieve functies die zij gebruiken. Dit maakt het moeilijker om complexere bewerkingen uit te voeren, en bijgevolg wordt dit type taal zelden gebruikt door technologische reuzen in de programmeerwereld.

(VPL) Visuele Programmeertaal - Een volledige gids

Visual Programming

Deze gids beveelt alles aan wat je moet weten over visuele programmeertaal - VPL in de onderstaande vier eenvoudige stappen, inclusief de grootte, het uiterlijk en de ontwikkeling ervan:

Tekst vs Visueel

Gewone programmeertalen zijn gebaseerd op tekst, terwijl visuele programmeerplatforms grafisch zijn en bestaan uit pictogrammen, symbolen en logische blokken. De grafische componenten van een visueel programmeerplatform lijken qua lay-out op een stroomschema, wat anders is dan bij tekstgebaseerde programmeertalen. Door deze lay-out zijn VPL zoals Scratch leesbaarder dan hun oorspronkelijke tegenhangers in de programmeertaal, zoals Java of Kotlin.

Grotere omvang

Visuele programmeertools zijn omvangrijker en zwaarder omdat ze op afbeeldingen gebaseerd zijn, terwijl reguliere programmeertalen een schonere, meer gestroomlijnde functionaliteit hebben omdat ze meestal op tekst gebaseerd zijn. Daardoor nemen reguliere programma's minder geheugen in beslag op een computer dan deze visuele tools.

Een interessant feit is dat toepassingen die worden gemaakt met het AppMaster-platform even klein en snel zijn als toepassingen die worden ontwikkeld door programmeurs met klassieke programmeertalen. Dit komt omdat AppMaster alleen de basis van de visuele stijl overneemt; met andere woorden, het werkt met de vereisten. Het platform analyseert de vereisten die de gebruiker heeft gecreëerd met behulp van visuele elementen of met behulp van bedrijfsprocesblokken en genereert op basis van deze bedrijfsprocesblokken al pure logica.

Omdat het platform over kunstmatige intelligentie beschikt, die de volgende fase doorloopt nadat de initiële code is gegenereerd, optimaliseert de kunstmatige intelligentie alles wat is geschreven, en de output is minimale toepassingen. Laten we als voorbeeld de standaardapplicatie nemen die is gebouwd op AppMaster met alle noodzakelijke ingebouwde modules met een logger, een telemetriesysteem, en met alle basisdingen die nodig zijn in elke applicatie.

Als zo'n applicatie draait, verbruikt ze minder dan tien megabyte RAM, wat een uitstekend resultaat is. Concluderend kunnen we zeggen dat er inderdaad problemen zijn met de afmetingen in de VPL, maar het hangt allemaal af van het specifieke platform dat u hebt gekozen. Zoals u kunt zien, heeft het AppMaster-platform dergelijke problemen niet.

Eenvoudig en gemakkelijk

De eenvoudige en gemakkelijke, low-code interface van een visueel programmeerprogramma, zoals Scratch, maakt het voor een beginnende en niet-technische gebruiker gemakkelijker om het te begrijpen dan een gewone programmeertaal. Visuele programmeersoftware is een uitstekend grafisch hulpmiddel voor beginners die de basis van codering willen leren en toepassen zonder technische details.

Deze ontwikkelingsmethode is niet alleen nuttig voor beginners, maar ook voor bedrijven met een beperkt budget en bedrijven die willen besparen op ontwikkeling. Het is geen geheim dat de salarissen van ontwikkelaars tegenwoordig hoog zijn, en de VPL-aanpak kan dit probleem helpen oplossen.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Snelle en flexibele ontwikkeling

Visual programming

Visueel programmeren is flexibeler qua opties en maakt een snellere ontwikkeling mogelijk dan reguliere programmeertalen, omdat er snel en gemakkelijk ontwikkeld en afgewerkt kan worden. De grafische, low-code programmeercomponenten zijn gemakkelijk te verplaatsen met een muisklik en kunnen dus gemakkelijk worden aangepast of herschikt om een logische volgorde te creëren.

Nadelen van Visuele Programmeertaal

Ondanks dat VPL geweldig en veelgevraagd is, heeft het een aantal nadelen van een VPL - Visuele Programmeertaal ten opzichte van de gewone en traditionele programmeertaal.

De top 3 is als volgt:

Beperkte schaalbaarheid van het platform

Visuele programmeersoftware is beperkt in zijn functies voor grootschaliger, complexere softwareprojecten. Hun rudimentaire platformen en grafische componenten maken het moeilijk om tijdens het ontwikkelingsproces op te schalen naar grotere systemen. Deze grotere softwaresystemen kunnen de geavanceerde functionaliteit van een tekstgebaseerd programma nodig hebben voor de complexere functies.

Anderzijds verschilt AppMaster van bestaande no-code tools. Als mensen het hebben over visueel programmeren, bedoelen ze dat ze door meteen visuele blokken te maken, meteen een soort functionaliteit krijgen ingenaaid. In AppMaster kun je, dankzij een zeer flexibele business process editor, op het laagste niveau iets instellen dat de component moet doen of een soort logica opzetten met behulp van business process blokken.

Doordat er de mogelijkheid tot fine-tuning is, verhoogt dit de schaalbaarheid enorm. Wat betreft schaalbaarheid, in tegenstelling tot andere programmeeromgevingen, hebben applicaties die in het AppMaster-platform zijn gemaakt standaard de mogelijkheid om te draaien in Docker Swarm, Kubernetes-clusters en bijna alle balancers, waardoor je de belasting bijna onbeperkt kunt schalen.

Beperkt potentieel

Er bestaat een mythe dat niet alles kan met visueel programmeren. In feite hangt het ervan af welke blokken worden gebruikt bij visueel programmeren. AppMaster gebruikt bijvoorbeeld een groot aantal verschillende blokken, die voor het grootste deel de functies van standaard programmeertalen herhalen. Als er in concurrerende platforms in de regel blokken worden gebruikt die uit hun verband zijn gerukt, dan herhalen de blokken in het geval van AppMaster de functies van de programmeertaal.

Er zijn bijvoorbeeld "for each" cyclus waarmee je alle elementen in de array sequentieel kunt doorlopen, en dit komt overeen met de "for each" constructie van bijna alle talen op hoger niveau, van Javascript tot С++. AppMaster heeft voor elke taalconstructie zijn eigen visuele programmeerblok in de bedrijfsproces-editor. Gebruikers en ontwikkelaars kunnen bijna elke logica creëren met dezelfde mate van complexiteit en flexibiliteit als wanneer ze dat zouden doen met programmeertalen, met andere woorden, alles schrijven in regels code. Dit alles maakt AppMaster een van de meest flexibele op de markt.

visual programming

Vervelend en omvangrijk

Het aantal grafische componenten kan te groot, vervelend en omvangrijk worden om te manipuleren voor ontwikkelaars die complexe programmeerfuncties uitvoeren. De tijd en energie die nodig is om grote diagrammen en flowchart-symbolen te tekenen voor visuele programmeersoftware had vereenvoudigd kunnen worden met beknopte tekstregels van een gewone programmeertool.

AppMaster heeft op zijn beurt een bedrijfsproces-editor en bedrijfsprocessen. Als we het hebben over bedrijfsprocessen, moeten we ze zien als elke functie met in- en uitvoerparameters. Dit betekent dat best practices in applicatieontwikkeling en broncodegeneratie ook van toepassing zijn op bedrijfsprocessen. Zo worden vaak herhaalde functies of code in bedrijfsprocessen, ook al zijn ze visueel, als een bepaalde functie in een apart proces ondergebracht en vanuit een ander proces aangeroepen.

Zo kunnen we vaak gebruikte code in een ander bedrijfsproces refactureren en vervolgens deze bedrijfsprocessen aanroepen om te gebruiken waar dat nodig is. Hierdoor worden onze bedrijfsprocessen niet volgestopt met veel blokken; ze worden niet log of onbeheersbaar. De beste praktijk in AppMaster bedrijfsprocessen is om niet meer dan 25-40 blokken te gebruiken. Hierdoor kan elke gebruiker begrijpen wat voor logische keten er is gebouwd en kan hij gemakkelijk alle gebouwde mechanismen debuggen.

Voordelen van Visuele Programmeertaal

De voordelen van een VPL - Visuele Programmeertaal zijn immens en onvermijdelijk in vergelijking met de gewone en traditionele programmeertaal.

Advantages of Visual Programming

De top 3 is als volgt:

Minder kostbaar

Visual Programming Language software biedt zakelijke gebruikers een grafische software ontwikkelingsoplossing. Deze bedrijven willen misschien opschalen door mobiele applicaties te maken, maar hebben misschien onvoldoende kapitaal om een heel team van softwareontwikkelaars in te huren. Het ontwikkelen van een no-code, low-code software tool met visuele taal is een goede keuze voor kleine en middelgrote ondernemingen die eenvoudige maar compacte software oplossingen nodig hebben.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Toegankelijke kennisbank

De eenvoud en eenvoudige ontwikkeling van visuele programmeersoftware vermindert de afhankelijkheid van 'deskundige' softwareontwikkelaars. Dit low-code no-code programmeertaalplatform is relatief eenvoudig en gebruiksvriendelijk te leren voor de meeste 'burger-ontwikkelaars' met een eenvoudige drag-and-drop interface.

Snellere softwareontwikkeling

Visuele programmeertools maken snelle applicatieontwikkeling mogelijk op hun low-code en no-code platforms. Dit is nuttig voor bedrijven die snelheid en flexibiliteit nodig hebben om de vraag bij te houden en in een hogere rangorde te komen ten opzichte van hun concurrentie.

Leercurve

Wanneer burgerontwikkelaars kennismaken met visuele tools en low-code, is het voor hen gemakkelijker om door te stromen naar een tekstgebaseerde programmeeromgeving. Vanwege deze eenvoud worden visuele programmeertools meestal gebruikt om jonge studenten kennis te laten maken met de wereld van softwareontwikkeling.

Gebruik van visuele programmeertaal

low-no-code

Educatief

Software voor visuele programmeertaal die het leerproces ondersteunt en begeleidt, is nuttig voor simulatie, opleiding en onderwijs van studenten op verschillende gebieden. De eenvoudige grafische componenten van visuele programmeersoftware helpen studenten concepten en procedures te visualiseren en te begrijpen. Het low-code platform van de visuele programmeertaal en de interface zijn zo gemakkelijk te begrijpen dat studenten er coderingsbeginselen mee kunnen leren en nieuwe toepassingen kunnen bouwen. De grafische programmeeromgeving helpt niet-technische gebruikers sneller en gemakkelijker de IT-markt te betreden als ze van carrière willen veranderen.

Visuele App-Modellering

In de moderne softwareontwikkeling is visuele programmeertaal programmeringssoftware die dient ter illustratie van logische concepten en stroomschema's van processen. Visuele programmeertalen worden bijvoorbeeld veel gebruikt bij visual-app modeling om functies van softwareontwerp-prototypes te simuleren. Dit is een softwareontwikkelingsproces dat door veel organisaties wordt gebruikt en bekend staat als Visual App-Modeling.

Organisatorisch hulpmiddel

Andere toepassingen van Visual Programming Language in de echte wereld zijn gegevensbeheer, bedrijfsprocessen en analyses. Visuele programmeertaal helpt bedrijven op te schalen met behulp van hun intuïtieve interface en eenvoudige weergave van geautomatiseerde processen. Het vervangt de behoefte aan high-tech programmeurs, terwijl het bedrijf waardevolle gegevensrijke rapporten en analyses kan verzamelen, creëren en genereren. De intuïtieve functies van de VPL software-interface maken het mogelijk om mee te liften op grotere platforms en andere samenwerkingstechnologieën.

Conclusie

Voor veel ervaren programmeurs vormen eenvoudige visuele programmeertools de kern van moderne softwareontwikkeling. Dit betekent echter niet dat hun reële toepassingen als vanzelfsprekend moeten worden beschouwd. Deze toepassingen omvatten leergemak, eenvoudige grafische componenten, en de mogelijkheid om te interfacen met grotere technologieplatforms. Voor veel bedrijven en organisaties is het precies het gereedschap dat nodig is om tijdens het werken aan een softwareproject op te schalen binnen een concurrerende economische omgeving.

Het is ook kosteneffectief en minimaliseert de behoefte aan een groot personeelsbestand, dat veel bedrijven zich vandaag de dag nauwelijks kunnen veroorloven. Bovendien biedt het softwareplatform het management de mogelijkheid om de technologische ontwikkeling van hun bedrijf meer in eigen hand te nemen.

Uiteindelijk moet iedereen zelf beslissen wat voor hem of haar de beste oplossing is. Wij hebben echter een uitgebreide suite van no-code, low-code visuele talen - VPL platforms. Als u daarbij hulp of aanvullende informatie nodig hebt, plant ons deskundige team graag een afspraak voor overleg met u om verder te praten en kan het u aanbevelingen doen op basis van uw behoeften en broekzak.

AppMaster is uw nummer één oplossing als u op zoek bent naar on-budget Visual Programming Language-platforms. Het is meer dan alleen no-code; het unieke zit hem in het genereren van de broncode. Dit betekent dat de gebruiker niet bang hoeft te zijn om aan het platform gebonden te zijn als hij wil; hij kan altijd zijn binaire code meenemen. Bovendien kan het AppMaster-platform technische documentatie schrijven zoals ervaren programmeurs dat doen. Uiteindelijk heb je een oplossing van hoge kwaliteit die niet onderdoet voor een oplossing gemaakt door de handen van ontwikkelaars, maar voor een veel kortere tijd en budget zonder ook maar één regel code te schrijven. Het moderne softwareontwikkelteam heeft tegenwoordig visuele programmeerplatforms nodig.

Gerelateerde berichten

No-Code iOS- en Android-ontwikkelingsplatform voor native apps
No-Code iOS- en Android-ontwikkelingsplatform voor native apps
Ontdek hoe no-code-platforms de ontwikkeling van native iOS- en Android-apps transformeren. Leer meer over de belangrijkste functies, voordelen en hoe u deze platforms kunt gebruiken om krachtige mobiele applicaties te bouwen.
Hoe kiest u de beste webapp voor uw bedrijf?
Hoe kiest u de beste webapp voor uw bedrijf?
Ontdek kritische factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van de beste webapp voor uw bedrijf. Krijg inzicht in functies, gebruiksgemak, schaalbaarheid en kosten om een ​​weloverwogen beslissing te nemen.
Apps om te ontwikkelen voor de fitnessliefhebber
Apps om te ontwikkelen voor de fitnessliefhebber
Ontdek innovatieve fitness-apps die gericht zijn op liefhebbers. Leer over het bijhouden, ontdekken van nieuwe workouts, verbeteren van dieetplannen en het gebruiken van no-code platforms zoals AppMaster.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven