Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Co to jest programowanie wizualne i jak działa?

Co to jest programowanie wizualne i jak działa?

VPL oznacza programowanie wizualne; jest to rodzaj języka, który w formie kodowania wykorzystuje elementy graficzne, takie jak ikony, przyciski i symbole. Ten język programowania pozwala na wizualną ilustrację koncepcji kodowania generowanej przez komputer. Ten typ języka programowania pomaga nietechnicznym użytkownikom wyjaśnić wykresy i procesy w sposób, który większość początkujących może zrozumieć. Wizualny język programowania pozwala również użytkownikom po prostu korzystać z interfejsu "przeciągnij i upuść" i działa najbardziej efektywnie na platformach o niskim kodzie.

Istnieją korzyści z używania wizualnego języka programowania w rozwoju oprogramowania. Nowoczesne tworzenie oprogramowania jako narzędzie programowania wizualnego jest rozwiązaniem przyjaznym dla początkujących użytkowników, którzy nie są ekspertami w dziedzinie kodowania. Prosty układ wizualny obrazów i bloków ułatwia przeciętnemu użytkownikowi zrozumienie, zaprojektowanie i wyjaśnienie. Więc zamiast przeglądać nierozróżnialne linie kodu, ludzie mogą logicznie uchwycić i wyjaśnić złożone koncepcje za pomocą tego wizualnego języka programowania. Ze względu na swoją względną prostotę, programowanie wizualne jest bezproblemowym sposobem na wprowadzenie użytkowników do kodowania i programowania.

Jednak pomimo prostoty języka, może on okazać się kłopotliwy, ponieważ jest bogaty w grafikę. Ten język programowania ma większe rozmiary, przez co zajmuje więcej miejsca na komputerze, co dodatkowo może skutkować spowolnieniem działania funkcji ze względu na ilość pamięci, której wymaga na dysku. VPL są bardzo ograniczone w zakresie funkcji ekspresyjnych, które wykorzystują. Utrudnia to wykonywanie bardziej złożonych operacji, przez co ten typ języka jest rzadko używany przez technologicznych gigantów w świecie programowania.

(VPL) Wizualny język programowania - pełny przewodnik

Visual Programming

Ten przewodnik poleca wszystko, co musisz wiedzieć o wizualnym języku programowania - VPL w czterech prostych krokach poniżej, w tym jego rozmiar, wygląd i rozwój:

Text vs Visual

Zwykłe języki programowania są oparte na tekście, natomiast wizualne platformy programowania są oparte na grafice i składają się z ikon, symboli i bloków logicznych. Graficzne komponenty wizualnej platformy programistycznej przypominają w swoim układzie schemat blokowy, co różni je od tekstowych języków programowania. Ze względu na ten układ, VPL takie jak Scratch, są bardziej czytelne niż ich odpowiedniki w oryginalnych językach programowania, takich jak Java czy Kotlin.

Większy rozmiar

Narzędzia do programowania wizualnego są nieporęczne i cięższe w rozmiarze, ponieważ są oparte na grafice, podczas gdy zwykłe języki programowania mają czystszą, bardziej opływową funkcjonalność, ponieważ są w większości oparte na tekście. W rezultacie zwykłe programy zajmują mniej pamięci na komputerze niż to wizualne narzędzia.

Ciekawostką jest fakt, że aplikacje, które są tworzone przy użyciu platformy AppMaster są tak samo małe i szybkie jak aplikacje, które są tworzone przez programistów używających klasycznych języków programowania. Dzieje się tak dlatego, że AppMaster bierze ze stylu wizualnego tylko podstawy; innymi słowy, pracuje z wymaganiami. Platforma analizuje wymagania, które użytkownik stworzył za pomocą elementów wizualnych lub za pomocą bloków procesów biznesowych i na podstawie tych bloków procesów biznesowych generuje już czystą logikę.

Dzięki temu, że platforma posiada sztuczną inteligencję, która przechodzi przez kolejny etap po wygenerowaniu wstępnego kodu, sztuczna inteligencja optymalizuje wszystko, co zostało napisane, a wyjściem są minimalne aplikacje. Jako przykład weźmy standardową aplikację, która jest zbudowana na AppMasterze ze wszystkimi niezbędnymi wbudowanymi modułami z loggerem, systemem telemetrii i ze wszystkimi podstawowymi rzeczami, które są potrzebne w każdej aplikacji.

Podczas uruchamiania takiej aplikacji zużywa mniej niż dziesięć megabajtów pamięci RAM, co jest uważane za doskonały wynik. Podsumowując, możemy powiedzieć, że rzeczywiście istnieją problemy z rozmiarami w VPL, ale wszystko zależy od konkretnej platformy, którą wybrałeś. Jak widać, platforma AppMaster nie ma takich problemów.

Prosty i łatwy

Prosty i łatwy, niskokodowy interfejs narzędzia do programowania wizualnego, takiego jak Scratch, sprawia, że początkującemu i nietechnicznemu użytkownikowi łatwiej jest je zrozumieć niż zwykły język programowania. Oprogramowanie do programowania wizualnego jest doskonałym narzędziem graficznym dla nowicjuszy, którzy chcą poznać i zastosować podstawy kodowania bez technicznych zawiłości.

Ta metoda rozwoju będzie pomocna nie tylko dla początkujących, ale także dla firm z ograniczonym budżetem i tych, którzy chcieliby zaoszczędzić na rozwoju. Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenia programistów są obecnie wysokie, a podejście VPL może pomóc rozwiązać ten problem.

Szybki i elastyczny rozwój

Visual programming

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Wizualny system programowania jest bardziej elastyczny na opcje i umożliwia szybszy czas rozwoju niż zwykłe języki programowania, ponieważ rozwija się i kończy szybko i łatwo. Graficzne, niskokodowe komponenty programistyczne są łatwo przemieszczane za pomocą kliknięcia myszką, dzięki czemu można wygodnie zmieniać ich rozmiar lub układ w celu stworzenia logicznej sekwencji.

Wady Visual Programming Language

Pomimo tego, że VPL jest niesamowity i modny, ma pewne wady VPL - Visual Programming Language nad zwykłym i tradycyjnym językiem programowania.

Top 3 są następujące:

Ograniczona skalowalność platformy.

Wizualne oprogramowanie do programowania jest ograniczone w swoich funkcjach dla większych skali, bardziej złożonych projektów oprogramowania. Ich rudymentarne platformy i komponenty graficzne utrudniają skalowanie do większych systemów podczas procesu rozwoju. Te większe systemy oprogramowania mogą potrzebować zaawansowanej funkcjonalności programu tekstowego dla swoich bardziej złożonych funkcji.

Z drugiej strony, AppMaster różni się od istniejących narzędzi no-code. Kiedy ludzie mówią o programowaniu wizualnym, mają na myśli to, że tworząc od razu bloki wizualne, będą one miały od razu zaszytą jakąś funkcjonalność. W AppMasterze, dzięki bardzo elastycznemu edytorowi procesów biznesowych, można na najniższym poziomie ustawić coś, co komponent powinien robić lub ustawić jakąś logikę za pomocą bloków procesów biznesowych.

Ze względu na to, że istnieje możliwość dostrojenia, radykalnie zwiększa to skalowalność. Jeśli chodzi o skalowalność, to w przeciwieństwie do innych środowisk programistycznych, aplikacje tworzone w platformie AppMaster domyślnie mają możliwość uruchamiania w Docker Swarm, klastrach Kubernetes i niemal dowolnych balanserach, co pozwala na niemal nieograniczone skalowanie obciążenia.

Ograniczony potencjał

Istnieje mit, że nie wszystko da się zrobić za pomocą programowania wizualnego. W rzeczywistości zależy to od tego, jakie bloki są używane w programowaniu wizualnym. Na przykład AppMaster używa dużej liczby różnych bloków, które w większości powtarzają funkcje standardowych języków programowania. Jeśli w konkurencyjnych platformach z reguły występują bloki wyrwane z kontekstu, to w przypadku AppMaster bloki powtarzają funkcje języka programowania.

Na przykład, istnieją cykle "for each", które pozwalają na iterację przez wszystkie elementy w tablicy sekwencyjnie, a to odpowiada konstrukcji "for each" prawie każdego języka wyższego poziomu, od Javascript do С++. AppMaster dla każdej konstrukcji językowej ma swój własny wizualny blok programistyczny w edytorze procesów biznesowych. Użytkownicy i programiści mogą tworzyć niemal dowolną logikę z takim samym poziomem złożoności i elastyczności, jakby robili to za pomocą języków programowania, innymi słowy pisząc wszystko w liniach kodu. Wszystko to sprawia, że AppMaster jest jednym z najbardziej elastycznych na rynku.

visual programming

Uciążliwy i nieporęczny

Liczba komponentów graficznych może stać się zbyt duża, żmudna i nieporęczna do manipulowania dla programistów, którzy wykonują złożone funkcje programistyczne. Czas i energia wymagane do rysowania dużych diagramów i symboli schematów blokowych dla wizualnego oprogramowania do programowania mogłyby być uproszczone za pomocą zwięzłych linii tekstu ze zwykłego narzędzia programistycznego.

AppMaster z kolei posiada edytor procesów biznesowych i procesów biznesowych. Kiedy mówimy o procesach biznesowych, powinniśmy myśleć o nich jak o każdej funkcji z parametrami wejściowymi i wyjściowymi. Oznacza to, że najlepsze praktyki w zakresie tworzenia aplikacji i generowania kodu źródłowego mają zastosowanie również do procesów biznesowych. Na przykład często powtarzane funkcje lub kod w procesach biznesowych, nawet jeśli są wizualne, są również wyprowadzane do oddzielnego procesu jako konkretna funkcja i wywoływane z innego.

Dzięki temu możemy refaktoryzować często używany kod do innego procesu biznesowego, a następnie wywołać te procesy biznesowe, aby użyć ich tam, gdzie potrzebujemy. Dzięki temu nie zapychamy naszych procesów biznesowych wieloma blokami; nie stają się one uciążliwe lub niemożliwe do zarządzania. Najlepszą praktyką w procesach biznesowych AppMaster jest nie używanie więcej niż 25-40 bloków. Dzięki temu każdy użytkownik może zrozumieć, jaki łańcuch logiczny jest tam zbudowany i może łatwo debugować wszystkie zbudowane mechanizmy.

Zalety wizualnego języka programowania

Zalety VPL - Wizualnego Języka Programowania są ogromne i nie do uniknięcia w porównaniu ze zwykłym i tradycyjnym językiem programowania.

Advantages of Visual Programming

Trzy najważniejsze z nich są następujące:

Mniejsze koszty.

Oprogramowanie Visual Programming Language zapewnia użytkownikom biznesowym graficzne rozwiązanie do tworzenia oprogramowania. Firmy te mogą chcieć zwiększyć skalę poprzez tworzenie aplikacji mobilnych, ale mogą nie mieć wystarczającego kapitału, aby zatrudnić cały zespół programistów. Opracowanie narzędzia programistycznego o niskim kodzie z językiem wizualnym jest doskonałym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wymagają prostych, ale kompaktowych rozwiązań programistycznych.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Dostępna baza wiedzy

Prostota i łatwość tworzenia oprogramowania wizualnego zmniejsza zależność od "ekspertów" w dziedzinie oprogramowania. Ta platforma języka programowania typu low-code jest stosunkowo łatwa i przyjazna do nauczenia dla większości "obywatelskich programistów" dzięki prostemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść".

Szybsze tworzenie oprogramowania

Narzędzia programowania wizualnego umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji na ich platformach low-code i no-code. Jest to pomocne dla firm, które potrzebują przyspieszenia i elastyczności, aby nadążyć za popytem i zająć wyższą pozycję w rankingu z konkurencją.

Krzywa uczenia się

Kiedy deweloperzy są wprowadzani do narzędzi wizualnych i low-code, łatwiej jest im przejść do środowiska programowania opartego na tekście. Ze względu na tę prostotę, wizualne narzędzia programistyczne są zwykle używane do wprowadzania młodych studentów w świat tworzenia oprogramowania.

Zastosowania wizualnego języka programowania

low-no-code

Edukacyjne

Oprogramowanie wizualnego języka programowania, które wspomaga i prowadzi proces uczenia się, jest przydatne do symulacji, szkolenia i edukacji studentów w różnych dziedzinach. Proste komponenty graficzne oprogramowania do programowania wizualnego pomagają studentom w wizualizacji i uchwyceniu koncepcji i procedur. Platforma niskokodowego wizualnego języka programowania i interfejs są tak łatwe do uchwycenia, że studenci byli w stanie nauczyć się podstaw kodowania z tych platform i budować nowe aplikacje. Graficzne środowisko programowania pomaga użytkownikom nietechnicznym szybciej i łatwiej wejść na rynek IT, jeśli chcą zmienić karierę.

Wizualne modelowanie aplikacji

W nowoczesnym rozwoju oprogramowania, wizualny język programowania jest oprogramowaniem programistycznym, które jest instrumentalne w ilustrowaniu logicznych koncepcji i procesów flowchart. Na przykład, wizualne języki programowania są szeroko stosowane w visual-app modeling do symulacji funkcji prototypów projektowania oprogramowania. Jest to proces rozwoju oprogramowania używany przez wiele organizacji, znany jako Visual App-Modeling.

Narzędzie organizacyjne

Inne zastosowania języka programowania wizualnego w świecie rzeczywistym obejmują zarządzanie danymi, procesy biznesowe i analitykę. Wizualny język programowania pomaga firmom w zwiększaniu skali dzięki intuicyjnemu interfejsowi i łatwemu przedstawianiu zautomatyzowanych procesów. Zastępuje on potrzebę zatrudniania zaawansowanych technologicznie programistów, jednocześnie umożliwiając przedsiębiorstwu gromadzenie, tworzenie i generowanie wartościowych, bogatych w dane raportów i analiz. Intuicyjne funkcje interfejsu oprogramowania VPL pozwalają mu na "podbijanie" większych platform i innych technologii współpracy.

Wniosek

Dla wielu doświadczonych programistów proste narzędzia do programowania wizualnego stanowią rdzeń nowoczesnego rozwoju oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że ich zastosowania w świecie rzeczywistym powinny być traktowane jako oczywiste. Te zastosowania obejmują łatwość uczenia się, proste komponenty graficzne i zdolność do interfejsu z większymi platformami technologicznymi. Jest to dokładne narzędzie potrzebne do skalowania w konkurencyjnym środowisku gospodarczym dla wielu firm i organizacji podczas pracy nad projektem oprogramowania.

Jest to również opłacalne i minimalizuje potrzebę dużej siły roboczej, jeden, że wiele firm ledwo może sobie pozwolić, aby mieć dzisiaj. Ponadto, jego platforma oprogramowania pozwala kierownictwu możliwość mieć bardziej praktyczne podejście do rozwoju technologicznego ich firmy.

Ostatecznie każdy musi zdecydować, co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. My jednak dysponujemy bogatym pakietem języków wizualnych o niskim poziomie kodu - platform VPL. Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji na ten temat, nasz wykwalifikowany zespół z przyjemnością umówi się z Tobą na spotkanie konsultacyjne, aby omówić więcej i może polecić Ci w oparciu o Twoje potrzeby i kieszeń.

AppMaster jest Twoim rozwiązaniem numer jeden, jeśli szukasz budżetowych platform Visual Programming Language. To więcej niż tylko no-code; wyjątkowość polega na jego generowania kodu źródłowego. Oznacza to, że użytkownik nie może się obawiać, że będzie przywiązany do platformy, jeśli chcą; zawsze mogą wziąć swój kod binarny. Ponadto, platforma AppMaster może napisać dokumentację techniczną w taki sam sposób, jak robią to doświadczeni programiści. W końcu masz wysokiej jakości rozwiązanie, które nie jest gorsze od rozwiązania wykonanego rękami programistów, ale za znacznie krótszy czas i budżet bez pisania jednej linii kodu. Nowoczesny zespół rozwoju oprogramowania w tych dniach potrzebuje wizualnych platform programistycznych.

Powiązane posty

10 wiodących narzędzi AI, które mogą zwiększyć Twoje dochody
10 wiodących narzędzi AI, które mogą zwiększyć Twoje dochody
Odkryj 10 najlepszych narzędzi AI, które mogą znacząco zwiększyć Twoje dochody. Od automatyzacji po analitykę – dowiedz się, jak te narzędzia mogą pomóc Ci osiągnąć sukces w Twojej firmie.
Najlepsze narzędzia e-commerce umożliwiające zwiększenie sprzedaży w 2024 r.
Najlepsze narzędzia e-commerce umożliwiające zwiększenie sprzedaży w 2024 r.
Poznaj najlepsze narzędzia e-commerce roku 2024, aby zwiększyć sprzedaż i usprawnić zarządzanie sklepem internetowym. Odkryj narzędzia SEO, analityczne i optymalizujące konwersję.
5 najlepszych uproszczonych narzędzi do zarządzania projektami
5 najlepszych uproszczonych narzędzi do zarządzania projektami
Poznaj 5 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które mogą uprościć Twój przepływ pracy. Poznaj ich kluczowe funkcje, zalety i porównanie, aby usprawnić potrzeby w zakresie zarządzania projektami.
ROZPOCZNIJ BEZPŁATNIE
Zainspirowany do samodzielnego wypróbowania?

Najlepszym sposobem na zrozumienie mocy AppMaster jest zobaczenie tego na własne oczy. Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut z bezpłatną subskrypcją

Wprowadź swoje pomysły w życie