Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Software Ontwikkeling

Software Ontwikkeling

Technologie heeft ons leven de afgelopen decennia veranderd. Het heeft onze levenskwaliteit verbeterd en ons in staat gesteld wereldwijd met mensen in contact te komen. Het heeft ook het bedrijfsleven op grote schaal geradicaliseerd, waardoor ondernemers overal hun eigen toepassingen naadloos kunnen creëren.

Het software ontwikkelingsproces is een procedure die meerdere stappen kent. Je kunt het niet in een paar dagen realiseren. Een uniek en creatief idee hebben kost u misschien maar een paar minuten, maar de inspanning om dat prille idee om te zetten in een volledig werkend product dat klaar is om op de markt te worden gebracht kost tijd.

Het softwareontwikkelingsproces wordt meestal gedaan met een bepaalde structuur in gedachten, en ingenieurs kunnen daarvoor eender welke architectuur gebruiken, van het watervalmodel tot de agile methodologie. Voordat we ingaan op de fijnere details over wat er precies achter de ontwikkeling van een softwareproduct zit, laten we eerst eens kijken wat softwareontwikkeling inhoudt.

Wat is softwareontwikkeling?

Het softwareontwikkelingsproces bestaat uit vele stappen. Verschillende web- en mobiele toepassingen, bibliotheken en andere software engineering modules worden gecreëerd, ontworpen, geprogrammeerd, gedocumenteerd, getest en onderhouden als onderdeel ervan. Softwareontwikkeling is de methode om software te maken en programmacode te onderhouden. Daarom omvat het software ontwikkelingsproces onderzoek, nieuwe ontwikkeling, prototypes, wijzigingen, software engineering, ondersteuning, of elke andere activiteit met betrekking tot software engineering producten of toepassingen.

Wij kunnen software ontwikkelen om te voldoen aan de specifieke eisen van een bepaalde klant, een bedrijf voor softwareontwikkeling op maat, of een groep. In dit geval wordt de gemaakte software afgestemd op de behoeften van de organisatie. Dit heet software ontwikkeling op maat. Anders dan aangepaste software ontwikkeling, kunt u open-sourced software ontwikkelen waarbij het grote publiek het kan aanpassen. Deze software engineering toepassingen worden meestal gebouwd om te voldoen aan de eisen van een bepaalde groep gebruikers. Het wordt meestal commerciële software ontwikkeling genoemd. Een andere software engineering categorie is gepersonaliseerde software gemaakt voor individueel gebruik.

Softwareontwikkelaars

Ervaren softwareontwikkelaars en -ingenieurs zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software. Hun verantwoordelijkheden lopen sterk door elkaar, en hun relaties verschillen aanzienlijk tussen verschillende afdelingen. Veel mensen zijn betrokken bij het softwareontwikkelingsproces, waaronder productmanagers, ontwikkelaars, architecten en meer. Softwareontwikkelaars spelen een sleutelrol in het domein van het schrijven van programma's. Bovendien beheersen zij de hele SDLC - Software Development Life Cycle. De hele levenscyclus van softwareontwikkeling omvat:

  • Het omzetten van specificaties in functionaliteit.
  • Het begeleiden van softwareontwikkelingsteams en softwareontwikkelingspraktijken.
  • Het onderhouden en evalueren van software.

Software development

Softwareontwikkelaars schrijven de code van het systeem om databases te combineren, verbindingen te leggen, berichten weer te geven, enz. Zij gebruiken programmeertalen zoals C++, Python, Ruby en meer om de nodige richtlijnen te volgen. Software-ingenieurs volgen wetenschappelijke procedures en zorgen ervoor dat hun oplossing in de praktijk functioneert. Dergelijke ervaren personen zijn nodig om software te maken en te ontwikkelen. Er wordt geschat dat het aantal softwareontwikkelaars in dienst van verschillende organisaties tegen 2029 met bijna 22% zal stijgen.

Soorten softwareontwikkeling

Het soort softwareontwikkeling dat in dienst is, is verdeeld in verschillende categorieën op basis van het type software dat wordt gemaakt. Enkele van de belangrijkste soorten software ontwikkeling zijn:

Applicatieontwikkeling

Bij deze vorm van softwareontwikkeling wordt een programma gemaakt voor een computer of een groep softwaretoepassingen om individuen, softwareontwikkelingsbedrijven of organisaties te helpen functies te gebruiken. Dit zijn de typische besturingssysteem-apps die gebruikelijke taken uitvoeren. Dergelijke software engineering wordt gedaan met behulp van programmeertalen zoals Vue.js, Python, Java, C++, en nog veel meer.

Webontwikkeling

De methode voor het maken van een webpagina op het internet wordt webontwikkeling genoemd. Met webontwikkeling kan van alles worden gemaakt, van een eenvoudige statische website tot een geavanceerde website of webapplicatie. Alleen een webdesigner kan de creatie regelen van honderden gekoppelde webpagina's die nodig zijn voor webontwikkeling. Dankzij de meest recente hulpmiddelen voor webontwikkeling en API'sdie het gebruik van uitbreidingen op een webpagina mogelijk maken, bloeit de webontwikkelingsindustrie. Voor webontwikkeling worden scriptprogrammeertalen gebruikt zoals HTML, Javascript, Django, PHP, enz.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Mobiele ontwikkeling

Het ontwikkelen van softwaretoepassingen voor mobiele platforms zoals iPhones en Android-smartphones wordt mobiele app-ontwikkeling genoemd. Het wordt ook wel applicatieontwikkeling of mobiele app-ontwikkeling genoemd. Talen als Java, Swift, Objective C, enz. worden gebruikt om software en mobiele apps te ontwikkelen.

Gegevenswetenschap

Het werk van data scientists is nodig om gebruik te maken van enorme datasets. De gedolven gegevens worden gebruikt om diverse web- en mobiele toepassingen te genereren. Datawetenschappers geven informatie in het juiste formaat voor gebruik in AI-technologieën omdat machines een grote hoeveelheid informatie nodig hebben om van te leren en hun eigen conclusies te trekken. Voorbeelden van data science-talen zijn Python, MATLAB, enz.

API-ontwikkeling

Ingenieurs creëren een programma dat API wordt genoemd, of application programming interface, en dat functioneert als een puzzelstukje tussen verschillende besturingssystemen. Zij maken interactie mogelijk met de softwareontwikkelingsdiensten of functies waarop een API betrekking heeft door een willekeurige derde-ontwikkelaar. Elke API heeft de computertaal van het systeem of apparaat waarvoor hij specifiek is gemaakt.

Cloud computing

In plaats van lokale servers of individuele apparaten te gebruiken, ondersteunen cloud computing-diensten systemen via een systeem van webservers. Programmeurs ontwikkelen software die cloudopslag-apps op cloud computing-technologieën aandrijft. Onedrive Storage en Amazon Web Services (AWS) zijn veel voorkomende voorbeelden. Software engineering wordt ontwikkeld met programmeertalen als XML, R, Clojure, en nog veel meer.

Stappen in het softwareontwikkelingsproces

Het hele softwareontwikkelingsproces is verdeeld in verschillende stappen. Elk van deze is belangrijk om ervoor te zorgen dat het eindproduct goed werkt en geschikt is voor zijn gebruikers. De stappen zijn:

Het selecteren van de juiste softwareontwikkelingsmethoden

Dit is het proces waarbij het kader wordt gekozen waarmee de SDLC zal plaatsvinden. Het schetst het software engineering project management en de uiteindelijke workflow of road map. Enkele veel gebruikte frameworks zijn de Agile aanpak, DevOps en Waterfall.

Verzamelen van specificaties

Dit is het stapsgewijze proces van het verzamelen van essentiële gegevens voor de software. De eisen en functionaliteit die van het softwareproduct worden verwacht, moeten hier worden gespecificeerd. Het kan worden gebruikt om precies te begrijpen wat de doelgroep en belanghebbenden van het softwareproject verwachten.

Software ontwerp

Dit is de methode om een ontwerp te maken waarin de antwoorden op de door de eisen gestelde vragen zijn verwerkt, en waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van procesmodellen en storyboards. Dit omvat het maken van een esthetisch ontwerp voor het softwareproduct dat beschrijft hoe het er voor de gebruikers uit zal zien. Het ontwerp omvat ook de differentiatie van de verschillende modules van de software engineering.

Prototyping

Deze stap omvat het maken van een prototype met behulp van een modelleertool dat vroegtijdige ontwerpverificatie, prototyping en simulatie uitvoert met behulp van een modelleertaal zoals SysML of UML.

Code ontwikkelen

Dit is het proces waarbij een geschikte programmeertaal wordt gebruikt om code te schrijven. Hier vindt de eigenlijke ontwikkeling van de software plaats. Het omvat openbare en groepsbeoordelingen om vroegtijdig problemen te vinden en sneller software van hoge kwaliteit te maken.

Software testen

Het software testproces omvat het uitvoeren van kwaliteitstesten om de belasting van de applicatie na te bootsen en het testen met behulp van vooraf geplande cases als onderdeel van software engineering codering en ontwerp. Deze stap is nodig om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de software goed werkt.

Beheer van configuratie en defecten

Dit is het proces van het begrijpen van alle software engineering artefacten, zoals de eisen, het ontwerp, de implementatie en het testen van de software. Het wordt gedaan om fouten te behandelen en bij te houden en de prioriteit voor kwaliteitsborging en vrijgavecriteria te definiëren.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Uitrol van de software

De volgende stap is het vrijgeven van de software voor gebruik en het aanpakken en oplossen van gebruikersproblemen. Ontwikkelaars moeten de software hosten op een geschikte server. Dit omvat ook de aankoop van een domeinnaam zodat de toepassing op het internet kan bestaan.

Informatie migreren

Bij deze stap worden gegevens van huidige programma's of informatiebronnen verplaatst naar de bijgewerkte of nieuwe systemen. Dit is nodig wanneer er al een eerdere versie van een systeem of toepassing was, en u een deel van de gegevens opnieuw wilt gebruiken.

Beheer en onderhoud

Projectbeheer en meting moeten worden gedaan om de levering en kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus van de softwareontwikkeling te waarborgen. Het softwareontwikkelingsproces eindigt pas als de software niet meer in gebruik is. Tot die tijd vinden onderhouds- en actualiseringsactiviteiten plaats.

Waarom is softwareontwikkeling belangrijk?

Softwareontwikkeling is belangrijk omdat het bedrijven die software ontwikkelen in staat stelt zich van elkaar te onderscheiden en beter te concurreren. Het kan organisaties helpen zeer innovatief te worden, de gebruikerservaring te verbeteren, sneller goederen met veel functies te produceren, en de productiviteit, veiligheid en efficiëntie van hun dagelijkse activiteiten te verhogen.

software development important

De prevalentie en het gebruik van software in alle taken maken het ook cruciaal. De software kan gegevens in het tijdperk van digitalisering opslaan, combineren en centraliseren, zodat we ze kunnen terugvinden. Bovendien houden software-innovaties rekening met de veiligheid en bescherming van uw gegevens.

Softwareontwikkeling kan ons een verscheidenheid aan voordelen en verbeteringen bieden. Enkele daarvan zijn:

Uw bedrijf promoten

Uw software ontwikkelingsbedrijf gaat naar een hoger niveau dankzij software ontwikkeling. Het helpt bij de promotie van uw software ontwikkelingsbedrijf en verhoogt de bekendheid van uw merk.

Boost diensten en verkoop

De verkoop van uw software ontwikkelingsbedrijf kan stijgen als u software ontwerpt om het een aanwezigheid op het web te geven. Het stelt u in staat uw bedrijf internationaal te laten groeien. Bovendien is het cruciaal om te begrijpen hoe uw klanten denken over uw software ontwikkelingsbedrijf, zijn goederen en zijn oplossingen. U moet hiervoor een online aanwezigheid creëren zodat uw klanten gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.

Klanttevredenheid en betrokkenheid verbeteren

Het gebruik van marketing software voor online marketing resulteert in meer interactie met de consument en meer klantenbinding. Om de klanttevredenheid te verbeteren en consumenten te behouden, hebben bedrijven een solide marketingplan nodig.

Belangrijkste kenmerken van effectieve softwareontwikkeling

Dus nu we hebben besproken wat softwareontwikkeling is en waarom het relevant is, hoe kunt u ervoor zorgen dat de software die u maakt voldoet aan de normen van de industrie? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw gebruikers de software die u maakt leuk vinden? Als u software wilt maken die effectief en productief is, zorg er dan voor dat u de volgende stappen volgt:

Begrijp wat uw klanten nodig hebben

De software moet voldoen aan de behoeften van de klant en moet worden geleverd met gespecificeerde eisen. De ontwikkelaar moet deze eisen volledig begrijpen en pas een oplossing voorstellen als de doelstellingen van de klant zijn begrepen. Softwareontwikkeling kan alleen slagen als de voorgestelde oplossing de behoeften van de klant volgt.

Volg SDLC

Opdat de software functioneel zou zijn, moet ze de levenscyclus van de softwareontwikkeling volgen. Zo niet, dan kan het bepaalde belangrijke eigenschappen verliezen. Nog belangrijker, als het softwaresysteem niet compatibel is met de SDLC, is het mogelijk dat aan bepaalde criteria niet wordt voldaan. De ontwerp-, uitvoerings-, test-, documenterings-, uitrol- en onderhoudsfase van de SDLC zijn essentieel.

Software moet op tijd geleverd worden

De voorbereiding van een klant gaat mis als het softwareontwikkelteam een project niet op tijd kan uitvoeren. Een softwareproject dat veel langer dan verwacht in ontwikkeling is, begint aan betekenis te verliezen.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Efficiëntie bieden aan gebruikers

Als de software de kwaliteit biedt die klanten hebben gevraagd en eindgebruikers verwachten, heeft het veel meer kans op succes.

Tools en oplossingen voor softwareontwikkeling

De juiste hulpmiddelen moeten worden gebruikt om het ontwikkelingsproces te versnellen en te vereenvoudigen, of u nu een aannemer bent of een werknemer van een groot bedrijf. Het is voor elk softwareontwikkelingsbedrijf bijzonder moeilijk om ze op te lossen zonder de juiste hulpmiddelen voor softwareontwikkeling. Linkers, code editors, GUI ontwerpen, assemblers, debugging tools, efficiency analytische technieken, enz. zijn enkele voorbeelden van de tools die software ontwikkelaars kunnen gebruiken. Afhankelijk van het type project zijn er veel dingen die in overweging moeten worden genomen bij het kiezen van het beste ontwikkelgereedschap. Hier zijn enkele veelgebruikte hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het softwareontwikkelingsproces:

  • GitHub

Voor wie code zoekt, GitHub is een Google Drive-achtige hostingdienst voor Git repositories. Afhankelijk van of u uw werk met anderen wilt bespreken, kunt u het publiceren als openbaar of privé, en het zorgt goed voor uw privacy.

  • Atom

Voor alle populaire besturingssystemen is Atom gratis en een open-sourced IDE - geïntegreerde programmeeromgeving. Het biedt een hoge mate van maatwerk en connectoren van derden. Autocomplete is een van Atom's beste kwaliteiten.

  • Slack

Dit is een platform dat workflow management ondersteuning biedt voor projectmanagement. U vindt er de mensen, kennis en softwareontwikkelingsdiensten die u nodig hebt om uw taken te voltooien. Het is een fantastisch communicatieplatform dat veel softwareontwikkelingsbedrijven gebruiken. Slack maakt het gemakkelijker om verschillende kanalen op te zetten, waardoor e-mailupdates worden vermeden en de communicatie tussen afdelingen wordt verbeterd.

  • Cloud9

Cloud9 is een digitaal platform voor het ontwikkelen van geïntegreerde software. Er is ondersteuning voor verschillende programmeertalen, zoals Python, PHP, enz. Cloud9 biedt een verscheidenheid aan alternatieven voor softwareontwikkeling. Door een verscheidenheid aan cursors te bieden, biedt het het voordeel van gelijktijdige invoer van meerdere gebruikers.

No-code softwareontwikkeling

No-code ontwikkeling verandert fundamenteel hoe softwareontwikkelaars denken over het schrijven van code. Iemand kan nu met zijn ideeën softwareproducten maken, zelfs zonder kennis van verschillende programmeertalen of voorafgaande ervaring. Deze procedure is eenvoudiger geworden dankzij de ontwikkeling van talrijke nuttige no-code platforms en technologieën. Met behulp van no-code platforms is het mogelijk om tegen lagere kosten en met minder expertise software te maken.

Eén zo'n platform waar u uw apps vanaf de grond kunt maken zonder enige codering is AppMaster. U hoeft niet een heel team van softwareontwikkelaars in te huren om code te schrijven voor welke vorm van toepassing dan ook. Deze techniek is veel eenvoudiger en minder duur. Als eigenaar van de code die u schrijft, hoeft u zich ook geen zorgen te maken over het eigendom.

Conclusie

Op het eerste gezicht kan het lijken alsof softwareontwikkeling alleen bestaat uit het krijgen van een idee en het uitvoeren ervan. Er zitten echter verschillende stappen tussen, van ontwerp tot onderhoud. Elk van deze stappen, zoals hierboven in detail besproken, helpt uw softwareproduct te definiëren. Door de levenscyclus van softwareontwikkeling te volgen, kunt u een idee ontwikkelen tot een werkende dienst.

Het is belangrijk om elk van de bovengenoemde stappen goed te volgen om ervoor te zorgen dat uw softwareproject in elke omgeving goed functioneert. Zo kan het overslaan van een stap, zoals de testfase, leiden tot problemen die later uw energie en middelen verspillen. Door elke stap in de SDLC te doorlopen, kunt u er zeker van zijn dat uw product ook marktrijp is. Het begrijpen van uw klanten is een zeer belangrijk onderdeel van het maken van elk product; de SDLC helpt daarbij.

Gerelateerde berichten

De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
Ontdek hoe u het volledige opbrengstpotentieel van uw mobiele app kunt benutten met beproefde strategieën voor het genereren van inkomsten, waaronder advertenties, in-app-aankopen en abonnementen.
Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een AI-appmaker
Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een AI-appmaker
Bij het kiezen van een maker van een AI-app is het essentieel om rekening te houden met factoren als integratiemogelijkheden, gebruiksgemak en schaalbaarheid. Dit artikel leidt u door de belangrijkste overwegingen om een ​​weloverwogen keuze te maken.
Tips voor effectieve pushmeldingen in PWA's
Tips voor effectieve pushmeldingen in PWA's
Ontdek de kunst van het maken van effectieve pushmeldingen voor Progressive Web Apps (PWA's) die de betrokkenheid van gebruikers vergroten en ervoor zorgen dat uw berichten opvallen in een drukke digitale ruimte.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven