Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Jak obniżyć koszty tworzenia oprogramowania w 2024 roku?

Jak obniżyć koszty tworzenia oprogramowania w 2024 roku?

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku technologicznym firmy są pod ciągłą presją dostarczania wysokiej jakości rozwiązań programistycznych przy jednoczesnym zarządzaniu napiętym budżetem. Obniżenie kosztów tworzenia oprogramowania jest kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia długoterminowego sukcesu firmy. Ten wnikliwy artykuł na blogu przedstawia sprawdzone strategie i najlepsze praktyki minimalizacji wydatków bez uszczerbku dla jakości i innowacyjności. Wykorzystując efektywne techniki zarządzania projektami, wspierając skuteczną współpracę w zespole i optymalizując zasoby, firmy mogą znacznie obniżyć koszty tworzenia oprogramowania i skuteczniej osiągać swoje cele. Dołącz do nas i zagłęb się w świat redukcji kosztów i odkryj praktyczne spostrzeżenia, które pomogą Ci usprawnić proces tworzenia oprogramowania i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Co wpływa na koszt procesu tworzenia oprogramowania

Na koszt procesu tworzenia oprogramowania wpływa wiele czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują, powodując szeroki zakres potencjalnych wydatków. Jednym z podstawowych czynników jest zakres i złożoność projektu, który obejmuje liczbę funkcji, integracji i poziom wymaganej innowacji. Bardziej skomplikowane projekty wymagają większego zespołu programistów o specjalistycznych umiejętnościach, co zwiększa koszty pracy. W rzeczywistości, zgodnie z danymi z 2017 roku Standish Group CHAOS Report, robocizna stanowi około 55% całkowitych kosztów projektu oprogramowania.

Innym kluczowym aspektem jest zastosowana metodologia rozwoju, taka jak Agile, Waterfall lub DevOps. Każda metodologia ma swoje wady i zalety, wpływając na czas trwania projektu, alokację zasobów i ogólny koszt. Na przykład, projekty Agile, z ich iteracyjną i elastyczną naturą, często skutkują wyższą satysfakcją klienta, ale mogą również prowadzić do rozszerzenia zakresu i zwiększenia kosztów, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.

Wybór stosu technologicznego również znacząco wpływa na koszty rozwoju. Na przykład, technologie open-source mogą obniżyć koszty, podczas gdy technologie zastrzeżone lub najnowocześniejsze mogą zwiększyć wydatki ze względu na opłaty licencyjne lub potrzebę specjalistycznej wiedzy. Badanie Stack Overflow Developer Survey wykazało, że popularne języki programowania, takie jak JavaScript, Python i Java, często wiążą się z niższymi kosztami rozwoju ze względu na ich szeroką dostępność i szerokie wsparcie społeczności.

Development cost

Ponadto, lokalizacja geograficzna projektu i wybrany model outsourcingu (onshore, offshore lub nearshore) odgrywają znaczącą rolę w ogólnym koszcie. Wreszcie, czynniki takie jak zarządzanie projektem, zapewnienie jakości i wsparcie po uruchomieniu przyczyniają się do kosztów rozwoju oprogramowania. Obejmują one wydatki związane z testowaniem, poprawkami błędów i bieżącą konserwacją, które według badań przeprowadzonych przez Consortium for IT Software Quality (CISQ) mogą stanowić nawet 60% całkowitego kosztu posiadania aplikacji. Na koszty rozwoju oprogramowania wpływa złożona gra czynników, takich jak zakres projektu, metodologia rozwoju, stos technologiczny, lokalizacja, model outsourcingu i wymagania dotyczące wsparcia, które muszą być dokładnie rozważone i zarządzane, aby osiągnąć opłacalny i udany wynik projektu.

Główne pozycje kosztów w tworzeniu oprogramowania

W przypadku tworzenia oprogramowania, główne pozycje kosztów można podzielić na personel, infrastrukturę, narzędzia i licencje na oprogramowanie, zarządzanie projektem oraz zapewnienie jakości. Koszty osobowe są często największym wydatkiem, ponieważ programiści, projektanci, analitycy biznesowi i inni członkowie zespołu są kluczowi dla powodzenia projektu. Koszty infrastruktury obejmują wydatki na sprzęt, sieć i hosting, które mogą być wyższe w przypadku projektów wymagających znacznych zasobów obliczeniowych lub wysokiej dostępności.

Narzędzia i licencje na oprogramowanie, takie jak zintegrowane środowiska programistyczne (IDE), systemy kontroli wersji oraz biblioteki lub interfejsy API innych firm, również przyczyniają się do powstania kosztów. Zarządzanie projektem, w tym planowanie, alokacja zasobów i ograniczanie ryzyka, może stanowić 10-15% całkowitego budżetu. Wreszcie, zapewnienie jakości (QA) jest znaczącym elementem kosztów, ponieważ dokładne testy i usuwanie błędów są niezbędne dla niezawodnego i stabilnego produktu. Koszty QA mogą się znacznie różnić w zależności od zastosowanych metodologii testowania, takich jak testowanie ręczne, automatyczne lub kombinacja obu.

Czym jest dług techniczny i dlaczego się pojawia

Dług techniczny, termin stworzony przez Warda Cunninghama, odnosi się do długoterminowych konsekwencji nieoptymalnych decyzji podjętych podczas procesu tworzenia oprogramowania. Decyzje te mogą obejmować wybieranie szybkich i brudnych rozwiązań, zaniedbywanie najlepszych praktyk lub przedkładanie krótkoterminowych korzyści nad długoterminową możliwość utrzymania. Dług techniczny często pojawia się z powodu ograniczeń czasowych, budżetowych lub braku doświadczenia w zespole programistów. Według badań przeprowadzonych przez CAST Research Labs, średni globalny dług techniczny na linię kodu wynosi 3,61 USD, co podkreśla jego wszechobecność w branży oprogramowania.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Skumulowany dług techniczny może skutkować zmniejszeniem szybkości rozwoju, wyższymi kosztami utrzymania i zwiększoną trudnością we wdrażaniu nowych funkcji. Może również prowadzić do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia defektów, ponieważ baza kodu staje się coraz bardziej złożona i trudniejsza do zrozumienia. Aby złagodzić wpływ długu technicznego, kluczowe jest regularne przeznaczanie czasu na refaktoryzację kodu, inwestowanie w edukację zespołu oraz stosowanie wydajnych metodologii rozwoju, takich jak Agile czy DevOps. Organizacje mogą proaktywnie zająć się długiem technicznym, aby poprawić jakość oprogramowania, łatwość utrzymania i długoterminowy sukces projektu.

Średni koszt rozwoju według regionów

W branży rozwoju oprogramowania, średnie koszty rozwoju mogą się znacznie różnić w zależności od regionu ze względu na różnice w kosztach pracy, dostępność wykwalifikowanych programistów i dynamikę lokalnego rynku. Według danych, średnie stawki godzinowe za usługi rozwoju oprogramowania są następujące:

  • Ameryka Północna($100-$170)
  • Europa Zachodnia($60-$120)
  • Europa Wschodnia (30-60 dolarów)
  • Azja (20-50 USD)
  • Ameryka Południowa(25-60$)

Należy zauważyć, że te stawki niekoniecznie muszą korelować z ogólną jakością prac rozwojowych, ponieważ inne czynniki, takie jak wiedza, złożoność projektu i komunikacja, mogą odgrywać rolę w wynikach projektu.

Dodatkowo, w regionach o niższych kosztach pracy, zespoły programistów mogą potrzebować więcej godzin na ukończenie projektu, co może zniwelować niektóre z początkowych korzyści kosztowych. Jednak firmy często starają się zrównoważyć efektywność kosztową i jakość rozwoju, wykorzystując globalne zasoby talentów poprzez outsourcing lub zakładanie centrów rozwoju offshore, co pozwala im na dostęp do wykwalifikowanych programistów w bardziej opłacalnych regionach przy zachowaniu wysokiej jakości standardów.

Jak no-code wpływa na koszty rozwoju

No-code Platformy zmieniły krajobraz rozwoju oprogramowania, znacząco wpływając na koszty rozwoju. Umożliwiając szybkie opracowaniei wdrożenie dzięki wizualnym interfejsom i wstępnie zbudowanym komponentom, rozwiązania no-code minimalizują zależność od drogiej wiedzy technicznej, co prowadzi do bardziej opłacalnego podejścia do tworzenia oprogramowania. Według Forrester Research, firmy wykorzystujące platformy no-code mogą oczekiwać 50-70% redukcji kosztów rozwoju w porównaniu do tradycyjnych metod.

no-code-development

Redukcję tę można przypisać takim czynnikom jak niższe koszty pracy, szybszy czas wprowadzania na rynek oraz mniejsze wydatki na infrastrukturę i utrzymanie. Ponadto, platformy no-code demokratyzują rozwój oprogramowania poprzez umożliwienie nietechnicznym interesariuszom aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju, co skutkuje lepszym dopasowaniem pomiędzy zespołami biznesowymi i informatycznymi. Na przykład, AppMasterwiodąca platforma no-code, poinformowała, że jej klienci byli świadkami 10x szybszego dostarczania aplikacji, umożliwiając firmom adaptację i innowacje w przyspieszonym tempie, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów rozwoju w ryzach. Ogólnie rzecz biorąc, ruch no-code zrewolucjonizował branżę tworzenia oprogramowania poprzez zapewnienie opłacalnych, wydajnych i dostępnych rozwiązań dla firm każdej wielkości.

AppMaster przegląd

Często firmy są zaangażowane w tworzenie niestandardowego oprogramowania komercyjnego dla klientów borykających się z pewnym problemem. Borykają się one z niezwykle wysokimi wynagrodzeniami programistów, trudnościami w znalezieniu wykwalifikowanych osób do zespołu i ciągłą rotacją. Klienci skarżą się na wysokie ceny, a firmy muszą optymalizować, co sprawia, że jest to trudny biznes. Dlatego stworzyliśmy platformę AppMaster. AppMaster to nie tylko zwykła platforma no-code, to prawdziwe, duże IDE - zintegrowane środowisko programistyczne. Jest to znaczący produkt, który pozwala specjalistom technicznym tworzyć dokumentację lub projekty przyszłego oprogramowania.

Po stworzeniu wszystkich projektów, w tym schematu bazy danych, logiki biznesowej, punktów końcowych i układu UI, nasza platforma może wziąć wszystkie te wymagania, wygenerować rzeczywisty kod źródłowy w różnych językach programowania, skompilować, przetestować, zapakować do kontenerów Docker i wdrożyć na docelowe serwery w czasie krótszym niż 30 sekund. W zasadzie jest to to samo, co robią zwykli deweloperzy w każdym projekcie, tylko dziesiątki, setki, a nawet tysiące razy szybciej niż w przypadku deweloperów.

Ale prawdziwą zaletą w redukcji kosztów i ryzyka jest to, że platforma AppMaster pozwala na wprowadzanie zmian setki razy szybciej niż w przypadku zwykłego zespołu programistów. Na przykład załóżmy, że potrzebujesz zmodyfikować swoją aplikację, zamiast przepisywać kod serwera, komórki lub strony internetowej. W takim przypadku po prostu wchodzisz na platformę AppMaster i wprowadzasz drobne zmiany w dokumentacji. Zmieniasz schemat, a my np. modyfikując schemat bazy danych, automatycznie dostosowujemy procesy biznesowe, a nawet elementy UI do nowych modeli danych. Robimy to tak automatycznie, jak to tylko możliwe. Wewnętrznie nazywamy to "propagacją zmian", czyli wprowadzaniem zmian wzdłuż łańcucha.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Kiedy zmieniasz podstawowe rzeczy, takie jak schemat bazy danych, platforma automatycznie dostosowuje wszystko wzdłuż łańcucha, eliminując potrzebę robienia czegokolwiek ręcznie. To znacznie oszczędza Twoje pieniądze, zasoby i nerwy oraz zmniejsza ryzyko.

AppMaster jest unikalny w sposobie tworzenia aplikacji. Technicznie rzecz biorąc, nie przechowujemy wygenerowanego kodu źródłowego, ale przechowujemy Twoją dokumentację i wymagania. Oznacza to, że zrobimy to od zera za każdym razem, gdy trzeba będzie zregenerować aplikację. Nie będziemy wprowadzać zmian do istniejącej aplikacji; zamiast tego po prostu weźmiemy Twoje wymagania i wygenerujemy nową aplikację bardzo szybko, z prędkością ponad 22 000 linii kodu na sekundę. Takie podejście skutkuje jednym z bardzo ciekawych i przydatnych efektów ubocznych.

Aplikacje generowane przez platformę AppMaster nie mają długu technicznego. W dużych firmach i produktach dług techniczny odpowiada czasem za ponad 40% całkowitego czasu i budżetu rozwoju. Kiedy musisz zatrzymać swój rozwój, przepisać części produktu, a następnie zrobić to kilka razy, ponownie zajmując się błędami, AppMaster bierze twoje wymagania i po prostu używa aktualnej wersji generacji, aktualnej wersji naszych algorytmów generowania i najnowszej wersji bibliotek, wygenerować produkt całkowicie od nowa.

Bez względu na to, co zmieniasz w produkcie, jak zmieniają się wersje bibliotek lub jakie nowe funkcje pojawiają się, twoja aplikacja będzie zawsze świeża i czysta, bez przestarzałego kodu lub niepotrzebnych kawałków. Oznacza to, że zawsze będziesz miał najbardziej wydajną, kompaktową i wydajną aplikację.

Innym korzystnym efektem ubocznym korzystania z platformy AppMaster jest aktualizacja aplikacji w czasie. Na przykład, 12 miesięcy temu zbudowałeś swoją aplikację, jesteś z niej całkowicie zadowolony, wygenerowałeś ją, uruchomiłeś i używasz. Teraz, po prawie roku, chciałbyś, aby Twoja aplikacja była szybsza i lepsza. W tym czasie w publicznych bibliotekach, z których również korzystamy w ramach platformy, mogły zostać znalezione jakieś luki i chciałbyś załatać wszystkie biblioteki i ponownie stworzyć swoją aplikację. AppMaster jest do tego celu idealny.

Jeśli Twoje wymagania nie zmieniły się, czyli cały interfejs, logika i schemat danych nadal Cię satysfakcjonują, aby wygenerować nową wersję aplikacji z nową wersją języka programowania, ulepszonymi algorytmami generowania i nowymi bibliotekami, wystarczy, że zalogujesz się do interfejsu studia, klikniesz przycisk "Opublikuj" i w mniej niż 30 sekund otrzymasz w pełni funkcjonalną nową aplikację z nowym kodem źródłowym, poprawioną i z nowymi wersjami modułów. Nic nie trzeba robić ręcznie, wszystko jest jak najbardziej zautomatyzowane.

Osiągamy to dzięki temu, że mamy Twoją dokumentację nie związaną z żadnym konkretnym językiem programowania, modułem czy wersją API. Są to abstrakcyjne wymagania, które wprowadzasz do platformy. I dzięki temu generujemy zupełnie nową aplikację, korzystając z najlepszych praktyk. Takie podejście pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu, wysiłku i energii na generowanie aplikacji i utrzymywanie ich przez cały cykl życia produktu.

Wnioski

Podsumowując, w miarę jak krajobraz rozwoju oprogramowania staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy muszą szukać skutecznych strategii redukcji kosztów bez poświęcania jakości lub innowacji. Organizacje mogą usprawnić swoje procesy rozwoju, zminimalizować dług techniczny i zapewnić długoterminowy sukces poprzez zrozumienie czynników, które wpływają na koszty rozwoju oprogramowania, przyjęcie skutecznych technik zarządzania projektami i wykorzystanie możliwości platform no-code takich jak AppMaster.

Unikalne podejście platformy AppMaster do generowania aplikacji na podstawie dokumentacji wymagań umożliwia szybki rozwój, bezproblemową aktualizację i eliminację długu technicznego, co czyni ją nieocenionym narzędziem dla firm chcących zoptymalizować koszty tworzenia oprogramowania. Ostatecznie, wdrażając efektywne kosztowo praktyki rozwojowe i wykorzystując innowacyjne rozwiązania, takie jak AppMaster, firmy mogą nie tylko obniżyć wydatki na rozwój oprogramowania, ale także uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie technologicznym.

Powiązane posty

Jak skonfigurować powiadomienia push w swoim PWA
Jak skonfigurować powiadomienia push w swoim PWA
Zanurz się w świat powiadomień push w progresywnych aplikacjach internetowych (PWA). Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji, w tym integrację z bogatą w funkcje platformą AppMaster.io.
Dostosuj swoją aplikację za pomocą sztucznej inteligencji: personalizacja w twórcach aplikacji AI
Dostosuj swoją aplikację za pomocą sztucznej inteligencji: personalizacja w twórcach aplikacji AI
Odkryj moc personalizacji sztucznej inteligencji na platformach do tworzenia aplikacji bez użycia kodu. Odkryj, jak AppMaster wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostosowywania aplikacji, zwiększania zaangażowania użytkowników i poprawy wyników biznesowych.
Klucz do odblokowania strategii monetyzacji aplikacji mobilnych
Klucz do odblokowania strategii monetyzacji aplikacji mobilnych
Dowiedz się, jak odblokować pełny potencjał przychodów swojej aplikacji mobilnej dzięki sprawdzonym strategiom zarabiania, obejmującym reklamy, zakupy w aplikacji i subskrypcje.
ROZPOCZNIJ BEZPŁATNIE
Zainspirowany do samodzielnego wypróbowania?

Najlepszym sposobem na zrozumienie mocy AppMaster jest zobaczenie tego na własne oczy. Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut z bezpłatną subskrypcją

Wprowadź swoje pomysły w życie