Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Hoe de ontwikkelingskosten van software verlagen in 2024?

Hoe de ontwikkelingskosten van software verlagen in 2024?

Bedrijven staan voortdurend onder druk om softwareoplossingen van hoge kwaliteit te leveren en tegelijkertijd strakke budgetten te beheren in het huidige concurrerende technologielandschap. Het verlagen van de softwareontwikkelingskosten is cruciaal om een concurrentievoordeel te behouden en het succes van uw bedrijf op lange termijn te garanderen. Dit inzichtelijke blogartikel gaat in op bewezen strategieën en best practices voor het minimaliseren van de kosten zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of innovatie. Door gebruik te maken van efficiënte projectbeheertechnieken, effectieve teamsamenwerking te bevorderen en middelen te optimaliseren, kunnen bedrijven hun kosten voor softwareontwikkeling aanzienlijk verlagen en hun doelen efficiënter bereiken. Samen met ons duiken we in de wereld van kostenvermindering en onthullen we bruikbare inzichten om u te helpen uw softwareontwikkelingsproces te stroomlijnen en uw rendement op investering te maximaliseren.

Wat beïnvloedt de kosten van het ontwikkelingsproces

De kosten van het softwareontwikkelingsproces worden beïnvloed door een groot aantal factoren die op elkaar inwerken, waardoor een breed scala aan potentiële kosten ontstaat. Een van de belangrijkste factoren is de omvang en complexiteit van het project, waaronder het aantal functies, integraties en de mate van innovatie die nodig is. Meer ingewikkelde projecten vereisen een groter ontwikkelingsteam met gespecialiseerde vaardigheden, waardoor de arbeidskosten toenemen. Volgens een onderzoek uit 2017 Standish Group CHAOS Report maakt arbeid ongeveer 55% uit van de totale kosten van een softwareproject.

Een ander cruciaal aspect is de gebruikte ontwikkelingsmethodologie, zoals Agile, Waterfall of DevOps. Elke methodiek heeft zijn voor- en nadelen en beïnvloedt de duur van het project, de toewijzing van middelen en de totale kosten. Agile-projecten bijvoorbeeld, met hun iteratieve en flexibele karakter, resulteren vaak in een hogere klanttevredenheid, maar kunnen ook leiden tot scope creep en hogere kosten als ze niet goed worden beheerd.

Ook de keuze van de technologiestapel is van grote invloed op de ontwikkelingskosten. Zo kunnen open-source technologieën de kosten verlagen, terwijl propriëtaire of geavanceerde technologieën de kosten kunnen verhogen door licentiekosten of de behoefte aan gespecialiseerde expertise. Uit een onderzoek onder ontwikkelaars op Stack Overflow blijkt dat populaire programmeertalen als JavaScript, Python en Java vaak worden geassocieerd met lagere ontwikkelingskosten vanwege hun brede beschikbaarheid en uitgebreide ondersteuning door de gemeenschap.

Development cost

Bovendien spelen de geografische locatie van het project en het gekozen outsourcingmodel (onshore, offshore of nearshore) een aanzienlijke rol in de totale kosten. Ten slotte dragen factoren zoals projectbeheer, kwaliteitsborging en ondersteuning na de lancering bij tot de kosten van softwareontwikkeling. Hieronder vallen uitgaven in verband met tests, het verhelpen van bugs en lopend onderhoud, die volgens een studie van Consortium for IT Software Quality (CISQ) tot 60% van de totale eigendomskosten van een softwaretoepassing kunnen uitmaken. De kosten van softwareontwikkeling worden beïnvloed door een complex samenspel van factoren, zoals projectomvang, ontwikkelingsmethode, technologiestapel, locatie, uitbestedingsmodel en ondersteuningsvereisten, die zorgvuldig moeten worden overwogen en beheerd om tot een kosteneffectief en succesvol projectresultaat te komen.

Belangrijkste kostenposten bij softwareontwikkeling

Bij softwareontwikkeling kunnen de belangrijkste kostenposten worden ingedeeld in personeel, infrastructuur, softwaretools en -licenties, projectbeheer en kwaliteitsborging. Personeelskosten zijn vaak de grootste uitgavenpost, aangezien ontwikkelaars, ontwerpers, bedrijfsanalisten en andere teamleden van vitaal belang zijn voor het succes van het project. Infrastructuurkosten omvatten uitgaven voor hardware, netwerken en hosting, die hoger kunnen zijn voor projecten die veel rekenkracht of hoge beschikbaarheid vereisen.

Softwaretools en -licenties, zoals geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen (IDE's), versiebeheersystemen en bibliotheken of API's van derden, dragen ook bij aan de kosten. Projectbeheer, inclusief planning, toewijzing van middelen en risicobeperking, kan goed zijn voor 10-15% van het totale budget. Ten slotte is kwaliteitsborging (QA) een belangrijke kostenpost, aangezien grondige tests en het oplossen van bugs essentieel zijn voor een betrouwbaar en stabiel product. De QA-kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte testmethoden, zoals handmatig testen, geautomatiseerd testen of een combinatie van beide.

Wat is technische schuld en waarom komt het voor?

Technische schuld, een term van Ward Cunningham, verwijst naar de langetermijngevolgen van suboptimale beslissingen tijdens het softwareontwikkelingsproces. Deze beslissingen kunnen bestaan uit het kiezen van snelle oplossingen, het verwaarlozen van best practices of het geven van voorrang aan kortetermijnwinst boven onderhoudbaarheid op lange termijn. Technische schuld ontstaat vaak door tijdsdruk, budgetbeperkingen of een gebrek aan expertise binnen het ontwikkelingsteam. Volgens een studie van CAST Research Labs bedraagt de gemiddelde technische schuld per coderegel wereldwijd 3,61 dollar, wat het alomtegenwoordige karakter ervan in de software-industrie onderstreept.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Geaccumuleerde technische schuld kan leiden tot een lagere ontwikkelingssnelheid, hogere onderhoudskosten en meer moeite om nieuwe functies te implementeren. Het kan ook leiden tot een grotere kans op defecten omdat de codebase steeds complexer en moeilijker te begrijpen wordt. Om de gevolgen van technische schuld te beperken, is het van cruciaal belang regelmatig tijd uit te trekken voor het refactoren van code, te investeren in teamopleiding en efficiënte ontwikkelingsmethoden zoals Agile of DevOps toe te passen. Organisaties kunnen technische schuld proactief aanpakken om de softwarekwaliteit, de onderhoudbaarheid en het projectsucces op lange termijn te verbeteren.

Gemiddelde ontwikkelingskosten per regio

In de softwareontwikkelingsindustrie kunnen de gemiddelde ontwikkelingskosten per regio aanzienlijk verschillen als gevolg van verschillen in arbeidskosten, beschikbaarheid van bekwame ontwikkelaars en lokale marktdynamiek. Volgens gegevens zijn de gemiddelde uurtarieven voor softwareontwikkelingsdiensten als volgt:

  • Noord-Amerika($100-$170)
  • West-Europa ($60-$120)
  • Oost-Europa ($30-$60)
  • Azië($20-$50)
  • Zuid-Amerika ($25-$60)

Het is belangrijk op te merken dat deze tarieven niet noodzakelijk correleren met de algemene kwaliteit van het ontwikkelingswerk, aangezien andere factoren zoals expertise, complexiteit van het project en communicatie een rol kunnen spelen in het projectresultaat.

Bovendien kunnen ontwikkelingsteams in regio's met lagere arbeidskosten meer uren nodig hebben om een project te voltooien, wat een deel van de aanvankelijke kostenvoordelen teniet kan doen. Bedrijven proberen echter vaak een evenwicht te vinden tussen kostenefficiëntie en ontwikkelingskwaliteit door gebruik te maken van wereldwijde talentpools via outsourcing of de oprichting van offshore-ontwikkelingscentra, waardoor ze toegang krijgen tot bekwame ontwikkelaars in meer kosteneffectieve regio's, terwijl de kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven.

Hoe no-code de kosten van ontwikkeling beïnvloedt

No-code platforms zijn een game-changer in het softwareontwikkelingslandschap en hebben een aanzienlijke invloed op de ontwikkelingskosten. Door snelle ontwikkelingen implementatie mogelijk te maken via visuele interfaces en vooraf gebouwde componenten, minimaliseren no-code oplossingen de afhankelijkheid van dure technische expertise, wat leidt tot een meer kosteneffectieve aanpak van softwareontwikkeling. Volgens Forrester Research kunnen bedrijven die gebruik maken van no-code platforms een vermindering van de ontwikkelingskosten met 50-70% verwachten in vergelijking met traditionele methoden.

no-code-development

Deze vermindering kan worden toegeschreven aan factoren zoals lagere arbeidskosten, snellere time-to-market en lagere uitgaven voor infrastructuur en onderhoud. Bovendien democratiseren no-code platforms de softwareontwikkeling doordat niet-technische belanghebbenden actief kunnen deelnemen aan het ontwikkelingsproces, wat leidt tot een betere afstemming tussen bedrijfs- en IT-teams. Bijvoorbeeld, AppMaster, een toonaangevend no-code platform, heeft gemeld dat zijn klanten getuige zijn geweest van een 10x snellere levering van applicaties, waardoor bedrijven zich sneller kunnen aanpassen en innoveren terwijl de ontwikkelingskosten onder controle blijven. In het algemeen heeft de no-code beweging een revolutie teweeggebracht in de softwareontwikkelingsindustrie door kosteneffectieve, efficiënte en toegankelijke oplossingen te bieden voor bedrijven van elke omvang.

AppMaster overzicht

Vaak zijn bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van aangepaste commerciële software voor klanten met een probleem. Ze worden geconfronteerd met extreem hoge salarissen voor ontwikkelaars, moeite met het vinden van gekwalificeerde mensen voor hun team, en een constant verloop. Klanten klagen over hoge prijzen, en bedrijven moeten optimaliseren, waardoor het een harde business wordt. Daarom hebben wij het AppMaster platform gecreëerd. AppMaster is niet zomaar een no-code platform; het is een echte, grote IDE - Integrated Development Environment. Het is een substantieel product waarmee technische specialisten documentatie of blauwdrukken kunnen maken voor toekomstige software.

Zodra alle blauwdrukken zijn gemaakt, inclusief het databaseschema, bedrijfslogica, eindpunten en UI-lay-out, kan ons platform al deze vereisten verwerken, echte broncode genereren in verschillende programmeertalen, compileren, testen, verpakken in Docker-containers en implementeren op doelservers in minder dan 30 seconden. In wezen is het hetzelfde als wat gewone ontwikkelaars in elk project doen, alleen tientallen, honderden of zelfs duizenden keren sneller dan met ontwikkelaars.

Maar het echte voordeel bij het verminderen van kosten en risico's is dat met het AppMaster platform wijzigingen honderden malen sneller kunnen worden doorgevoerd dan met een regulier ontwikkelteam. Stel bijvoorbeeld dat u uw applicatie moet aanpassen in plaats van de server-, mobiele of webcode te herschrijven. In dat geval gaat u gewoon naar het AppMaster platform en brengt u kleine wijzigingen aan in uw documentatie. U wijzigt het schema, en als u bijvoorbeeld het databaseschema aanpast, passen wij automatisch uw bedrijfsprocessen en zelfs UI-elementen aan om de nieuwe datamodellen aan te passen. We doen dit zo automatisch mogelijk. Intern noemen we dit "changes propagation", oftewel het aanbrengen van wijzigingen in de keten.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Wanneer u fundamentele zaken wijzigt, zoals het databaseschema, past het platform automatisch alles in de keten aan, zodat u niets handmatig hoeft te doen. Dit bespaart u aanzienlijk op geld, middelen en zenuwen en vermindert uw risico's.

AppMaster is uniek in de manier waarop het applicaties creëert. Technisch gezien slaan we de gegenereerde broncode niet op, maar wel uw documentatie en vereisten. Dit betekent dat we elke keer dat u de applicatie moet regenereren weer van nul af aan beginnen. We brengen geen wijzigingen aan in de bestaande applicatie; in plaats daarvan nemen we gewoon uw vereisten en genereren we zeer snel een nieuwe applicatie, met een snelheid van meer dan 22.000 regels code per seconde. Deze aanpak resulteert in een van de zeer interessante en nuttige neveneffecten.

Toepassingen die door het AppMaster platform worden gegenereerd hebben geen technische schuld. In grote bedrijven en producten is de technische schuld soms verantwoordelijk voor meer dan 40% van de totale ontwikkelingstijd en het totale budget. Wanneer u uw ontwikkeling moet stopzetten, delen van het product moet herschrijven, en dit dan verschillende keren moet doen, waarbij u opnieuw met bugs te maken krijgt, neemt AppMaster uw vereisten en gebruikt gewoon de huidige versie van generatie, de huidige versie van onze generatie-algoritmen, en de laatste versie van bibliotheken, om het product volledig opnieuw te genereren.

Ongeacht wat u in het product verandert, hoe bibliotheekversies veranderen, of welke nieuwe functies verschijnen, uw toepassing zal altijd fris en schoon zijn, zonder verouderde code of onnodige stukken. Dit betekent dat u altijd de meest performante, compacte en efficiënte toepassing zult hebben.

Een ander gunstig neveneffect van het gebruik van het AppMaster platform is het bijwerken van uw applicatie na verloop van tijd. Bijvoorbeeld, 12 maanden geleden bouwde u uw applicatie, u bent er volledig tevreden over, u genereerde hem, lanceerde hem en gebruikte hem. Nu, na bijna een jaar, wilt u uw toepassing sneller en beter maken. En gedurende deze tijd zijn er misschien enkele kwetsbaarheden gevonden in de openbare bibliotheken die we ook binnen het platform gebruiken, en u wilt al uw bibliotheken patchen en uw applicatie opnieuw genereren. AppMaster is perfect voor dit doel.

Als uw vereisten niet zijn veranderd, wat betekent dat uw volledige interface, logica en gegevensschema nog steeds voldoen, om een nieuwe versie van de toepassing te genereren met een nieuwe versie van de programmeertaal, verbeterde generatie-algoritmen en nieuwe bibliotheken, hoeft u alleen maar in te loggen op de studio-interface, op de knop "Publiceren" te klikken, en in minder dan 30 seconden ontvangt u een volledig functionele nieuwe toepassing met nieuwe broncode, verbeterd en met nieuwe moduleversies. U hoeft niets handmatig te doen; alles gaat zo automatisch mogelijk.

Dit wordt bereikt doordat wij uw documentatie niet binden aan een specifieke programmeertaal, module of API-versie. Het zijn de abstracte vereisten die u in het platform invoert. En daardoor genereren wij een geheel nieuwe applicatie volgens best practices. Deze aanpak bespaart enorm veel tijd, moeite en energie van het genereren van uw applicaties en het onderhouden ervan gedurende de hele levenscyclus van uw softwareproduct.

Conclusie

Concluderend, nu het landschap van de softwareontwikkeling steeds concurrerender wordt, moeten bedrijven op zoek gaan naar effectieve strategieën om de kosten te verlagen zonder aan kwaliteit of innovatie in te boeten. Organisaties kunnen hun ontwikkelingsprocessen stroomlijnen, hun technische schuld minimaliseren en succes op lange termijn verzekeren door de factoren te begrijpen die de kosten van softwareontwikkeling beïnvloeden, efficiënte projectbeheertechnieken te omarmen en gebruik te maken van de kracht van no-code platforms zoals AppMaster.

De unieke aanpak van het AppMaster platform om toepassingen te genereren op basis van documentatie over vereisten maakt snelle ontwikkeling, naadloze actualisering en het wegwerken van technische schulden mogelijk, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor bedrijven die hun softwareontwikkelingskosten willen optimaliseren. Uiteindelijk kunnen bedrijven door kosteneffectieve ontwikkelingspraktijken te implementeren en gebruik te maken van innovatieve oplossingen zoals AppMaster niet alleen hun softwareontwikkelingskosten verlagen, maar ook een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen in het dynamische technologielandschap van vandaag.

Gerelateerde berichten

De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
Ontdek hoe u het volledige opbrengstpotentieel van uw mobiele app kunt benutten met beproefde strategieën voor het genereren van inkomsten, waaronder advertenties, in-app-aankopen en abonnementen.
Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een AI-appmaker
Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een AI-appmaker
Bij het kiezen van een maker van een AI-app is het essentieel om rekening te houden met factoren als integratiemogelijkheden, gebruiksgemak en schaalbaarheid. Dit artikel leidt u door de belangrijkste overwegingen om een ​​weloverwogen keuze te maken.
Tips voor effectieve pushmeldingen in PWA's
Tips voor effectieve pushmeldingen in PWA's
Ontdek de kunst van het maken van effectieve pushmeldingen voor Progressive Web Apps (PWA's) die de betrokkenheid van gebruikers vergroten en ervoor zorgen dat uw berichten opvallen in een drukke digitale ruimte.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven