Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Làm cách nào để giảm chi phí phát triển phần mềm vào năm 2024?

Làm cách nào để giảm chi phí phát triển phần mềm vào năm 2024?

Các công ty liên tục bị áp lực phải cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng cao trong khi quản lý ngân sách eo hẹp trong bối cảnh công nghệ cạnh tranh ngày nay. Giảm chi phí phát triển phần mềm là rất quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự thành công lâu dài cho doanh nghiệp của bạn. Bài viết sâu sắc trên blog này sẽ khám phá các chiến lược đã được chứng minh và các phương pháp hay nhất để giảm thiểu chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc sự đổi mới. Bằng cách tận dụng các kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả, thúc đẩy cộng tác nhóm hiệu quả và tối ưu hóa các nguồn lực, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể chi phí phát triển phần mềm và đạt được mục tiêu hiệu quả hơn. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi đi sâu vào thế giới giảm chi phí và tiết lộ thông tin chuyên sâu có thể hành động để giúp bạn hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm và tối đa hóa lợi tức đầu tư của bạn.

Điều gì ảnh hưởng đến chi phí của quá trình phát triển

Chi phí của quy trình phát triển phần mềm bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố tương tác với nhau, dẫn đến nhiều loại chi phí tiềm ẩn. Một trong những yếu tố chính là phạm vi và độ phức tạp của dự án, bao gồm số lượng tính năng, tích hợp và mức độ đổi mới cần thiết. Các dự án phức tạp hơn đòi hỏi một nhóm phát triển lớn hơn với các kỹ năng chuyên biệt, làm tăng chi phí lao động. Trên thực tế, theo Standish Group CHAOS Report năm 2017, lao động chiếm khoảng 55% tổng chi phí của một dự án phần mềm.

Một khía cạnh quan trọng khác là phương pháp phát triển được sử dụng, chẳng hạn như Agile , Waterfall hoặc DevOps . Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm, ảnh hưởng đến thời gian của dự án, phân bổ nguồn lực và chi phí tổng thể. Ví dụ, các dự án Agile, với tính chất lặp đi lặp lại và linh hoạt, thường mang lại sự hài lòng cao hơn cho khách hàng nhưng cũng có thể dẫn đến mở rộng quy mô và tăng chi phí nếu không được quản lý đúng cách.

Việc lựa chọn ngăn xếp công nghệ cũng tác động đáng kể đến chi phí phát triển. Ví dụ, các công nghệ nguồn mở có thể giảm chi phí, trong khi các công nghệ độc quyền hoặc tiên tiến có thể làm tăng chi phí do phí cấp phép hoặc nhu cầu chuyên môn chuyên sâu. Khảo sát dành cho nhà phát triển Stack Overflow đã tiết lộ rằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, PythonJava thường có chi phí phát triển thấp hơn do tính khả dụng rộng rãi và hỗ trợ cộng đồng rộng rãi của chúng.

Development cost

Hơn nữa, vị trí địa lý của dự án và mô hình gia công được chọn (trên bờ, ngoài khơi hoặc gần bờ) đóng một vai trò đáng kể trong tổng chi phí. Cuối cùng, các yếu tố như quản lý dự án, đảm bảo chất lượng và hỗ trợ sau khi ra mắt góp phần vào chi phí phát triển phần mềm. Chúng bao gồm các chi phí liên quan đến thử nghiệm, sửa lỗi và bảo trì liên tục, theo một nghiên cứu của Consortium for IT Software Quality (CISQ), có thể chiếm tới 60% tổng chi phí sở hữu một ứng dụng phần mềm. Chi phí phát triển phần mềm bị ảnh hưởng bởi sự tương tác phức tạp của các yếu tố, chẳng hạn như phạm vi dự án, phương pháp phát triển, ngăn xếp công nghệ, địa điểm, mô hình gia công phần mềm và các yêu cầu hỗ trợ, những yếu tố này phải được xem xét và quản lý cẩn thận để đạt được kết quả dự án thành công và hiệu quả về chi phí.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Các hạng mục chi phí chính trong phát triển phần mềm

Trong phát triển phần mềm, các hạng mục chi phí chính có thể được phân loại thành nhân sự, cơ sở hạ tầng, giấy phép và công cụ phần mềm, quản lý dự án và đảm bảo chất lượng. Chi phí nhân sự thường là khoản chi lớn nhất vì các nhà phát triển, nhà thiết kế, nhà phân tích kinh doanh và các thành viên khác trong nhóm rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Chi phí cơ sở hạ tầng bao gồm chi phí phần cứng, mạng và lưu trữ, có thể cao hơn đối với các dự án yêu cầu tài nguyên máy tính đáng kể hoặc tính sẵn sàng cao.

Các công cụ và giấy phép phần mềm, chẳng hạn như Môi trường phát triển tích hợp (IDE), hệ thống kiểm soát phiên bản và thư viện hoặc API của bên thứ ba, cũng góp phần vào chi phí. Quản lý dự án, bao gồm lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro, có thể chiếm 10-15% tổng ngân sách. Cuối cùng, đảm bảo chất lượng (QA) là một hạng mục chi phí đáng kể, vì việc kiểm tra kỹ lưỡng và sửa lỗi là điều cần thiết để có một sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Chi phí QA có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào phương pháp thử nghiệm được sử dụng, chẳng hạn như thử nghiệm thủ công, thử nghiệm tự động hoặc kết hợp cả hai.

Nợ kỹ thuật là gì và tại sao nó xảy ra

Nợ kỹ thuật, một thuật ngữ do Ward Cunningham đặt ra, đề cập đến hậu quả lâu dài của các quyết định dưới mức tối ưu được đưa ra trong quá trình phát triển phần mềm. Những quyết định này có thể bao gồm việc lựa chọn các giải pháp nhanh chóng, bỏ qua các phương pháp hay nhất hoặc ưu tiên lợi ích ngắn hạn hơn khả năng duy trì lâu dài. Nợ kỹ thuật thường xảy ra do hạn chế về thời gian, hạn chế về ngân sách hoặc thiếu chuyên môn trong nhóm phát triển. Theo một nghiên cứu của CAST Research Labs, nợ kỹ thuật toàn cầu trung bình trên mỗi dòng mã là 3,61 đô la , làm nổi bật bản chất phổ biến của nó trong ngành công nghiệp phần mềm.

Nợ kỹ thuật tích lũy có thể dẫn đến giảm tốc độ phát triển, chi phí bảo trì cao hơn và tăng khó khăn trong việc triển khai các tính năng mới. Nó cũng có thể dẫn đến khả năng xảy ra lỗi cao hơn khi cơ sở mã ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Để giảm thiểu tác động của nợ kỹ thuật, điều quan trọng là phải thường xuyên phân bổ thời gian để tái cấu trúc mã, đầu tư vào giáo dục nhóm và sử dụng các phương pháp phát triển hiệu quả như Agile hoặc DevOps. Các tổ chức có thể chủ động giải quyết nợ kỹ thuật để cải thiện chất lượng phần mềm, khả năng bảo trì và thành công lâu dài của dự án.

Chi phí phát triển trung bình theo khu vực

Trong ngành phát triển phần mềm, chi phí phát triển trung bình có thể thay đổi đáng kể theo vùng do sự khác biệt về chi phí lao động, sự sẵn có của các nhà phát triển lành nghề và động lực thị trường địa phương. Theo dữ liệu, mức giá trung bình hàng giờ cho các dịch vụ phát triển phần mềm như sau:

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free
  • Bắc Mỹ ( $100-$170 )
  • Tây Âu ( $60-$120 )
  • Đông Âu ( $30-$60 )
  • Châu Á ( $20-$50 )
  • Nam Mỹ ( $25-$60 )

Điều quan trọng cần lưu ý là các tỷ lệ này có thể không nhất thiết tương quan với chất lượng tổng thể của công việc phát triển, vì các yếu tố khác như chuyên môn, độ phức tạp của dự án và giao tiếp có thể đóng một vai trò trong kết quả của dự án.

Ngoài ra, ở những khu vực có chi phí lao động thấp hơn, các nhóm phát triển có thể cần nhiều giờ hơn để hoàn thành một dự án, điều này có thể bù đắp một số lợi thế về chi phí ban đầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường tìm cách cân bằng giữa hiệu quả chi phí và chất lượng phát triển bằng cách tận dụng nhóm nhân tài toàn cầu thông qua thuê ngoài hoặc thành lập các trung tâm phát triển ở nước ngoài, cho phép họ tiếp cận các nhà phát triển lành nghề ở các khu vực tiết kiệm chi phí hơn trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Làm thế nào no-code ảnh hưởng đến chi phí phát triển

Các nền tảng No-code đã là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong bối cảnh phát triển phần mềm, ảnh hưởng đáng kể đến chi phí phát triển. Bằng cách cho phép phát triển và triển khai nhanh chóng thông qua các giao diện trực quan và các thành phần dựng sẵn, các giải pháp no-code giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuyên môn kỹ thuật đắt tiền, dẫn đến cách tiếp cận hiệu quả hơn về chi phí để phát triển phần mềm. Theo Forrester Research, các công ty tận dụng nền tảng no-code có thể giảm 50-70% chi phí phát triển so với các phương pháp truyền thống.

no-code-development

Mức giảm này có thể là do các yếu tố như chi phí lao động thấp hơn, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và giảm chi phí cho cơ sở hạ tầng và bảo trì. Hơn nữa, các nền tảng no-code dân chủ hóa quá trình phát triển phần mềm bằng cách trao quyền cho các bên liên quan phi kỹ thuật tham gia tích cực vào quá trình phát triển, dẫn đến sự liên kết tốt hơn giữa các nhóm kinh doanh và CNTT. Chẳng hạn, AppMaster , một nền tảng no-code hàng đầu, đã báo cáo rằng khách hàng của họ đã chứng kiến khả năng phân phối ứng dụng nhanh hơn gấp 10 lần, cho phép các doanh nghiệp thích ứng và đổi mới với tốc độ nhanh trong khi vẫn kiểm soát được chi phí phát triển. Nhìn chung, phong trào no-code đã cách mạng hóa ngành phát triển phần mềm bằng cách cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí, hiệu quả và dễ tiếp cận cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Tổng quan về AppMaster

Thông thường, các công ty tham gia phát triển phần mềm thương mại tùy chỉnh cho các khách hàng đang gặp sự cố. Họ phải đối mặt với mức lương cực cao dành cho nhà phát triển, khó khăn trong việc tìm kiếm những người có trình độ cho nhóm của họ và doanh thu liên tục. Khách hàng phàn nàn về giá cao và các công ty phải tối ưu hóa, khiến nó trở thành một công việc kinh doanh khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra nền tảng AppMaster. AppMaster không chỉ là một nền tảng no-code thông thường; đó là một IDE lớn, thực sự - Môi trường phát triển tích hợp. Đó là một sản phẩm quan trọng cho phép các chuyên gia kỹ thuật tạo tài liệu hoặc bản thiết kế cho phần mềm trong tương lai.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Khi tất cả các bản thiết kế được tạo, bao gồm lược đồ cơ sở dữ liệu, logic nghiệp vụ, điểm cuối và bố cục giao diện người dùng, nền tảng của chúng tôi có thể thực hiện tất cả các yêu cầu này, tạo mã nguồn thực bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, biên dịch, kiểm tra, đóng gói vào bộ chứa Docker và triển khai tới máy chủ mục tiêu trong vòng chưa đầy 30 giây. Về bản chất, nó giống như những gì các nhà phát triển thông thường làm trong bất kỳ dự án nào, chỉ khác là nhanh hơn hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với các nhà phát triển.

Nhưng lợi thế thực sự trong việc giảm chi phí và rủi ro là nền tảng AppMaster cho phép thực hiện các thay đổi nhanh hơn hàng trăm lần so với nhóm phát triển thông thường. Ví dụ: giả sử bạn cần sửa đổi ứng dụng của mình thay vì viết lại mã máy chủ, điện thoại di động hoặc mã web. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần truy cập nền tảng AppMaster và thực hiện các thay đổi nhỏ đối với tài liệu của mình. Bạn thay đổi lược đồ và chẳng hạn, nếu bạn sửa đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh các quy trình kinh doanh của bạn và thậm chí cả các phần tử giao diện người dùng để phù hợp với các mô hình dữ liệu mới. Chúng tôi làm điều này một cách tự động nhất có thể. Trong nội bộ, chúng tôi gọi đây là "lan truyền thay đổi", nghĩa là thực hiện các thay đổi dọc theo chuỗi.

Khi bạn thay đổi những thứ cơ bản như lược đồ cơ sở dữ liệu, nền tảng sẽ tự động điều chỉnh mọi thứ dọc theo chuỗi, giúp bạn không cần phải làm bất cứ điều gì theo cách thủ công. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể tiền bạc, tài nguyên và thần kinh của bạn cũng như giảm rủi ro cho bạn.

AppMaster là duy nhất trong cách nó tạo ra các ứng dụng. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi không lưu trữ mã nguồn đã tạo nhưng chúng tôi lưu trữ tài liệu và yêu cầu của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện lại từ đầu mỗi khi bạn cần tạo lại ứng dụng. Chúng tôi sẽ không thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hiện có; thay vào đó, chúng tôi sẽ đơn giản nhận yêu cầu của bạn và tạo ứng dụng mới rất nhanh, với tốc độ hơn 22.000 dòng mã mỗi giây. Cách tiếp cận này dẫn đến một trong những tác dụng phụ rất thú vị và hữu ích.

Các ứng dụng được tạo bởi nền tảng AppMaster không có nợ kỹ thuật. Trong các công ty và sản phẩm lớn, nợ kỹ thuật đôi khi chiếm hơn 40% tổng thời gian và ngân sách phát triển. Khi bạn cần dừng quá trình phát triển của mình, viết lại các phần của sản phẩm, sau đó thực hiện lại nhiều lần, xử lý lại các lỗi, AppMaster sẽ tiếp nhận các yêu cầu của bạn và chỉ cần sử dụng phiên bản tạo hiện tại, phiên bản hiện tại của các thuật toán tạo của chúng tôi và phiên bản mới nhất phiên bản thư viện, hãy tạo lại sản phẩm hoàn toàn mới.

Bất kể bạn thay đổi gì trong sản phẩm, phiên bản thư viện thay đổi như thế nào hay tính năng mới nào xuất hiện, ứng dụng của bạn sẽ luôn mới và sạch sẽ, không có mã lỗi thời hoặc các phần không cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn có ứng dụng hoạt động tốt nhất, nhỏ gọn và hiệu quả nhất.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Một tác dụng phụ có lợi khác của việc sử dụng nền tảng AppMaster là cập nhật ứng dụng của bạn theo thời gian. Ví dụ: 12 tháng trước, bạn đã xây dựng ứng dụng của mình, bạn hoàn toàn hài lòng với ứng dụng đó, bạn đã tạo ứng dụng, khởi chạy ứng dụng và đang sử dụng ứng dụng đó. Bây giờ, sau gần một năm, bạn muốn ứng dụng của mình nhanh hơn và tốt hơn. Và trong thời gian này, một số lỗ hổng có thể đã được tìm thấy trong các thư viện công cộng mà chúng tôi cũng sử dụng trong nền tảng và bạn muốn vá tất cả các thư viện của mình cũng như tạo lại ứng dụng của mình. AppMaster là hoàn hảo cho mục đích này.

Nếu các yêu cầu của bạn không thay đổi, nghĩa là toàn bộ giao diện, logic và lược đồ dữ liệu của bạn vẫn đáp ứng được nhu cầu của bạn, thì bạn chỉ cần tạo một phiên bản ứng dụng mới với phiên bản mới của ngôn ngữ lập trình, thuật toán tạo cải tiến và thư viện mới việc cần làm chỉ là đăng nhập vào giao diện studio, nhấp vào nút "Xuất bản" và trong vòng chưa đầy 30 giây, bạn sẽ nhận được một ứng dụng mới đầy đủ chức năng với mã nguồn mới, được cải tiến và có các phiên bản mô-đun mới. Không có gì cần phải được thực hiện thủ công; mọi thứ đều tự động nhất có thể.

Điều này đạt được vì chúng tôi có tài liệu của bạn không bị ràng buộc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình, mô-đun hoặc phiên bản API cụ thể nào. Đây là những yêu cầu trừu tượng mà bạn nhập vào nền tảng. Và nhờ đó, chúng tôi tạo ra một ứng dụng hoàn toàn mới bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và năng lượng từ việc tạo các ứng dụng của bạn và duy trì chúng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm phần mềm của bạn.

Phần kết luận

Tóm lại, khi bối cảnh phát triển phần mềm ngày càng trở nên cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm kiếm các chiến lược hiệu quả để giảm chi phí mà không phải hy sinh chất lượng hoặc đổi mới. Các tổ chức có thể hợp lý hóa các quy trình phát triển của mình, giảm thiểu nợ kỹ thuật và đảm bảo thành công lâu dài bằng cách hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí phát triển phần mềm, áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả và tận dụng sức mạnh của các nền tảng no-code như AppMaster.

Cách tiếp cận độc đáo của nền tảng AppMaster để tạo ứng dụng từ tài liệu yêu cầu cho phép phát triển nhanh chóng, cập nhật liền mạch và loại bỏ nợ kỹ thuật, khiến nó trở thành một công cụ vô giá cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa chi phí phát triển phần mềm của họ. Cuối cùng, bằng cách triển khai các phương pháp phát triển hiệu quả về chi phí và khai thác các giải pháp sáng tạo như AppMaster, các doanh nghiệp không chỉ có thể giảm chi phí phát triển phần mềm mà còn đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh công nghệ năng động ngày nay.

Bài viết liên quan

Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Khám phá cách khai thác toàn bộ tiềm năng doanh thu của ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng các chiến lược kiếm tiền đã được chứng minh, bao gồm quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng và đăng ký.
Những cân nhắc chính khi chọn Người tạo ứng dụng AI
Những cân nhắc chính khi chọn Người tạo ứng dụng AI
Khi chọn người tạo ứng dụng AI, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố như khả năng tích hợp, tính dễ sử dụng và khả năng mở rộng. Bài viết này hướng dẫn bạn những điểm chính cần cân nhắc để đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Mẹo để có thông báo đẩy hiệu quả trong PWAs
Mẹo để có thông báo đẩy hiệu quả trong PWAs
Khám phá nghệ thuật tạo thông báo đẩy hiệu quả cho Ứng dụng web tiến bộ (PWA) nhằm tăng mức độ tương tác của người dùng và đảm bảo thông điệp của bạn nổi bật trong không gian kỹ thuật số đông đúc.
Bắt đầu miễn phí
Có cảm hứng để tự mình thử điều này?

Cách tốt nhất để hiểu sức mạnh của AppMaster là tận mắt chứng kiến. Tạo ứng dụng của riêng bạn trong vài phút với đăng ký miễn phí

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống