หลักสูตรความผิดพลาด 101
10 โมดูล
5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

การบ้าน

คลิกเพื่อคัดลอก

การบ้านสำหรับโมดูล 7


  1. ทำการ Login เพื่อให้มันแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าจะเขียนอย่างไรในไฟล์
  2. จำกัดความยาวของชีวประวัติ หากเกินขีดจำกัด 150 อักขระ ให้ตัดข้อมูลเพิ่มเติมออกและเพิ่ม “...” ต่อท้าย
  3. ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจส่วนหน้าหลักเพื่อให้ใช้การวนซ้ำแทนการทำซ้ำบล็อกชุดเดิม
Was this article helpful?
ยังคงมองหาคำตอบ?