Khóa học sụp đổ 101
10 Mô-đun
5 Tuần

Bài tập về nhà

Nhấn vào đây để sao chép

Bài tập về nhà học phần 7


  1. Thực hiện Login để nó luôn được hiển thị bằng chữ in hoa, bất kể nó được viết như thế nào trong tệp.
  2. Giới hạn độ dài của tiểu sử. Nếu vượt quá giới hạn 150 ký tự, hãy cắt bỏ phần thông tin thừa và thêm “…” vào cuối.
  3. Cải thiện quy trình kinh doanh mặt trước cốt lõi để các vòng lặp được sử dụng thay vì lặp lại cùng một tập hợp các khối.
Was this article helpful?
Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời?
Tham gia vào cộng đồng