หลักสูตรความผิดพลาด 101
10 โมดูล
5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

การบ้าน

คลิกเพื่อคัดลอก

การบ้านสำหรับโมดูล 3


ลองนึกภาพว่าคุณต้องพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าออนไลน์ สร้างโมเดลฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงาน:

  • มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมสินค้าพร้อมการ์ดคำอธิบายสินค้าประเภทต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและเกี่ยวกับลูกค้า
  • เติมตารางด้วยฟิลด์ประเภทต่างๆ (ใช้อย่างน้อย 5 ประเภท)
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ใช้ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ประเภท
Was this article helpful?
ยังคงมองหาคำตอบ?