Sistem entegrasyonu, modern işletmelerin süreçleri kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve üretkenliği artırmayı amaçlayan önemli bir yönüdür. Teknolojinin yükselişiyle, artık kuruluşların uygulayabileceği çeşitli sistem entegrasyonu türleri var. Bu blog yazısında, veri entegrasyonu, süreç entegrasyonu ve uygulama entegrasyonu dahil olmak üzere farklı sistem entegrasyonu türlerini keşfedeceğiz. Her türü ve faydalarını anlayarak, kuruluşunuz için hangi sistem entegrasyonu yaklaşımının en iyi şekilde çalışacağına karar verebilirsiniz.

Sistem entegrasyonu nedir ve ne zaman ihtiyacınız olur?

Sistem entegrasyonu, birden çok sistemi ve bileşeni, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan tek, tutarlı bir sistemde birleştirme sürecidir. Sistem entegrasyonu, verimliliği artırmayı, tekrarlanan çabaları azaltmayı ve süreçleri kolaylaştırmayı amaçlar.

Birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmayan birden çok sisteminiz ve işleminiz varsa, sistem entegrasyonuna ihtiyacınız olabilir. Örneğin, envanter yönetimi, müşteri yönetimi ve sipariş karşılama için ayrı sistemleri entegre etmek, bilgilerin bunlar arasında doğru ve tutarlı bir şekilde paylaşılmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, daha iyi karar verme, daha az hata ve daha iyi müşteri deneyimi sağlayabilir.

Ek olarak, kuruluşunuzun büyüdüğünü ve yeni sistemler eklediğini varsayalım. Bu durumda, verimliliği korumak ve tüm bilgilerin etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için bu sistemleri entegre etmek gerekir. Sonuç olarak, sistem entegrasyonu, kuruluşunuzdaki bilgi akışını ve süreçleri iyileştirmekle ilgilidir ve artan verimlilik, düşük maliyetler ve iyileştirilmiş müşteri memnuniyeti gibi birçok fayda sağlayabilir.

Günümüzde yazılım geliştirmede olduğu gibi entegrasyon sürecini yürütmek çok daha kolay hale geliyor. no-code AppMaster platformunun yardımıyla artık bir geliştirme ekibi kiralamak zorunda kalmadan web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uçlar oluşturabilirsiniz. AppMaster kaynak kodu oluşturma , derleme, test etme ve teknik dokümantasyon yazma gibi her şeyi sizin yerinize halleder. Uygulamanız diğer hizmetlerle entegrasyon gerektiriyorsa, AppMaster bununla da ilgilenecektir ve tek yapmanız gereken, yazılımınızla entegre etmek istediğiniz modülü seçmektir.

AppMaster

Sistemleri bağlama yolları

Sistem entegrasyonunu sağlamak için sistemleri bağlamanın birkaç yolu vardır:

 • API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) : API'ler , farklı sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasına ve veri alışverişinde bulunmasına olanak tanır. API'leri kullanarak, sistemler bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşabilir ve süreçleri otomatikleştirebilir.
 • Middleware : Middleware, sistemler arasında bir arabulucu görevi görerek veri alışverişinde bulunmalarına ve birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanır. Ara katman yazılımı ayrıca bilgi akışının yönetilmesine yardımcı olarak verilerin doğru şekilde işlenmesini sağlar.
 • Servis Odaklı Mimari (SOA) : SOA, web servislerini kullanarak iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için tasarlanmış sistemler oluşturma yöntemidir. Bu mimari, sistemler arasındaki bilgi akışını iyileştirmeye ve süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilir.
 • Dosya Aktarım Protokolü (FTP) : FTP, sistemler arasında dosya aktarmanın basit ve etkili bir yoludur. Bu, büyük miktarda veri alışverişi yapmak veya başka bir sistem tarafından işlenmesi gereken dosyaları göndermek için yararlı olabilir.
 • EDI (Elektronik Veri Alışverişi) : EDI, sistemler arasında satın alma siparişleri, faturalar ve sevkıyat bildirimleri gibi ticari belgeleri değiş tokuş etmenin standartlaştırılmış bir yoludur. EDI, bilgi alışverişini otomatikleştirerek süreçleri kolaylaştırmaya ve hataları azaltmaya yardımcı olabilir.

Sistemleri birbirine bağlamanın birçok yolu vardır ve en iyi yaklaşım, kuruluşunuzun özel ihtiyaç ve gereksinimlerine bağlı olacaktır. Sistemlerinizin etkin ve güvenli bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için deneyimli profesyonellerle çalışmak önemlidir.

Sistem entegrasyonuna nasıl yaklaşılır?

Sistem entegrasyonu, birden çok sistemi ve bileşeni, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan tek, tutarlı bir sistemde birleştirme sürecidir. Etkili sistem entegrasyonunu sağlamak için, mevcut farklı yaklaşımları net bir şekilde anlamak önemlidir.

Noktadan noktaya model

Noktadan noktaya iletişim modeli, aracılar veya ek düğümler olmadan iki sistem arasında doğrudan bir iletişim kanalını ifade eder. Bu yaklaşım, basitliği ve doğrudanlığı ile karakterize edilir, çünkü iki sistem doğrudan etkileşim kurabilir ve veri alışverişi yapabilir.

Ancak, bir kuruluş içindeki sistem ve bağlantı sayısı arttıkça, noktadan noktaya model oldukça hantal hale gelebilir. Bunun nedeni, bir sistemde yapılan herhangi bir değişiklik veya güncellemenin, ona doğrudan bağlı olan diğer tüm sistemleri doğrudan ve anında etkilemesidir. Sonuç olarak, bu bağlantıların istikrarını ve güvenilirliğini sürdürmek için önemli miktarda zaman ve kaynak gerekebilir.

Ek olarak, güvenli ve güvenilir veri aktarımını sağlamak için şifreleme algoritmaları ve kimlik doğrulama protokolleri gibi çeşitli güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu, noktadan noktaya modele bir karmaşıklık katmanı ekleyebilir ve yönetimi ve bakımı için özel bir teknik ekip gerektirebilir.

Özetle, noktadan noktaya model, sistemler arasındaki iletişime basit ve doğrudan bir yaklaşım sunarken, bağlantıların ve sistemlerin sayısı arttıkça yönetimi karmaşık ve zorlayıcı hale gelebilir. Etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için dikkatli değerlendirme ve planlama gereklidir.

Göbek ve kolluk modeli

Hub ve bağlı bileşen modeli, bilgisayar ağlarında ve veri iletişiminde yaygın olarak kullanılan bir sistem mimarisidir. Bu model, noktadan noktaya modele benzer, ancak ağda yer alan diğer tüm sistemler için merkezi merkez görevi gören "hub" adlı ek bir bileşen içermesi bakımından farklılık gösterir. Hub, bağlı farklı sistemler arasındaki bilgi ve veri akışını yönetmede kritik bir rol oynar.

Hub ve bağlı bileşen modelinde, hub, çeşitli sistemler arasında veri almaktan ve iletmekten sorumludur. Hub'a bağlı sistemler "konuşmacı" olarak bilinir. Teller doğrudan merkezle iletişim kurar, ancak birbirleriyle doğrudan iletişim kurmaz. Bu merkezi iletişim yaklaşımı, sistemler arasındaki bağlantıların yönetimini basitleştirmeye yardımcı olur ve verilerin farklı sistemler arasında verimli bir şekilde iletilmesini sağlar.

Bununla birlikte, merkez ve bileşen modeli aynı zamanda potansiyel bir başarısızlık noktası da sunar. Hub arızalanırsa tüm sistem etkilenir ve farklı sistemler arasındaki iletişim kesintiye uğrar. Bu riski azaltmak için kuruluşlar, bir arıza durumunda her zaman yerinde bir yedekleme merkezi olmasını sağlamak için birden çok merkez kullanmayı ve yedekli sistemler uygulamayı seçebilir.

Hub ve bağlı bileşen modeli, yönlendirme protokolleri, güvenlik duvarları ve sanal özel ağlar (VPN'ler) gibi çeşitli teknolojiler kullanılarak uygulanabilir. Teknoloji seçimi, kuruluşun özel gereksinimlerine ve iletilen veri türüne bağlı olacaktır.

Hub ve bağlı bileşen modeli, bir ağdaki farklı sistemler arasındaki bilgi ve veri akışını etkili bir şekilde yönetir. İletişime merkezi ve basitleştirilmiş bir yaklaşım sağlar. Yine de kuruluşlar, bunun getirdiği potansiyel başarısızlık noktasının farkında olmalı ve kesinti riskini azaltmak için adımlar atmalıdır.

Kurumsal Hizmet Veriyolu (ESB) modeli

Enterprise Service Bus (ESB) modeli, çeşitli sistemler arasında merkezi bir arabulucu görevi gören kapsamlı ve gelişmiş bir sistem entegrasyonu yöntemidir. Sistem entegrasyonuna yönelik bu yaklaşım, yıllar içinde önemli bir popülerlik kazanmıştır ve sayısız avantajı nedeniyle kuruluşlar tarafından geniş çapta benimsenmiştir. ESB modeli, sistemler arasındaki bilgi akışını yöneten ve veri dönüştürme, yönlendirme ve güvenlik gibi bir dizi tamamlayıcı işlevsellik sunan bir merkez olarak çalışır.

Sistem entegrasyonuna yönelik bu merkezi yaklaşım, daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlayarak yönetimi ve bakımı diğer entegrasyon yöntemlerine göre daha kolay hale getirir. ESB, tüm sistemler için tek bir erişim noktası görevi görerek sistemler arasında kesintisiz iletişim ve veri alışverişi sağlar. Ayrıca, verilerin sistemler arasında dönüştürülmesini kolaylaştırabilir, böylece manuel veri işleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve insan hatası riskini azaltır.

ESB modeli ayrıca, iletim sırasında hassas bilgilerin korunmasını sağlayan şifreleme, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi güçlü güvenlik özellikleri sunar. Ayrıca, kuruluşların verileri uygun hedefe yönlendirmesine olanak tanıyan, böylece veri kaybı veya kötü yönetim riskini azaltan kapsamlı yönlendirme yetenekleri sağlar.

Sistem entegrasyonuna yönelik yaklaşım, bir kuruluşun özel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre değişiklik gösterecektir. Sistem entegrasyonunda derinlemesine bilgi ve uzmanlığa sahip deneyimli profesyonellerle çalışmak, sistemlerin etkili ve güvenli bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için çok önemlidir. Kuruluşlar, çeşitli sistem entegrasyon yöntemlerini kapsamlı bir şekilde anlayarak bilinçli kararlar alabilir ve ihtiyaçlarına en iyi yaklaşımı seçebilir.

Entegre sistemler için dağıtım seçenekleri

Sistem entegrasyonu, birden çok sistemi ve bileşeni, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan tek, tutarlı bir sistemde birleştirme sürecidir. Etkili sistem entegrasyonu elde etmek için, mevcut farklı dağıtım seçeneklerini net bir şekilde anlamak önemlidir.

Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS)

Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS), sistem entegrasyonuna yönelik bulut tabanlı bir yaklaşımdır. iPaaS ile entegrasyon platformu, üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından hizmet olarak sunulur ve internet üzerinden erişilebilir. Bu yaklaşım, daha düşük maliyetler, daha hızlı dağıtım süreleri ve kolay ölçeklenebilirlik gibi birçok avantaj sağlar. Ek olarak, entegrasyon platformu bir hizmet olarak sağlandığı için, platformun bakımı ve güncellenmesinden sağlayıcı sorumludur ve bu da BT ekibinizin diğer görevlere odaklanmasını sağlar.

Ancak, iPaaS ile entegrasyon platformunun güvenliği ve güvenilirliği için sağlayıcıya güvendiğinizi unutmamak önemlidir. Bu seçeneği belirlemeden önce sağlayıcının güvenlik önlemlerini ve geçmiş performansını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Hibrit Entegrasyon Platformu (HIP)

Bir Hibrit Entegrasyon Platformu (HIP), sistem entegrasyonu için bulut tabanlı ve şirket içi çözümleri birleştirir. HIP ile, bulut tabanlı çözümlerle daha düşük maliyetler ve daha hızlı dağıtım süreleri ve şirket içi çözümlerle daha fazla kontrol ve güvenlik dahil olmak üzere her iki yaklaşımın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Bu yaklaşım, her sistem veya bileşene en uygun devreye alma seçeneğini seçebileceğiniz için daha fazla esneklik sağlar. Örneğin, daha hassas sistemler için şirket içi bir çözüm kullanırken, hassas olmayan sistemler için bulut tabanlı bir çözüm kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Sonuç olarak, entegre sistemleriniz için seçtiğiniz dağıtım seçeneği, kuruluşunuzun özel ihtiyaç ve gereksinimlerine bağlı olacaktır. Sistemlerinizin etkili ve güvenli bir şekilde entegre edildiğinden emin olmak için her bir seçeneği dikkatle değerlendirmek ve deneyimli profesyonellerle çalışmak önemlidir. Entegre sistemler için farklı devreye alma seçeneklerini anlayarak, kuruluşunuz için en iyi seçeneğin hangisi olduğuna karar verebilirsiniz.

Sistem entegrasyonunun temel adımları

Sistem entegrasyonu söz konusu olduğunda, başarılı bir sonuç elde etmek için birkaç önemli adım söz konusudur. Bu adımlar şunları içerir:

 • Değerlendirme : İlk adım, entegre edilmekte olan mevcut sistemleri ve bileşenleri değerlendirmektir. Bu, entegrasyonun amaçlarını ve hedeflerini anlamayı, entegre edilmesi gereken sistemleri ve bileşenleri tanımlamayı ve bunların yeteneklerini ve sınırlamalarını değerlendirmeyi içerir.
 • Planlama : Değerlendirme tamamlandıktan sonraki adım, entegrasyonu planlamaktır. Bu, entegrasyon yaklaşımının belirlenmesini, her sistem için gereksinimlerin tanımlanmasını ve entegrasyon için gereken zaman çizelgesini ve kaynakları özetleyen bir proje planının oluşturulmasını içerir.
 • Tasarım : Tasarım aşamasında, sistemlerin gerçek entegrasyonu tasarlanır. Bu, mimariyi tanımlamayı, entegrasyon çözümünü geliştirmeyi ve gereksinimleri karşıladığından emin olmak için çözümü test etmeyi içerir.
 • Uygulama : Uygulama aşaması, entegrasyon çözümünün kurulmasını ve yapılandırılmasını içerir. Buna gerekli yazılımın yüklenmesi, sistemlerin yapılandırılması ve beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için entegrasyonun test edilmesi dahildir.
 • Test Etme : Entegrasyon üretime geçmeden önce çözümün kapsamlı bir şekilde test edilmesi önemlidir. Bu, gereksinimleri karşıladığından emin olmak için işlevsellik ve performans testinin yürütülmesini ve entegrasyonun gerçek dünya ortamında test edilmesini içerir.
 • Dağıtım : Çözüm test edildikten ve doğrulandıktan sonra, üretime dağıtılabilir. Bu, entegrasyon çözümünün üretim ortamına yayılmasını ve sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamayı içerir.
 • Bakım : Entegrasyon çözümü üretime girdikten sonra, kuruluşun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için sürekli bakım ve destek sağlamak önemlidir. Bu, çözümü izlemeyi, ortaya çıkan sorunları düzeltmeyi ve gerekli güncellemeleri veya yükseltmeleri yapmayı içerir.

Kuruluşlar, bu temel adımları izleyerek sistem entegrasyon projelerinin başarılı olmasını ve sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde entegre edilmesini sağlayabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, sistem entegrasyonu, modern işletmelerin süreçleri kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve üretkenliği artırmayı amaçlayan önemli bir yönüdür. Teknolojinin yükselişiyle kuruluşlar, veri entegrasyonu, süreç entegrasyonu ve uygulama entegrasyonu dahil olmak üzere çeşitli sistem entegrasyonu türlerini uygulayabilir.

Noktadan noktaya model, merkez-ve-bağlantı parçası modeli ve Kurumsal Hizmet Veriyolu (ESB) modeli gibi sistem entegrasyonuna yönelik farklı yaklaşımları anlayarak, hangi yaklaşımın sizin için en iyi şekilde çalışacağına dair bilinçli bir karar verebilirsiniz. Kurumunuz. Ek olarak, farklı avantajlar ve zorluklar sağlayan Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) ve Hibrit Entegrasyon Platformu (HIP) dahil olmak üzere farklı dağıtım seçenekleri mevcuttur. Sonuç olarak, sistemlerinizin etkili ve güvenli bir şekilde entegre edildiğinden emin olmak, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için deneyimli profesyonellerle çalışmak önemlidir.

SSS

Sistem entegrasyonu nedir?

Sistem entegrasyonu, farklı sistemleri bir araya getirme ve ortak bir amaca ulaşmak için tek bir varlık olarak birlikte çalışmalarını sağlama sürecidir.

Sistem entegrasyonu türleri nelerdir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sistem entegrasyonu türleri vardır:

 • Uygulama Entegrasyonu
 • Veri entegrasyonu
 • Kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI)
 • İş süreci entegrasyonu (BPI)
 • İşletmeler arası (B2B) entegrasyon

Uygulama entegrasyonu nedir?

Uygulama entegrasyonu, farklı yazılım uygulamalarını tek bir sistem olarak birlikte çalışacak şekilde bağlama işlemidir. Bu entegrasyon, manuel veri girişini azaltmaya, süreçleri kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Veri entegrasyonu nedir?

Veri entegrasyonu, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirir ve merkezi bir konumda erişilebilir hale getirir. Bu entegrasyon, veri tutarlılığının sağlanmasına, veri doğruluğunun iyileştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.

Kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) nedir?

Kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI), çeşitli kurumsal uygulamaları tek bir varlık olarak birlikte çalışacak şekilde birbirine bağlar. Bu tür bir entegrasyon, süreçleri kolaylaştırmaya, veri doğruluğunu artırmaya ve manuel veri girişini azaltmaya yardımcı olur.

İş süreci entegrasyonu (BPI) nedir?

İş süreci entegrasyonu (BPI), tek bir varlık olarak birlikte çalışmak için farklı kurumsal iş süreçlerini birbirine bağlar. Bu entegrasyon, verimliliği artırmaya, manuel veri girişini azaltmaya ve süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

İşletmeler arası (B2B) entegrasyon nedir?

İşletmeler arası (B2B) entegrasyon, farklı kuruluşları tek bir varlık olarak birlikte çalışacak şekilde birbirine bağlar. Bu entegrasyon, verimliliği artırmaya, manuel veri girişini azaltmaya ve süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.