Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Een complete gids over een Agile Workflow en hoe die te implementeren

Een complete gids over een Agile Workflow en hoe die te implementeren

Effectief projectbeheer is in het hedendaagse bedrijfsleven van cruciaal belang voor zakelijk succes. De agile workflowcyclus is een effectieve projectmanagementmethode die door bedrijven wordt gebruikt om te optimaliseren hoe projecten worden uitgevoerd en voltooid. Hier volgt een complete gids voor agile workflow en hoe deze in een bedrijf te implementeren.

Wat is agile workflow?

Agile is een projectmanagementmethode die wordt gebruikt om projecten in drukke bedrijfsomgevingen te beheren. Agile workflow is gebaseerd op het principe van het leveren van de hoogste waarde aan de klant in de kortst mogelijke tijd. In een agile workflowmodel wordt een project dan ook opgedeeld en voltooid in kleine, beheersbare brokken die sprints worden genoemd. Elk teamlid begrijpt zijn taak en hoe die samenhangt met de grotere agile processtroom. Gewoonlijk duurt elke sprint twee weken, waarna hij wordt geëvalueerd om na te gaan wat is bereikt en wat in de volgende sprint moet worden gedaan. Op die manier kunnen alle betrokkenen problemen signaleren en tijdig, continu en efficiënt met oplossingen komen.

Stappen van een efficiënte agile workflowcyclus

De agile project management workflow implementatie kan worden onderverdeeld in een reeks stappen die coherent samenwerken om optimale project output te stimuleren. De stappen omvatten activiteiten zoals de oprichting van een cross-functioneel team en het opzetten van betrouwbare communicatie- en samenwerkingsmechanismen. Door deze stappen te volgen, kan een bedrijf met succes een agile methodologie implementeren in zijn projectmanagementinspanningen.

De ontwerpfase

Begrepen als de eerste fase van de agile-cyclus, is deze stap de belangrijkste, omdat hij de basis legt voor de rest van het proces. Het team ontwikkelt een gedeeld begrip van het aan te pakken probleem en de voorgestelde oplossing. Dit gedeelde inzicht wordt vastgelegd in de vorm van user stories om de scope van het project zo goed mogelijk te definiëren. Na het brainstormen en het op één lijn brengen van iedereen, begint het team aan de ontwikkeling van een backlog en definieert het de verschillende sprints die zullen uitmonden in de uiteindelijke voltooiing van het project.

De beginfase

Nadat de belangrijkste punten van het project zijn besproken en het hele agile projectmanagementproces in beeld is gebracht, wordt in deze tweede fase het sprintteam samengesteld dat de sprints moet uitvoeren. Daarna worden de teams belast met hun respectieve werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken, definiëren de leiders de projectvereisten, de roadmap en alle functies die het eindproduct zullen bouwen. De werkomgeving van de hele agile processtroom wordt ook in dit stadium vastgesteld.

De iteratiefase

Nu alles is vastgesteld en begrepen door alle belanghebbenden, begint het team te werken aan elke sprint. Dit is een zeer dynamische betrokkenheid waarbij de in de backlog besproken items worden geconsumeerd. Het team moet elke taak voltooien met het oog op het grotere agile ontwikkelingsproces.

De releasefase

Aan het einde van elke sprint worden de ontwikkelde functies vrijgegeven aan de klanten om hun feedback te krijgen. Het team neemt deze feedback en verwerkt het in de productontwikkeling binnen de sprint voordat het doorgaat naar de volgende sprint. Het team test ook zo vaak mogelijk om ervoor te zorgen dat alles in orde is volgens de feedback van de klant. Dit gaat door tot alle sprints zijn afgerond om een eindproduct van de agile ontwikkelingsworkflow voort te brengen.

De productiefase

In dit stadium is het product meestal verfijnd tot tevredenheid van de klant, en is alle documentatie over het product klaar. Het team kan dan overgaan tot de lancering van het product en eventuele ondersteuning geven aan de klant om hem een gemakkelijke aanpassingsperiode te geven. De productie wordt overzien door meerdere afdelingen binnen het bedrijf, maar het belangrijkste agile-team is meestal de hele tijd alert om ondersteuning te bieden en eventuele vragen te beantwoorden.

De uittredingsfase

De pensioneringsfase komt na een succesvolle lancering van het project. Pas dan wordt gezegd dat het agile ontwikkelingswerkproces is afgerond. Op dat moment kan het team overgaan naar het volgende project.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Wat is de workflow in Scrum?

Voor een team om het agile ontwikkelingsproces met succes te bekijken en uit te voeren, moeten ze een reeks vergaderingen houden. Ook moeten ze meerdere activiteiten voltooien met behulp van verschillende hulpmiddelen. Dit omvat het maken van cumulatieve stroomdiagrammen naarmate het project vordert. De combinatie van al deze elementen staat bekend als scrum-workflow. In een scrum-workflow begrijpen alle betrokkenen bij de ontwikkeling hun rol en hoe deze zich verhoudt tot de bredere agile softwareontwikkelingscyclus. Indien goed uitgevoerd, zorgt scrum workflow voor een continue toename van waarde van de eigenaar van het product tot het eigenlijke ontwikkelingsteam.

Hoe implementeer je Agile in de industrie?

Het moderne bedrijfsleven dwingt bedrijven te zoeken naar methoden om hun productieproces te stroomlijnen en zo de concurrenten op een zijspoor te zetten. In deze context zijn veel industrieën overgestapt van traditionele projectmanagementmethoden naar een agile ontwikkelingsworkflow. Deze industrieën omvatten de engineering- en de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie moet bijvoorbeeld veel processen zoals goedkeuringen, documentatie en een reeks standaardisatieregels in evenwicht brengen. Bedrijven gebruiken de agile procesflow om deze activiteiten te stroomlijnen en ook om feedback van hun klantenkring op te halen en in de productie te verwerken. Hieronder staat hoe elk bedrijf de agile ontwikkelingsmethode moet bekijken en toepassen.

De omvang van het project verkleinen

Hoe groot een project ook is, de meest wenselijke resultaten worden bereikt wanneer het project wordt opgedeeld in kleinere, beter haalbare segmenten. Doorgaans moet het team het agile ontwikkelingsproces in zijn geheel bekijken alvorens het werk op te delen in maximaal 6 sprints. Het is verstandig om dit model te omarmen, zelfs als je fouten tegenkomt, als een poging om zowel een leeromgeving als samenwerking en innovatie aan te moedigen.

Vertrouw op sterke, gezonde en geprioriteerde eisen

Met de traditionele methode van projectmanagement kan het gebeuren dat bepaalde medewerkers te veel tijd besteden aan een onderdeel, zoals documentatie. Dergelijk ongecontroleerd gedrag kan de oplevering van het product vertragen en ontevredenheid bij de klant veroorzaken.

Aan de andere kant vereist agile workflow dat het bedrijf met meer specifieke, geprioriteerde eisen komt die meerdere afdelingen raken. Deze eisen en constante, cumulatieve stroomdiagrammen concentreren zich op het afbreken van complex werk door prioriteit te geven aan de deliverables binnen het bereik. Elk overlegd product wordt in zijn geheel uitgevoerd, met de bijbehorende documentatie, om tijd te besparen.

Communicatiemiddelen verbeteren

Communicatie is een van de belangrijkste elementen voor de succesvolle afronding van projecten. Leiders moeten hard werken aan de implementatie van communicatiemiddelen die samenwerking, transparantie en integratie met andere hulpmiddelen in het agile productieproces bevorderen. Goede communicatietools bieden ook controlefuncties voor zowel de oplevering als de planning van de roadmap om groei en evolutie te garanderen.

Continue integratie en kwaliteitsborging

Integraties en cumulatieve stroomdiagrammen helpen de medewerkers die aan verschillende sprints werken om het agile ontwikkelingsproces duidelijker te zien. Hierdoor kunnen ze sprints met gemak afronden en hun taken samenvoegen met het grotere geheel. Aangezien de bedrijfsruimte blijft evolueren, zouden de integraties van de hefboomwerking van de werknemer dat ook moeten doen. Evenzo helpt kwaliteitsborging bij het waarborgen van de volledigheid en functionaliteit van producten volgens de smaak van het klantenbestand.

Agile projectmanagement is een beproefde en zeer efficiënte methode om projecten te beheren en af te ronden. Agile softwareontwikkeling is waarschijnlijk de grootste toepassing van agile workflow, maar ook andere bedrijfstakken maken er gebruik van. Het opstellen van een agile workflow helpt om te focussen op waardetoevoeging, tijdigheid en het opnemen van feedback van de klant in het hele proces.

Gerelateerde berichten

Hoe u pushmeldingen in uw PWA instelt
Hoe u pushmeldingen in uw PWA instelt
Duik in de wereld van pushmeldingen in Progressive Web Applications (PWA's). Deze gids begeleidt u tijdens het installatieproces, inclusief de integratie met het veelzijdige AppMaster.io-platform.
Pas uw app aan met AI: Personalisatie in AI App Creators
Pas uw app aan met AI: Personalisatie in AI App Creators
Ontdek de kracht van AI-personalisatie op platformen voor het bouwen van apps zonder code. Ontdek hoe AppMaster AI inzet om applicaties aan te passen, de gebruikersbetrokkenheid te vergroten en de bedrijfsresultaten te verbeteren.
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
Ontdek hoe u het volledige opbrengstpotentieel van uw mobiele app kunt benutten met beproefde strategieën voor het genereren van inkomsten, waaronder advertenties, in-app-aankopen en abonnementen.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven