Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

JSON vs XML

JSON vs XML

JSON (JavaScript Object Notation) en XML (Extensible Markup Language) zijn populaire formaten voor gegevensuitwisseling. Hoewel ze veel overeenkomsten vertonen, zijn ze niet hetzelfde. Dit artikel wil de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen JSON en XML definiëren, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen welk gegevensformaat u moet gebruiken wanneer anderen uw gegevens exporteren voor consumptie of lokaal opslaan in een bestand op uw computer.

JSON en XML zijn twee verschillende manieren om gegevens in een computer op te slaan. Beide zijn nuttig voor het opslaan van gegevens, maar beide hebben voor- en nadelen. Zo is JSON gemakkelijker te lezen en te begrijpen dan XML, maar minder flexibel. Aan de andere kant is XML flexibeler dan JSON, maar het kan lastiger zijn om te schrijven.

Wat is XML?

XML is een open standaard voor opslag en gegevensuitwisseling. Het is een opmaaktaal voor het beschrijven van de structuur en inhoud van elk XML bestand, zoals documenten, webpagina's of databases. U kunt XML beschouwen als HTML, maar dan beter: u kunt er extra informatie mee toevoegen aan knooppunten in uw document zonder het onderliggende formaat te wijzigen.

Extensible markup language (XML) werd begin jaren negentig gecreëerd ter vervanging van SGML (silicon graphics multimedia language). XML is een open standaard waarmee auteurs hun opmaaktaal kunnen definiëren en gebruiken op elke website of toepassing.

XML is in de loop der tijd erg populair geworden, maar sommige industrieën gebruiken nog steeds SGML in plaats van XML omdat ze het gemakkelijker vinden om met hun bestaande coderingsstandaarden te werken - vooral als ze Microsoft Word-sjablonen gebruiken in plaats van HTML5.

Het gebruik van XML code heeft vele voordelen. Een van de grootste redenen is dat het flexibeler is dan HTML, wat betekent dat u gemakkelijk een aangepaste opmaaktaal voor uw website of applicatie kunt maken. Bovendien maakt dit het gemakkelijker om gegevens op te maken en correct weer te geven in elke browser of apparaat.

XML ook kunt u aangepaste tags maken die kunnen worden gebruikt in alle XML gegevens. Deze tags worden vaak gebruikt om specifieke XML gegevens te definiëren. Dit maakt het voor ontwikkelaars en ontwerpers gemakkelijker om samen te werken bij het maken van nieuwe projecten!

Een XML document of XML data is een verzameling elementen en attributen die in elkaar kunnen worden genest. Elementen worden omgeven door openings- en sluitingstags, terwijl attributen dat niet zijn. Een element kan subelementen, tekengegevens en tekst bevatten. Merk op dat er geen spaties zijn tussen tags of tussen elementen in XML data; alles moet worden ingesloten binnen een paar haakjes.

Wat is JSON?

JSON is een formaat voor gegevensuitwisseling. Het is taalonafhankelijk, wat betekent dat het kan worden gebruikt met elke programmeertaal, en de onderliggende datastructuur is platformonafhankelijk. De taalonafhankelijke aard van JSON maakt het ideaal voor gebruik bij webontwikkeling, waar u gegevensuitwisseling nodig hebt met andere programmeertalen zoals Ruby of JavaScript.

JSON gebruikt tags om de gegevens te markeren: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." De sleutels en waarden moeten altijd worden omgeven door accolades ({) en vierkante haakjes ([]). Bovendien moet om elk sleutel-waardepaar een gelijk aantal aanhalingstekens staan - bijvoorbeeld: {"name": "John"} zou niet geldig zijn omdat er te weinig aanhalingstekens na de naam staan.

JSON is licht vanwege het gebruik van ruimte-efficiënte binaire codering (een techniek waar we later dieper op in zullen gaan). Dit maakt het ideaal voor kleine hoeveelheden informatie die over het netwerk worden verstuurd, zoals bij het versturen van betalingsverzoeken tussen online winkels of web-API'sdie resultaten terugsturen uit databases.

JSON Met parserbibliotheken kun je dit formaat lezen en schrijven zonder dat je kennis nodig hebt over wat er in elk veld staat - alles wat je nodig hebt zijn enkele basisregels:

 • Velden moeten consistente namen hebben.
 • Alle waarden moeten strings zijn.
 • Komma's moeten waarden scheiden.

JSON is ook menselijk leesbaar, wat betekent dat je een bestand kunt openen en zien wat erin staat zonder het door een parser te halen. Dit maakt het debuggen van problemen met je code toegankelijker en helpt bij het documenteren van de gegevens die je hebt ontvangen van andere toepassingen (wat vooral handig is als het in een andere taal is geschreven).

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON gegevensuitwisselingsformaat wordt gebruikt in veel verschillende contexten, van webontwikkeling tot gegevensopslag. Het is ook een ideaal formaat voor het delen van informatie tussen web API's en toepassingen, omdat het een eenvoudige manier is om complexe gegevens te serialiseren in een enkele string.

JSON vs XML: verschillen

JSON vs XML: eerste verschil

JSON staat voor JavaScript Object Notation. Het is een op tekst gebaseerd open standaardformaat voor gegevensuitwisseling. JSON is licht en gemakkelijk te lezen, maar biedt geen schema- of type-informatie. Het is zeer geschikt voor het delen van gegevens tussen meerdere toepassingen. XML staat voor extensible markup language. Het is een opmaaktaal die de structuur van elk XML bestand definieert in een boomstructuur. XML is leesbaar voor mensen maar niet noodzakelijkerwijs voor machines. Het kan worden gebruikt om gestructureerde informatie uit te wisselen tussen programma's en documenten.

JSON vs XML: tweede verschil

JSON en XML zijn populaire manieren om gestructureerde gegevens op te slaan in een bestand of database. Zoals eerder vermeld is JSON een lichte, voor mensen leesbare manier om gegevensstructuren voor te stellen, terwijl XML code een meer langdurige manier is om gestructureerde gegevens voor te stellen.

JSON vs XML: derde verschil

Een van de belangrijkste verschillen tussen deze twee gegevensformaten is dat JSON kan worden gebruikt met JavaScript of tekstbestanden, terwijl XML alleen als tekstbestand kan worden opgeslagen. Bovendien gebruikt JSON bij het verwerken van informatie minder geheugen dan XML. Deze belangrijke verschillen in geheugengebruik maken van JSON een ideaal formaat om snel grote hoeveelheden gegevens te verwerken.

JSON vs XML: vierde verschil

Het JSON formaat is een manier om gegevens compact op te slaan zodat programma's die kunnen lezen. Het is over het algemeen gemakkelijker te schrijven en te lezen dan XML omdat het minder karakters gebruikt. Tegelijkertijd is het XML gegevensformaat een specifieke vorm van markup-taal om gegevens op een georganiseerde manier op te slaan. Het heeft meer mogelijkheden dan JSON, maar het is ook ingewikkelder omdat het meer informatie vereist over de structuur van uw document voordat het kan worden gelezen.

JSON vs XML: vijfde verschil

Het formaat JSON wordt gebruikt voor het opslaan en verzenden van gegevens, terwijl XML wordt gebruikt om gegevens op een machineleesbare manier weer te geven. JSON wint aan populariteit als opslagmedium voor webtoepassingen vanwege zijn eenvoud. Daarentegen is XML nog steeds de eerste keuze voor het verzenden van gestructureerde gegevens via het web.

JSON vs XML: zesde verschil

Een van de belangrijkste verschillen tussen deze twee gegevensformaten is dat JSON over het algemeen compacter is dan XML, wat betekent dat het sneller via netwerken kan worden verzonden. JSON heeft ook minder beperkingen op de structuur, wat programmeurs helpt wanneer ze grote hoeveelheden gegevens proberen te ontleden. Bovendien ondersteunen veel programmeertalen beide formaten, zodat het niet nodig is van het ene naar het andere formaat over te schakelen wanneer u met verschillende platforms of programmeertalen werkt.

JSON vs XML: zevende verschil

U kunt JSON gebruiken in uw webapplicatie of mobiele app zonder u zorgen te maken over compatibiliteitsproblemen, omdat het algemeen aanvaard is op het web en mobiele apps. Aan de andere kant heeft XML enkele problemen als het gaat om cross-platform compatibiliteit. Het wordt niet ondersteund door veel programmeertalen (behalve Actionscript), dus ontwikkelaars moeten kiezen tussen het gebruik van een tool als Apache HttpComponents of Apache axis2 als ze willen dat hun apps op meerdere platforms tegelijk draaien.

JSON vs XML: achtste verschil

XML bestanden vereisen meer opslagruimte dan JSON bestanden (tenminste als je ze gebruikt met Node). In het algemeen is dit echter geen probleem zolang uw webserver voldoende RAM beschikbaar heeft om deze bestanden op te slaan; anders zou u moeten overwegen de architectuur van uw app te wijzigen, zodat alle verwerking aan de clientzijde gebeurt in plaats van achter de schermen, waar het te veel geheugenruimte zou innemen.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON vs XML: negende verschil

Een van de belangrijkste verschillen tussen JSON en XML is dat XML een meer rigide structuur heeft dan JSON, waardoor het moeilijker te manipuleren is zonder het document te breken. Bovendien kunnen de meeste XML bestanden niet worden bewerkt zoals JSON documenten dat kunnen; als je dus de waarde van een element in een JSON document wilt veranderen, kun je de waarde direct in de teksteditor bewerken, en klaar is kees. Dit betekent dat een kwaadwillende gebruiker de waarde van een element kan veranderen door eenvoudigweg het document zelf te bewerken, en dat dit wordt weerspiegeld in de uitvoer van uw programma.

JSON vs XML:10e verschil

Syntax van JSON en XML;

 • JSON de syntax is compacter dan XML.
 • JSON syntax is gemakkelijker te lezen en te schrijven.

Met de syntax van JSON kunt u gemakkelijk objecten definiëren, in tegenstelling tot de meer verbose manier met arrays of verzamelingen in de syntax van XML. Bijvoorbeeld:

``javascript functie myFunction(date) { return {"date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ```

 • Het is ook belangrijk om te onthouden dat de syntaxis voor XML ingewikkelder is dan JSON vanwege de behoefte aan entiteitreferenties die in sommige gevallen niet nodig zijn (bijvoorbeeld als u een API-service maakt). XML is niet menselijk leesbaar. Het is veel gemakkelijker om JSON te lezen dan XML omdat JSON minder tekens gebruikt, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is wat de gegevens betekenen. JSON is beknopter. Het gebruikt minder tekens om dezelfde informatie weer te geven als XML.

JSON vs XML:11e verschil

 • In JSON en XML wordt het gegevenstype van een waarde gecodeerd als een object of element. In JSON worden alleen string, getal, boolean en null als gegevenstype ondersteund. In XML daarentegen kunnen vele andere typen, zoals datum en tijd, worden gebruikt om uw XML gegevens te beschrijven.
 • In de JavaScript-objectnotatie worden de gegevenstypen op geen enkele manier gecodeerd. Het is aan de ontwikkelaar om te beslissen hoe hij zijn gegevens wil weergeven als objecten en arrays met behulp van JSON. Bijgevolg zijn er geen regels voor wat als waarde of attribuutnaam kan worden gebruikt in JSON.

JSON vs XML: overeenkomsten

Zowel JSON als XML zijn zelfbeschrijvende formaten.

Zelfbeschrijvende formaten werden ontworpen om menselijk leesbaar, menselijk beschrijfbaar, machinaal leesbaar en machinaal beschrijfbaar te zijn. Bijvoorbeeld:

 • Human Readable - Dezelfde gegevens kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd (bijv. ASCII-tekst) zodat mensen ze gemakkelijk kunnen begrijpen zonder te hoeven leren hoe de computer werkt of welke specifieke informatie in een object is opgeslagen;
 • Human Writable - Mensen kunnen de inhoud van bestaande objecten wijzigen door eigenschappen toe te voegen of te verwijderen;
 • Machine Readable - Machines kunnen deze bestanden begrijpen omdat er regels zijn voor hoe getallen moeten worden geformatteerd (bijv. de eerste decimale punt staat altijd op de regel).

Zowel JSON als XML hebben goede ondersteuning voor inhoudsdefinities en validatie

JSON en XML worden beide veel gebruikt, dus worden ze door veel programmeertalen ondersteund. Zo wordt JSON ondersteund door JavaScript, Python, Perl en Ruby. XML data ondersteunt ook veel verschillende programmeertalen: JavaScript, PHP en C# (Microsofts versie van C++). U kunt een XML serializer bibliotheek gebruiken om uw JSON document om te zetten in een XML bestand - op dezelfde manier waarop u een HTML pagina zou kunnen schrijven met de tag of afbeeldingen zou kunnen maken.

Gegevensserialisatie

JSON en XML kunnen worden gebruikt voor gegevensserialisatie (het converteren van een gegevensstructuur naar een formaat voor opslag of overdracht). Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om informatie door te geven van de ene applicatie of systeem naar de andere via een communicatiekanaal zoals HTTP of SOAP (simple object access protocol).

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Op tekst gebaseerde

Een van de duidelijkste overeenkomsten tussen deze twee gegevensstructuren is dat JSON en XML op tekst gebaseerd zijn. Daarom geloven velen dat JSON is gemaakt om een eenvoudiger alternatief te zijn voor XML.

Hiërarchische structuren

Ten derde hebben beide formaten hiërarchische structuren waarbij elk veld zijn naam en waarde gescheiden heeft door komma's.

Wanneer moet ik JSON gebruiken ?

JSON wordt vaak gebruikt bij het maken van webpagina's die bekeken worden door mensen met verschillende besturingssystemen of browsers. Het kan ook worden gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen webservers of apparaten.

Is JSON sneller dan XML?

JSON en XML zijn prima manieren om gegevens op een webserver op te slaan, maar ze hebben verschillende sterke en zwakke punten. JSON is sneller omdat:

 1. JSON het formaat een kleinere footprint heeft dan XML.
 2. JSON een eenvoudigere syntaxis heeft voor het bewerken en creëren van nieuwe documenten, waardoor het opsporen van fouten in uw gegevens toegankelijker wordt.
 3. JSON flexibeler is dan XML - het kan in veel verschillende programmeertalen worden gebruikt, terwijl XML slechts in één programmeertaal tegelijk kan worden gebruikt (meestal Java).

JSON is sneller wanneer u dezelfde gegevens in beide formaten gebruikt, omdat het opslaan van dezelfde hoeveelheid informatie minder geheugen in beslag neemt. Dat komt omdat JSON slechts één-byte karakters gebruikt voor zijn string-datatypes, terwijl XML twee-byte karakters gebruikt voor al het andere.

Als u echter iets opslaat als een excel-spreadsheet met miljoenen rijen met miljoenen kolommen en duizenden waarden per rij - of iets anders dat meer ruimte vereist dan wat een eenvoudige string kan bevatten - dan is XML een betere keuze. De reden is dat XML efficiënter op fouten kan controleren dan JSON (dit helpt bugs in uw software voorkomen).

Is XML veiliger dan JSON?

Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology (NIST) is XML veiliger dan JSON. De studie gebruikte zowel open-source datasets als bedrijfseigen datasets die via onveilige kanalen werden verzonden. Uit de studie bleek dat XML vaker werd aangevallen dan JSON, maar beide waren kwetsbaar voor aanvallen.

In de NIST-studie werd ook nagegaan hoe gemakkelijk het voor een aanvaller zou zijn om gegevens in beide formaten te wijzigen of te wissen, en wat er zou gebeuren als aanvallers de structuur van de gegevens zelf zouden kunnen wijzigen, zoals het veranderen van de volgorde van elementen binnen een XML document of het toevoegen van elementen die aanvankelijk niet aanwezig waren.

JSON vs XML: conclusie

JSON XML XML bestaat al lang en wordt veel gebruikt in bedrijfsomgevingen. JSON is nieuwer, maar wint aan populariteit onder ontwikkelaars die op zoek zijn naar een eenvoudige syntax voor gegevensuitwisseling.

De keuze tussen JSON en XML hangt af van uw behoeften: als u met grote hoeveelheden gegevens werkt, is XML misschien beter voor u; als u met een andere toepassing moet communiceren via een API of SOAP, dan is JSON misschien beter. In beide gevallen kunt u het beste de voor- en nadelen van elk formaat onderzoeken en beslissen wat het beste werkt voor uw project!

Als u uw project maakt met behulp van het no-code platform AppMaster, dan wordt bij het aanmaken van de backend automatisch de REST API erin aangemaakt. Er zijn 3 soorten eindpunten in AppMaster:

De gebruiker kan kiezen voor data in JSON formaat (standaard), XML, of binair formaat (RAW). Voor alle API types genereert AppMaster automatisch documentatie in OPEN API formaat (Swagger).

Gerelateerde berichten

E-commerce-apps om te ontwikkelen voor online succes
E-commerce-apps om te ontwikkelen voor online succes
Ontgrendel het volledige potentieel van uw online bedrijf met essentiële e-commerce-apps. Ontdek onmisbare functies, ontwikkelingsstrategieën en innovatieve tools om uw digitale winkel naar een hoger niveau te tillen en de markt te domineren.
Hoe kan ik mijn eigen app veilig maken?
Hoe kan ik mijn eigen app veilig maken?
Ontdek hoe u uw app kunt beveiligen met best practices, tools en strategieën voor ontwikkeling. Bescherm gebruikersgegevens, voorkom inbreuken en zorg voor een robuust beveiligingsbeleid.
Hoe maak ik apps: marketing van uw nieuwe app
Hoe maak ik apps: marketing van uw nieuwe app
Leer essentiële strategieën en bruikbare tips voor het succesvol op de markt brengen van uw nieuwe app. Ontdek hoe u de zichtbaarheid kunt vergroten, gebruikers kunt aantrekken en de groei kunt ondersteunen.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven