Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

JSON so với XML

JSON so với XML

JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) và XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) là các định dạng phổ biến để trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, trong khi chúng có nhiều điểm tương đồng, chúng không giống nhau. Bài viết này nhằm mục đích xác định những điểm khác biệt và tương đồng chính giữa JSONXML để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng định dạng dữ liệu nào khi những người khác xuất dữ liệu của bạn để sử dụng hoặc lưu cục bộ dữ liệu đó vào một tệp trên máy tính của bạn.

JSONXML là hai cách khác nhau để lưu trữ dữ liệu trong máy tính. Cả hai đều hữu ích để lưu trữ dữ liệu, nhưng mỗi cái đều có ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ, JSON dễ đọc và dễ hiểu hơn XML nhưng kém linh hoạt hơn. Mặt khác, XML linh hoạt hơn JSON nhưng có thể khó viết hơn.

XML là gì?

XML là một tiêu chuẩn mở để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Đó là ngôn ngữ đánh dấu để mô tả cấu trúc và nội dung của bất kỳ XML nào, chẳng hạn như tài liệu, trang web hoặc cơ sở dữ liệu. Bạn có thể coi XML giống như HTML, nhưng tốt hơn: nó cho phép bạn đính kèm thông tin bổ sung vào các nút trong tài liệu của mình mà không thay đổi định dạng cơ bản.

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng ( XML) được tạo ra vào đầu những năm 1990 để thay thế SGML (ngôn ngữ đa phương tiện đồ họa silicon). XML là một tiêu chuẩn mở cho phép các tác giả xác định ngôn ngữ đánh dấu của họ và sử dụng nó trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào.

XML đã trở nên rất phổ biến theo thời gian, nhưng một số ngành vẫn sử dụng SGML thay vì XML vì họ thấy dễ dàng hơn khi làm việc với các tiêu chuẩn mã hóa hiện tại của họ - đặc biệt nếu họ đang sử dụng các mẫu kiểu từ của Microsoft thay vì HTML5.

Có nhiều lợi ích khi sử dụng mã XML. Một trong những lý do lớn nhất là nó linh hoạt hơn HTML, nghĩa là bạn có thể dễ dàng tạo ngôn ngữ đánh dấu tùy chỉnh cho trang web hoặc ứng dụng của mình. Ngoài ra, điều này giúp định dạng dữ liệu dễ dàng hơn và hiển thị chính xác trong bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị nào.

XML cũng cho phép bạn tạo các thẻ tùy chỉnh có thể được sử dụng trong bất kỳ dữ liệu XML nào. Các thẻ này thường được sử dụng để xác định dữ liệu XML cụ thể. Điều này giúp các nhà phát triển và nhà thiết kế cộng tác dễ dàng hơn khi tạo các dự án mới!

Tài liệu XML hoặc dữ liệu XML là một tập hợp các phần tử và thuộc tính có thể được lồng vào nhau. Các phần tử được bao quanh bởi các thẻ mở và đóng, trong khi các thuộc tính thì không. Một phần tử có thể chứa các phần tử phụ, dữ liệu ký tự và văn bản. Lưu ý rằng không có khoảng trắng giữa các thẻ hoặc giữa các phần tử trong dữ liệu XML; tất cả mọi thứ phải được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn.

JSON là gì?

JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu. Nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ, nghĩa là nó có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và cấu trúc dữ liệu cơ bản không phụ thuộc vào nền tảng. Bản chất không phụ thuộc vào ngôn ngữ của JSON khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong phát triển web, nơi bạn có thể cần trao đổi dữ liệu với các ngôn ngữ lập trình khác như Ruby hoặc JavaScript .

JSON sử dụng các thẻ để đánh dấu dữ liệu: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Các khóa và giá trị phải luôn được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn ({) và dấu ngoặc vuông ([]), tương ứng. Ngoài ra, mỗi cặp khóa-giá trị phải có số lượng dấu ngoặc kép bằng nhau bao quanh nó - ví dụ: {"name": "John"} sẽ không hợp lệ vì có quá ít dấu ngoặc kép sau thẻ tên.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON rất nhẹ vì nó sử dụng mã hóa nhị phân tiết kiệm không gian (một kỹ thuật mà chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn sau). Điều này khiến nó trở nên lý tưởng đối với lượng thông tin nhỏ được truyền qua mạng, chẳng hạn như khi gửi yêu cầu thanh toán giữa các cửa hàng trực tuyến hoặc API web trả về kết quả từ cơ sở dữ liệu.

Các thư viện trình phân tích cú pháp JSON cho phép bạn đọc và viết định dạng này mà không cần bất kỳ kiến thức nào về nội dung của từng trường - tất cả những gì bạn cần là một số quy tắc cơ bản:

 • Các trường phải có tên nhất quán.
 • Tất cả các giá trị phải là chuỗi.
 • Các ký tự dấu phẩy phải phân tách các giá trị.

JSON cũng có thể đọc được bằng con người, nghĩa là bạn có thể mở một tệp và xem nội dung bên trong mà không cần chạy nó thông qua trình phân tích cú pháp. Điều này làm cho các vấn đề gỡ lỗi với mã của bạn dễ tiếp cận hơn và giúp ghi lại dữ liệu bạn đã nhận được từ các ứng dụng khác (điều này đặc biệt hữu ích nếu được viết bằng ngôn ngữ khác).

Định dạng trao đổi dữ liệu JSON được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ phát triển web đến lưu trữ dữ liệu. Đây cũng là một định dạng lý tưởng để chia sẻ thông tin giữa các API web và ứng dụng vì đây là một cách đơn giản để tuần tự hóa dữ liệu phức tạp thành một chuỗi.

JSON so với XML: sự khác biệt

JSON so với XML: sự khác biệt đầu tiên

JSON là viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript. Nó là một định dạng trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn mở dựa trên văn bản. JSON nhẹ và dễ đọc nhưng không cung cấp thông tin lược đồ hoặc loại. Thật tuyệt vời khi chia sẻ dữ liệu giữa nhiều ứng dụng. XML là viết tắt của ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Đó là ngôn ngữ đánh dấu xác định cấu trúc của bất kỳ XML nào trong cấu trúc cây. Con người có thể đọc được XML nhưng không nhất thiết phải bằng máy. Nó có thể được sử dụng để chia sẻ thông tin có cấu trúc giữa các chương trình và tài liệu.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ hai

JSONXML là những cách phổ biến để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trong tệp hoặc cơ sở dữ liệu. Như đã đề cập trước đây, JSON là một cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu gọn nhẹ, dễ đọc đối với con người, trong khi mã XML là một cách dài hơn để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ ba

Một trong những điểm khác biệt chính giữa hai định dạng dữ liệu này là JSON có thể được sử dụng với các tệp JavaScript hoặc văn bản gốc, trong khi XML chỉ có thể được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản. Ngoài ra, JSON sử dụng ít bộ nhớ hơn so với phần mềm XML khi xử lý thông tin. Những khác biệt chính trong việc sử dụng bộ nhớ này làm cho JSON trở thành một định dạng lý tưởng để xử lý nhanh một lượng lớn dữ liệu.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ tư

Định dạng JSON là một cách lưu trữ dữ liệu nhỏ gọn để các chương trình có thể đọc được. Nói chung, nó dễ viết và đọc hơn XML vì nó sử dụng ít ký tự hơn. Đồng thời, định dạng dữ liệu XML là một dạng ngôn ngữ đánh dấu cụ thể để lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức. Nó có nhiều tính năng hơn JSON, nhưng nó cũng phức tạp hơn vì nó yêu cầu nhiều thông tin hơn về cấu trúc tài liệu của bạn trước khi có thể đọc được.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON so với XML: sự khác biệt thứ năm

Định dạng JSON được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu, trong khi XML được sử dụng để biểu diễn dữ liệu theo cách mà máy có thể đọc được. JSON đã trở nên phổ biến như một phương tiện lưu trữ cho các ứng dụng web vì tính đơn giản của nó. Ngược lại, XML vẫn là lựa chọn hàng đầu để truyền dữ liệu có cấu trúc trên web.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ sáu

Một trong những điểm khác biệt chính giữa hai định dạng dữ liệu này là JSON thường nhỏ gọn hơn XML, có nghĩa là nó có thể được truyền nhanh hơn qua mạng. JSON cũng có ít hạn chế hơn về cấu trúc của nó, điều này giúp ích cho các lập trình viên khi họ đang cố phân tích một lượng lớn dữ liệu từ nó. Ngoài ra, nhiều ngôn ngữ lập trình hỗ trợ cả hai định dạng, vì vậy không cần phải chuyển đổi giữa chúng khi làm việc với các nền tảng hoặc ngôn ngữ lập trình khác nhau.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ bảy

Bạn có thể sử dụng JSON trong ứng dụng web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình mà không phải lo lắng về vấn đề tương thích vì JSON được chấp nhận rộng rãi trên web và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mặt khác, XML có một số vấn đề khi nói đến khả năng tương thích đa nền tảng. Nó không được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình (ngoại trừ Actionscript), vì vậy các nhà phát triển phải lựa chọn giữa việc sử dụng một công cụ như Apache HttpComponents hoặc Apache axis2 nếu họ muốn ứng dụng của mình chạy đồng thời trên nhiều nền tảng.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ tám

Các XML yêu cầu nhiều dung lượng lưu trữ hơn các tệp JSON (ít nhất là nếu bạn sử dụng chúng với Node). Tuy nhiên, nói chung, đây không phải là vấn đề miễn là máy chủ web của bạn có sẵn nhiều RAM để lưu trữ các tệp này; nếu không, bạn nên xem xét việc thay đổi kiến trúc ứng dụng của mình để tất cả quá trình xử lý diễn ra ở phía máy khách thay vì ở hậu trường, nơi ứng dụng sẽ chiếm quá nhiều dung lượng bộ nhớ.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ chín

Một trong những điểm khác biệt chính giữa JSONXMLXML có cấu trúc cứng nhắc hơn JSON, khiến việc thao tác mà không làm hỏng tài liệu trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hầu hết XML không thể được chỉnh sửa ở một nơi như các tài liệu JSON có thể; do đó, nếu bạn muốn thay đổi giá trị của một phần tử trong tài liệu JSON, bạn có thể chỉnh sửa giá trị trực tiếp trong trình soạn thảo văn bản và thế là xong. Điều này có nghĩa là người dùng ác ý có thể thay đổi giá trị của một phần tử bằng cách chỉnh sửa chính tài liệu đó và phản ánh giá trị đó trong đầu ra của chương trình của bạn.

JSON so với XML: sự khác biệt thứ 10

Cú pháp của JSONXML;

 • Cú pháp JSON nhỏ gọn hơn XML.
 • Cú pháp JSON dễ đọc và viết hơn.

Cú pháp của JSON cho phép bạn xác định các đối tượng một cách dễ dàng, trái ngược với cách dài dòng hơn với các mảng hoặc tập hợp trong cú pháp XML. Ví dụ:

```javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ```

 • Điều quan trọng cần nhớ là cú pháp của XML phức tạp hơn JSON do nó cần các tham chiếu thực thể, điều này có thể không cần thiết trong một số trường hợp (ví dụ: nếu bạn đang tạo một dịch vụ API). XML không phải là con người có thể đọc được. Việc đọc JSON dễ dàng hơn nhiều so với XMLJSON sử dụng ít ký tự hơn, giúp dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. JSON ngắn gọn hơn. Nó sử dụng ít ký tự hơn để thể hiện cùng một thông tin như XML.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON so với XML: sự khác biệt thứ 11

 • Trong JSONXML, kiểu dữ liệu của một giá trị được mã hóa dưới dạng một đối tượng hoặc phần tử. Trong JSON, chỉ chuỗi, số, boolean và null được hỗ trợ làm kiểu dữ liệu. Mặt khác, trong dữ liệu XML, nhiều loại khác, như ngày và giờ, có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu XML của bạn.
 • Trong ký hiệu đối tượng JavaScript, các loại dữ liệu không được mã hóa theo bất kỳ cách nào. Nhà phát triển phải quyết định cách họ muốn biểu diễn dữ liệu của mình dưới dạng các đối tượng và mảng bằng cách sử dụng JSON. Do đó, không có quy tắc nào về những gì có thể được sử dụng làm giá trị hoặc tên thuộc tính trong JSON.

JSON so với XML: điểm tương đồng

Cả JSONXML đều là các định dạng tự mô tả

Các định dạng tự mô tả được thiết kế để con người có thể đọc được, con người có thể ghi được, máy có thể đọc được và máy có thể ghi được. Ví dụ:

 • Con người có thể đọc được - Cùng một dữ liệu có thể được trình bày theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: văn bản ASCII) để con người có thể hiểu dễ dàng mà không cần phải tìm hiểu cách máy tính hoạt động hoặc thông tin cụ thể nào được lưu trữ bên trong một đối tượng;
 • Human Writable - Con người có thể thay đổi nội dung của các đối tượng hiện có bằng cách thêm hoặc bớt các thuộc tính;
 • Máy có thể đọc được - Máy có thể hiểu các tệp này vì có các quy tắc về cách định dạng số (ví dụ: dấu thập phân thứ nhất luôn nằm trên dòng của nó).

Cả JSONXML đều hỗ trợ tốt cho định nghĩa và xác thực nội dung

JSONXML đều được sử dụng rộng rãi, vì vậy chúng được nhiều ngôn ngữ lập trình hỗ trợ. Ví dụ: JSON được hỗ trợ bởi JavaScript, Python, Perl và Ruby. Dữ liệu XML cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau: JavaScript, PHP và C# (là phiên bản C++ của Microsoft). Bạn có thể sử dụng một thư viện XML serializer để biến tài liệu JSON của bạn thành một XML - giống như cách bạn có thể viết một trang HTML bằng cách sử dụng thẻ hoặc tạo hình ảnh.

Tuần tự hóa dữ liệu

JSONXML có thể được sử dụng để tuần tự hóa dữ liệu (chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thành định dạng để lưu trữ hoặc truyền tải). Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng để truyền thông tin từ ứng dụng hoặc hệ thống này sang ứng dụng hoặc hệ thống khác thông qua kênh liên lạc như HTTP hoặc SOAP (giao thức truy cập đối tượng đơn giản).

dựa trên văn bản

Một trong những điểm tương đồng rõ ràng nhất giữa hai cấu trúc dữ liệu này là JSONXML đều dựa trên văn bản. Do đó, nhiều người tin rằng JSON được tạo ra để thay thế đơn giản hơn cho XML.

cấu trúc phân cấp

Thứ ba, cả hai định dạng đều có cấu trúc phân cấp trong đó mỗi trường có tên và giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

Khi nào tôi nên sử dụng JSON?

JSON thường được sử dụng khi bạn đang tạo các trang web sẽ được xem bởi những người có hệ điều hành hoặc trình duyệt khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các máy chủ hoặc thiết bị web.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

JSON nhanh hơn XML không?

JSONXML là những cách tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu trong máy chủ web, nhưng chúng có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. JSON nhanh hơn vì:

 1. Định dạng JSON có dấu chân nhỏ hơn XML.
 2. JSON có cú pháp đơn giản hơn để chỉnh sửa và tạo tài liệu mới, giúp việc gỡ lỗi trong dữ liệu của bạn dễ tiếp cận hơn.
 3. JSON linh hoạt hơn XML - nó có thể được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong khi XML chỉ có thể được sử dụng đồng thời trong một ngôn ngữ lập trình (thường là Java).

JSON sẽ nhanh hơn khi bạn sử dụng cùng một dữ liệu ở cả hai định dạng vì việc lưu trữ cùng một lượng thông tin chiếm ít bộ nhớ hơn. Đó là bởi vì JSON chỉ sử dụng các ký tự một byte cho các kiểu dữ liệu chuỗi của nó, trong khi XML sử dụng các ký tự hai byte cho mọi thứ khác.

Tuy nhiên, nếu bạn đang lưu trữ thứ gì đó giống như bảng tính excel chứa hàng triệu hàng với hàng triệu cột và hàng nghìn giá trị trên mỗi hàng - hoặc bất kỳ thứ gì khác yêu cầu nhiều dung lượng hơn những gì một chuỗi đơn giản có thể chứa - thì XML sẽ là lựa chọn tốt hơn. Lý do là XML có thể kiểm tra lỗi hiệu quả hơn JSON có thể (điều này giúp ngăn ngừa lỗi trong phần mềm của bạn).

XML có an toàn hơn JSON không?

Theo một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), XML an toàn hơn JSON. Nghiên cứu đã sử dụng cả bộ dữ liệu nguồn mở và bộ dữ liệu độc quyền được gửi qua các kênh không an toàn. Nghiên cứu cho thấy rằng XML có nhiều khả năng bị tấn công hơn JSON, nhưng cả hai đều dễ bị tấn công.

Nghiên cứu của NIST cũng xem xét việc kẻ tấn công có thể dễ dàng thay đổi hoặc xóa dữ liệu ở cả hai định dạng như thế nào, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ tấn công có thể thay đổi cấu trúc của chính dữ liệu đó, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của các phần tử trong đó. một tài liệu XML hoặc thêm các yếu tố ban đầu không có mặt.

JSON so với XML: kết luận

JSONXML là những cách tuyệt vời để biểu diễn dữ liệu, nhưng chúng có những ưu điểm và nhược điểm. XML đã xuất hiện từ lâu và được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp. JSON mới hơn, nhưng nó đang trở nên phổ biến đối với các nhà phát triển đang tìm kiếm một cú pháp đơn giản để trao đổi dữ liệu.

Lựa chọn giữa JSONXML tùy thuộc vào nhu cầu của bạn: nếu bạn đang làm việc với lượng dữ liệu lớn, thì XML có thể phù hợp hơn với bạn; nếu bạn cần giao tiếp với ứng dụng khác bằng API hoặc SOAP thì JSON có thể tốt hơn. Trong cả hai trường hợp, điều tốt nhất bạn có thể làm là nghiên cứu ưu và nhược điểm của từng định dạng và quyết định định dạng nào phù hợp nhất với dự án của bạn!

Nếu bạn tạo dự án của mình bằng cách sử dụng nền tảng no-code AppMaster thì khi phần phụ trợ được tạo, API REST sẽ tự động được tạo trong đó. Có 3 loại điểm cuối trong AppMaster:

Người dùng có thể chọn sử dụng dữ liệu ở định dạng JSON (mặc định), XML hoặc định dạng nhị phân (RAW). Đối với tất cả các loại API, AppMaster tự động tạo tài liệu ở định dạng API MỞ ( Swagger).

Bài viết liên quan

Cách thiết lập thông báo đẩy trong PWA của bạn
Cách thiết lập thông báo đẩy trong PWA của bạn
Đi sâu vào khám phá thế giới thông báo đẩy trong Ứng dụng web lũy tiến (PWA). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện quá trình thiết lập, bao gồm cả việc tích hợp với nền tảng AppMaster.io giàu tính năng.
Tùy chỉnh ứng dụng của bạn bằng AI: Cá nhân hóa trong Trình tạo ứng dụng AI
Tùy chỉnh ứng dụng của bạn bằng AI: Cá nhân hóa trong Trình tạo ứng dụng AI
Khám phá sức mạnh của việc cá nhân hóa AI trong nền tảng xây dựng ứng dụng không cần mã. Khám phá cách AppMaster tận dụng AI để tùy chỉnh ứng dụng, nâng cao mức độ tương tác của người dùng và cải thiện kết quả kinh doanh.
Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Khám phá cách khai thác toàn bộ tiềm năng doanh thu của ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng các chiến lược kiếm tiền đã được chứng minh, bao gồm quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng và đăng ký.
Bắt đầu miễn phí
Có cảm hứng để tự mình thử điều này?

Cách tốt nhất để hiểu sức mạnh của AppMaster là tận mắt chứng kiến. Tạo ứng dụng của riêng bạn trong vài phút với đăng ký miễn phí

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống