Logika biznesowa aplikacji to opis schematów, za pomocą których aplikacja wchodzi w interakcję z użytkownikiem. Kiedy użytkownik zapisuje się na listę, wypełnia formularz zamówienia lub po prostu loguje się, wszystkie te akcje są przetwarzane "pod maską" aplikacji w określonej kolejności.

Jakie dane są wymagane przez użytkownika? Czy wprowadzone dane odpowiadają określonemu formatowi? Co się dzieje po kliknięciu przez użytkownika przycisku "Potwierdź"? Czy w ogóle ma on prawa dostępu do tej operacji? Na wszystkie te i wiele innych pytań można odpowiedzieć, badając, jak zbudowana jest logika biznesowa danej aplikacji.

Najprostszy przykład: administrator linii lotniczych (użytkownik) rejestruje pasażera na lot (wprowadza informacje do bazy danych).

Co robi użytkownik:

1. Otwiera informacje o wybranym locie, przechodzi do listy już zarejestrowanych pasażerów, klika "Zarejestruj pasażera".

2. Wypełnia formularz rejestracyjny: wpisuje numer lotu, wybiera pasażera, wskazuje miejsce i status odprawy.

3. Naciska przycisk "Potwierdź"

4. Widzi nowego pasażera na liście ogólnej.

Jak to wygląda z punktu widzenia logiki biznesowej aplikacji:

1. Aplikacja sprawdza, czy użytkownik jest autoryzowany i ma prawa dostępu do wybranej strony, a także do operacji rejestracji.

2. Czeka na wypełnienie formularza przez użytkownika.

3. Przetwarza wprowadzone dane:

a. Sprawdza, czy wprowadzone dane spełniają wymagania aplikacji (wymagania te są z góry określone przez programistę): np. pole "Numer lotu" musi zawierać liczbę całkowitą.

b. Odbiera informacje z bazy danych: na przykład o locie i związanych z nim rejestracjach (aby dokonać zmian), o pasażerze (aby sprawdzić, czy ten pasażer rzeczywiście znajduje się w bazie danych).

c. Pokazuje komunikaty o błędach, jeśli pola są wypełnione nieprawidłowo.

d. Wysyła informacje do bazy danych, wydając polecenia utworzenia w niej nowych rekordów lub aktualizacji istniejących.

4. Wyświetla na ekranie zaktualizowane informacje.

Ogólną logikę aplikacji budują procesy biznesowe - diagramy opisujące konkretne operacje w systemie: tworzenie rekordu pasażera, dodawanie do systemu nowego lotu, edycja informacji rejestracyjnych.

Jeśli chodzi o klasyczne programowanie, to do opisu wszystkich procesów używa się bloków kodu. Wiele z nich jest napisanych według szablonów - są one po prostu używane w innej kolejności i do pracy z innymi danymi.

Ze względu na tę "szablonowość" w rozwoju no-code możliwe stało się wykorzystanie wizualnych narzędzi programistycznych - projektantów logiki biznesowej. Pomagają one wybrać potrzebne bloki, ustawić i ułożyć je w pożądanej kolejności, a nawet stworzyć niektóre bloki automatycznie, w zależności od ustawień innych komponentów aplikacji. W efekcie otrzymujemy gotową logikę biznesową bez konieczności spędzania wielu godzin nad liniami kodu.

Jak ustawić logikę biznesową na platformie AppMaster.io dowiesz się z filmu o procesach biznesowych.