Khóa học sụp đổ 101
10 Mô-đun
5 Tuần

Bài tập về nhà

Nhấn vào đây để sao chép

Bài tập về nhà học phần 10


Tạo cơ sở dữ liệu hàng hóa cho cửa hàng trực tuyến. Trên giao diện người dùng của ứng dụng web, hãy triển khai khả năng:

  • Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm và điều hướng giữa các danh mục.
  • Sử dụng các nút điều khiển để sắp xếp sản phẩm theo các tiêu chí khác nhau (tên, giá, xếp hạng).
  • Hiển thị sản phẩm theo tiêu chí nhất định (ảnh còn hàng, còn hàng, đánh giá trên 8).
  • Kích hoạt các hành động khác nhau khi chọn sản phẩm (mở thông tin, thêm vào giỏ hàng, đi mua hàng).
Was this article helpful?
Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời?
Tham gia vào cộng đồng