Các câu hỏi thường gặp

Ai sử dụng AppMaster? Kỹ sư hay những người không chuyên về kỹ thuật?

AppMaster được tạo ra để sử dụng bởi những người không am hiểu kỹ thuật nhưng cũng có rất nhiều tính năng chuyên nghiệp cho các ứng dụng hiện đại.

Học AppMaster mất bao lâu?

Một kỹ sư thường mất khoảng 20 phút để hiểu các khái niệm về AppMaster và một vài giờ nữa để nó hoạt động tự nhiên.

AppMaster làm gì

AppMaster cho phép bạn xây dựng phần mềm đầy đủ tính năng với phụ trợ, giao diện người dùng và các ứng dụng di động gốc nâng cao. AppMaster tạo mã nguồn ứng dụng của bạn, biên dịch và triển khai nó cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc máy chủ riêng nào.

AppMaster so với Glide, Bubble, Tilda, WIX hoặc một số công cụ khác như thế nào?

Nếu bạn đang tìm cách xây dựng một trang web nhỏ, trang đích hoặc ứng dụng di động đơn giản mà không có logic kinh doanh, AppMaster có thể không dành cho bạn. AppMaster được thiết kế để tạo ra các giải pháp phần mềm hoàn chỉnh: chương trình phụ trợ với một loạt logic nghiệp vụ, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh cao và các ứng dụng di động gốc có quyền truy cập vào phần cứng của thiết bị và các tính năng đặc biệt.

How long does it take to publish an application in the app store and play market?
The time of publication is determined by its verification. It depends not on AppMaster.io, but the Apple Store and Play Market moderators. But we made sure to speed up the process of publishing updates. Applications made on AppMaster.io need only be published once, and after verification and publication, AppMaster.io can deliver updates instantly via the cloud. The user does not even need to download a new version of the application; he will receive updates automatically.
What frameworks do you use to create native no-code applications?
Applications are written in SwiftUI for iOS, and Kotlin/JetPack Compose for Android. We are using a server-driven UI. The interface is created according to the principle similar to the creation of pages on the Internet: elements are positioned using flexbox, all parameters such as margin, padding, and many others are set for them. At the same time, the applications are entirely native. You can use all hardware features: camera, Bluetooth, wi-fi, and various specific features, for example, special gestures for control.
What kind of software do people build with AppMaster?
Primarily, software for internal needs, like internal tools for operations, customer support, sales, IT teams, etc. Also, AppMaster is suitable for building customer-facing solutions but may require additional tools to cover all needs.
Who uses no-code?
Any employee even non-IT specialists can use no-code to develop custom software solutions, thanks to visual modelling, drag-and-drop functionality and intuitive configuration.

Tham gia vào cộng đồng

Kết nối với nhóm của chúng tôi và những người dùng khác để thảo luận về các bản cập nhật mới nhất, đặt câu hỏi, yêu cầu các tính năng mới và chia sẻ dự án của bạn với cộng đồng AppMaster.

Tài nguyên

Khám phá các cách khác để tìm câu trả lời

Trường đại học

Học từ học viện AppMaster.

Explore All Courses

Tài liệu

Thông tin hữu ích về cách bắt đầu và các tính năng.

Đọc tài liệu

Video hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng AppMaster với video hướng dẫn.

Xem hướng dẫn