Khóa học sụp đổ 101
10 Mô-đun
5 Tuần

Bài tập về nhà

Nhấn vào đây để sao chép

Bài tập về nhà học phần 2


Lặp lại các yêu cầu từ bài tập về nhà cho mô-đun đầu tiên bằng cách tạo chúng trong AppMaster trong phần Yêu cầu API bên ngoài.

  • Tạo một yêu cầu tới BoredAPI

Chỉ định ít nhất 5 tham số khác nhau từ tài liệu. Gửi một số yêu cầu khác nhau, chỉ xác định các tham số bắt buộc.

  • Tạo yêu cầu tới Alphavantage

Sử dụng các tham số để nhận tỷ giá của các loại tiền tệ khác nhau trong mối quan hệ với nhau.

Was this article helpful?
Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời?
Tham gia vào cộng đồng