Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Co to jest Licencja BSD?

Co to jest Licencja BSD?

Licencja BSD, znana również jako licencja Berkeley Software Distribution, jest popularną licencją open-source, która pozwala na swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Wielu twórców oprogramowania i firm używa tej licencji, aby zapewnić, że ich praca jest dostępna dla wielu użytkowników. W tym artykule zagłębimy się w szczegóły licencji BSD i zbadamy, czym różni się ona od innych licencji open-source, takich jak np. GPL. Omówimy również implikacje używania licencji BSD do rozwoju oprogramowania i jak może ona przynieść korzyści programistom i użytkownikom. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą oprogramowania, właścicielem firmy, czy też jesteś ciekaw licencji open-source, ten artykuł dostarczy Ci cennych informacji i spostrzeżeń.

Czym jest Licencja BSD?

Licencja BSD, znana również jako licencja Berkeley Software Distribution, jest rodzajem licencji open-source, która pozwala na swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Licencja BSD jest permisywna, co oznacza, że nakłada minimalne ograniczenia na użytkowanie i dystrybucję licencjonowanego oprogramowania. Głównym wymogiem licencji BSD jest to, że wszelkie redystrybucje oprogramowania muszą zawierać kopię licencji oraz zrzeczenie się odpowiedzialności. Wielu twórców oprogramowania i firm używa tej licencji, aby zapewnić, że ich praca jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu praw do oprogramowania.

Jakie są warunki licencji BSD?

Warunki licencji BSD zazwyczaj obejmują następujące elementy:

 • Oprogramowanie może być używane do dowolnych celów, w tym do celów komercyjnych.
 • Oprogramowanie może być modyfikowane i rozpowszechniane bez żadnych ograniczeń.
 • Kod źródłowy musi być dołączony do każdej dystrybucji oprogramowania.
 • Kopia licencji musi być dołączona do każdej dystrybucji oprogramowania.
 • Zrzeczenie się odpowiedzialności musi być dołączone do każdej dystrybucji oprogramowania.

Ważne jest, aby zauważyć, że różne wersje licencji BSD mogą nieznacznie różnić się od tych warunków. Dodatkowo, niektóre licencje BSD mogą zawierać dodatkowe warunki, takie jak wymagania dotyczące atrybucji lub klauzule dotyczące ochrony patentowej. Zawsze zaleca się dokładne przeczytanie licencji przed użyciem lub rozpowszechnianiem jakiegokolwiek oprogramowania na licencji BSD.

Do jakiej klasy odnosi się Licencja BSD?

Licencja BSD jest często określana jako permisywna licencja open-source. Oznacza to, że nakłada ona minimalne ograniczenia na używanie i dystrybucję licencjonowanego oprogramowania. Licencje permisywne, takie jak licencja BSD, charakteryzują się elastycznymi warunkami, które pozwalają użytkownikom na robienie z oprogramowaniem niemal wszystkiego, co tylko zechcą, pod warunkiem, że dołączą oryginalną informację o prawach autorskich i zrzeczeniu się odpowiedzialności. Inne popularne permisywne licencje open-source to m.in. MIT i Licencja Apache. Licencje te są ogólnie uważane za bardziej permisywne niż licencje copyleft, takie jak np. GPL.

Jakie są korzyści z licencji BSD?

Wybór licencji BSD dla swoich projektów rozwoju oprogramowania może zaoferować kilka korzyści, w tym:

 • Swobodne użytkowanie: Licencja BSD pozwala na swobodne korzystanie z oprogramowania, co może pomóc w zwiększeniu jego przyjęcia i wykorzystania.
 • Brak ograniczeń w dystrybucji: Licencja BSD pozwala na modyfikację i dystrybucję oprogramowania bez żadnych ograniczeń. Może to pomóc w zachęcaniu do współpracy i dzielenia się ulepszeniami wśród deweloperów.
 • Brak efektu wirusowego: W przeciwieństwie do innych licencji open-source, takich jak np. GPL, licencja BSD nie ma efektu wirusowego. Oznacza to, że oprogramowanie, które zawiera kod objęty licencją BSD, nie może być wydane na licencji BSD.
 • Brak konieczności ujawniania kodu źródłowego: W przeciwieństwie do. GPLlicencja BSD nie wymaga, aby kod źródłowy był udostępniany odbiorcom oprogramowania. Może to być korzystne dla firm, które chcą zachować swój kod źródłowy jako własność.
 • Brak ochrony patentowej: Niektóre wersje licencji BSD nie zawierają klauzul dotyczących ochrony patentowej, co pozwala programistom używać opatentowanych technologii w ich oprogramowaniu na licencji BSD bez obaw o spory patentowe.
 • Elastyczność: Licencja BSD jest dość elastyczna i łatwa do przestrzegania. Pozwala programistom na używanie oprogramowania w dowolny sposób, o ile dołączą oryginalną informację o prawach autorskich i zrzeczenie się odpowiedzialności.
 • Większa adopcja: Licencja BSD często prowadzi do większej adopcji oprogramowania wśród firm i organizacji ze względu na jej permisywny charakter.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Czy Licencja BSD może być używana komercyjnie?

Tak, licencja BSD pozwala na komercyjne wykorzystanie oprogramowania. Jedną z kluczowych cech licencji BSD jest to, że nakłada ona minimalne ograniczenia na użytkowanie i dystrybucję licencjonowanego oprogramowania. Oznacza to, że oprogramowanie wydane na licencji BSD może być używane w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych. Firmy i osoby prywatne mogą używać, modyfikować i rozpowszechniać oprogramowanie bez ograniczeń. Dodatkowo, mogą pobierać opłaty za oprogramowanie lub włączać je jako komponent do produktu komercyjnego.

Jak uzyskać licencję BSD?

Licencja BSD nie jest czymś, co się dostaje; jest to umowa licencyjna, którą stosuje się do oprogramowania. Aby ubiegać się o licencję BSD dla swojego oprogramowania, musisz wykonać następujące kroki:

 • Wybierz, której wersji licencji BSD chcesz użyć: Istnieją trzy wersje licencji BSD: oryginalna licencja BSD, zmodyfikowana licencja BSD oraz nowa licencja BSD. Każda wersja ma nieco inne warunki, więc powinieneś wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Dołącz tekst licencji: Tekst licencji powinien być dołączony do oprogramowania w pliku, zwykle o nazwie. "LICENSE" lub "COPYING." Tekst licencji powinien być dołączony zarówno do dystrybucji źródłowej, jak i binarnej oprogramowania.
 • Dołączenie informacji o prawach autorskich: Informacja o prawach autorskich powinna być również zawarta w oprogramowaniu i powinna być wyświetlana w widocznym miejscu, takim jak dokumentacja lub. "About" w oknie dialogowym oprogramowania.
 • Zachowaj kopię licencji i informacji o prawach autorskich: Należy zachować kopię wraz z kodem źródłowym oprogramowania, aby rozpowszechniać je wraz z przyszłymi wydaniami oprogramowania.
 • Aktualizacja licencji: Jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, powinieneś zaktualizować licencję i notę o prawach autorskich, aby odzwierciedlić nową wersję.

Ważne jest, aby pamiętać, że licencja BSD jest dokumentem prawnym, więc należy skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą od prawa, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zastosowania jej do swojego oprogramowania.

Czy licencja BSD 3 jest wolna?

Licencja BSD 3, znana również jako. "New BSD License" lub "Modified BSD License," jest wolna i open-source. Pozwala na swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania, o ile spełnione są pewne warunki. Głównym warunkiem jest to, że każda redystrybucja oprogramowania musi zawierać kopię licencji i zrzeczenie się odpowiedzialności. Dodatkowo, licencja wymaga, aby oprogramowanie zawierało informację o prawach autorskich oraz listę warunków. Ta licencja jest uważana za permisywną i pozwala na użycie komercyjne, można używać oprogramowania do dowolnych celów, w tym komercyjnych, i nie jest wymagane wydanie kodu źródłowego jakichkolwiek prac pochodnych, co czyni ją bardziej permisywną niż licencje copyleft, takie jak np. GPL.

Jakie oprogramowanie używa licencji BSD?

Wiele popularnych projektów oprogramowania używa licencji BSD, w tym:

 • OpenBSD: Wolny, wieloplatformowy system operacyjny UNIX-like oparty na 4.4BSD.
 • FreeBSD: System operacyjny, który jest podobny do. Unix: Może być używany swobodnie, a jego kod źródłowy jest publicznie dostępny. Wywodzi się z Berkeley Software Distribution.
 • NetBSD: Wolny i open-source'owy uniksopodobny system operacyjny, który skupia się na przenośności i działa na różnych platformach sprzętowych.
 • OpenCV: Biblioteka funkcji programistycznych ukierunkowanych głównie na wizję komputerową w czasie rzeczywistym.
 • Python: Szeroko stosowany, wysokopoziomowy język programowania ogólnego przeznaczenia.
 • SQLite: Biblioteka udostępniająca. Silnik bazy danych SQL, który nie wymaga osobnego serwera, nie wymaga żadnej konfiguracji i zapewnia prawidłowe przetwarzanie transakcji. Jest samowystarczalny i nie opiera się na zewnętrznych komponentach.
 • LLVM: Zbiór modułowych i nadających się do wielokrotnego użytku technologii kompilatorów i toolchainów.
 • nginx: Serwer WWW i serwer odwrotnego proxy.
 • MongoDB: Międzyplatformowy program bazodanowy zorientowany na dokumenty.
 • PostgreSQL: Darmowy, open-source'owy system zarządzania relacyjnymi bazami danych kładący nacisk na rozszerzalność i zgodność z SQL.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

To tylko kilka przykładów oprogramowania, które korzysta z licencji BSD. Wiele innych programów i bibliotek z różnych dziedzin również używa licencji BSD ze względu na ich permisywny charakter.

Licencja BSD 3-Clause a Licencja MIT Licencja

Licencja BSD 3-clause (znana również jako. "New BSD License" lub "Modified BSD License") oraz MIT są permisywnymi licencjami open-source. Obie licencje pozwalają na swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice między tymi dwiema licencjami:

 • Zrzeczenie się odpowiedzialności: Trzyklauzulowa licencja BSD wymaga, aby zrzeczenie się odpowiedzialności było dołączone do każdej dystrybucji oprogramowania, podczas gdy. MIT Licencja BSD nie wymaga.
 • Atrybucja: The MIT Licencja wymaga, aby informacja o prawach autorskich oraz informacja o zezwoleniu były dołączone do oprogramowania oraz wszelkich kopii oprogramowania, które rozpowszechniasz. W przeciwieństwie do tego, 3-klasowa licencja BSD zawiera tylko informację o prawach autorskich.
 • Ochrona patentowa: The MIT Licencja zawiera klauzulę ochrony patentowej, która stwierdza, że udzielenie licencji rozciąga się na zastrzeżenia patentowe licencjonowane przez współtwórcę, które są koniecznie naruszane przez jego wkład.
 • Kompatybilność: Licencja BSD jest kompatybilna z. GPLco oznacza, że kod wydany na licencji BSD może być włączony do oprogramowania objętego licencją GPL. Z drugiej strony, licencja MIT jest niekompatybilna z licencją GPLco oznacza, że kod wydany na licencji MIT nie może być włączony do oprogramowania na licencji GPL bez specjalnego wyjątku.
 • Krótkość: Licencja BSD jest dłuższa niż np. MIT licencja

Ostatecznie, wybór pomiędzy 3-klasową licencją BSD a MIT License zależy od specyficznych potrzeb Twojego projektu i Twoich celów związanych z dystrybucją i użytkowaniem Twojego oprogramowania. Obie licencje są permisywne i pozwalają na użycie komercyjne, ale licencja BSD 3-clause wymaga zrzeczenia się odpowiedzialności, podczas gdy Licencja wymaga uznania autorstwa i ma patent. MIT Licencja BSD wymaga uznania autorstwa i posiada klauzulę ochrony patentowej.

Wniosek

Podsumowując, licencja BSD, znana również jako Berkeley Software Distribution license, jest popularną licencją open-source, która pozwala na swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Jest to licencja permisywna, która nakłada minimalne ograniczenia na użytkowanie i dystrybucję licencjonowanego oprogramowania. Głównym wymogiem licencji BSD jest to, że wszelkie redystrybucje oprogramowania muszą zawierać kopię licencji oraz zrzeczenie się odpowiedzialności. Wybór licencji BSD dla swoich projektów rozwoju oprogramowania może zaoferować kilka korzyści, w tym swobodę użytkowania, brak ograniczeń w dystrybucji, brak efektu wirusowego i brak konieczności ujawniania kodu źródłowego. Jednak przed użyciem lub rozpowszechnianiem jakiegokolwiek oprogramowania na licencji BSD należy koniecznie przeczytać licencję.

Powiązane posty

10 wiodących narzędzi AI, które mogą zwiększyć Twoje dochody
10 wiodących narzędzi AI, które mogą zwiększyć Twoje dochody
Odkryj 10 najlepszych narzędzi AI, które mogą znacząco zwiększyć Twoje dochody. Od automatyzacji po analitykę – dowiedz się, jak te narzędzia mogą pomóc Ci osiągnąć sukces w Twojej firmie.
Najlepsze narzędzia e-commerce umożliwiające zwiększenie sprzedaży w 2024 r.
Najlepsze narzędzia e-commerce umożliwiające zwiększenie sprzedaży w 2024 r.
Poznaj najlepsze narzędzia e-commerce roku 2024, aby zwiększyć sprzedaż i usprawnić zarządzanie sklepem internetowym. Odkryj narzędzia SEO, analityczne i optymalizujące konwersję.
5 najlepszych uproszczonych narzędzi do zarządzania projektami
5 najlepszych uproszczonych narzędzi do zarządzania projektami
Poznaj 5 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które mogą uprościć Twój przepływ pracy. Poznaj ich kluczowe funkcje, zalety i porównanie, aby usprawnić potrzeby w zakresie zarządzania projektami.
ROZPOCZNIJ BEZPŁATNIE
Zainspirowany do samodzielnego wypróbowania?

Najlepszym sposobem na zrozumienie mocy AppMaster jest zobaczenie tego na własne oczy. Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut z bezpłatną subskrypcją

Wprowadź swoje pomysły w życie