Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Wat is de BSD-licentie?

Wat is de BSD-licentie?

De BSD-licentie, ook bekend als de Berkeley Software Distribution licentie, is een populaire open-source licentie die vrij gebruik, wijziging en distributie van software toestaat. Veel softwareontwikkelaars en bedrijven gebruiken deze licentie om ervoor te zorgen dat hun werk toegankelijk is voor vele gebruikers. In dit artikel duiken we in de details van de BSD-licentie en onderzoeken we hoe deze verschilt van andere open-source licenties, zoals de . GPL. We zullen ook de implicaties bespreken van het gebruik van de BSD licentie voor softwareontwikkeling en hoe het ontwikkelaars en gebruikers ten goede kan komen. Of u nu een software ontwikkelaar bent, een bedrijfseigenaar, of nieuwsgierig naar open-source licenties, dit artikel zal waardevolle informatie en inzichten verschaffen.

Wat is de BSD-licentie?

De BSD-licentie, ook bekend als de Berkeley Software Distribution licentie, is een type open-source licentie die vrij gebruik, wijziging en distributie van software toestaat. De BSD-licentie is permissief, wat betekent dat het minimale beperkingen oplegt aan het gebruik en de distributie van de gelicentieerde software. De belangrijkste eis van de BSD-licentie is dat elke herdistributie van de software een kopie van de licentie en een afwijzing van aansprakelijkheid moet bevatten. Veel softwareontwikkelaars en bedrijven gebruiken deze licentie om ervoor te zorgen dat hun werk toegankelijk is voor een breed scala van gebruikers met behoud van de rechten van de software.

Wat zijn de voorwaarden van een BSD-licentie?

De voorwaarden van een BSD-licentie omvatten meestal het volgende:

 • De software kan voor elk doel gebruikt worden, inclusief commercieel gebruik.
 • De software kan zonder enige beperking gewijzigd en verspreid worden.
 • De broncode moet bij elke distributie van de software worden meegeleverd.
 • Een kopie van de licentie moet bij elke distributie van de software worden gevoegd.
 • Een afwijzing van aansprakelijkheid moet bij elke verspreiding van de software worden gevoegd.

Het is belangrijk op te merken dat verschillende versies van de BSD licentie kleine variaties op deze voorwaarden kunnen hebben. Bovendien kunnen sommige BSD-licenties aanvullende voorwaarden bevatten, zoals toeschrijvingsvereisten of clausules over patentbescherming. Het wordt altijd aangeraden om de licentie zorgvuldig te lezen voordat u software onder een BSD-licentie gebruikt of verspreidt.

Naar welke klasse verwijst de BSD-licentie?

De BSD-licentie wordt vaak aangeduid als een permissieve open-source licentie. Dit betekent dat het minimale beperkingen oplegt aan het gebruik en de distributie van de gelicenseerde software. Permissieve licenties, zoals de BSD licentie, worden gekenmerkt door hun flexibele voorwaarden, die gebruikers toestaan om bijna alles te doen wat ze willen met de software zolang ze de originele copyrightmelding en afwijzing van aansprakelijkheid opnemen. Andere populaire permissieve open-source licenties zijn de MIT Licentie en de Apache Licentie. Deze licenties worden over het algemeen beschouwd als meer permissief dan auteursplichtige licenties zoals de GPL.

Wat zijn de voordelen van de BSD-licentie?

Het kiezen van de BSD licentie voor uw software ontwikkelingsprojecten kan verschillende voordelen bieden, waaronder:

 • Vrij gebruik: De BSD-licentie staat vrij gebruik van de software toe, wat de adoptie en het gebruik ervan kan helpen verhogen.
 • Geen distributiebeperkingen: De BSD-licentie staat de aanpassing en distributie van de software toe zonder enige beperking. Dit kan de samenwerking en het delen van verbeteringen tussen ontwikkelaars bevorderen.
 • Geen viraal effect: In tegenstelling tot andere open-source licenties, zoals de GPLheeft de BSD-licentie geen viraal effect. Dit betekent dat software die code met een BSD-licentie bevat niet onder de BSD-licentie moet worden uitgebracht.
 • Geen noodzaak om broncode vrij te geven: In tegenstelling tot de GPLvereist de BSD-licentie niet dat de broncode beschikbaar wordt gesteld aan ontvangers van de software. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die hun broncode geheim willen houden.
 • Geen patentbescherming: Sommige versies van de BSD-licentie bevatten geen clausules voor patentbescherming, waardoor ontwikkelaars gepatenteerde technologieën kunnen gebruiken in hun software met een BSD-licentie zonder bang te hoeven zijn voor patentrechtszaken.
 • Flexibiliteit: De BSD-licentie is vrij flexibel en gemakkelijk na te leven. Het staat ontwikkelaars toe om de software op elke gewenste manier te gebruiken, zolang ze maar de originele copyrightmelding en afwijzing van aansprakelijkheid opnemen.
 • Grotere adoptie: De BSD licentie leidt vaak tot een grotere adoptie van software bij bedrijven en organisaties vanwege de permissieve aard ervan.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Kan de BSD-licentie commercieel gebruikt worden?

Ja, de BSD licentie staat commercieel gebruik van de software toe. Een van de belangrijkste kenmerken van de BSD-licentie is dat het minimale beperkingen oplegt aan het gebruik en de distributie van de gelicentieerde software. Dit betekent dat software uitgebracht onder een BSD-licentie voor elk doel kan worden gebruikt, inclusief commercieel gebruik. Bedrijven en individuen kunnen de software zonder beperkingen gebruiken, wijzigen en verspreiden. Bovendien mogen ze geld vragen voor de software of deze opnemen als onderdeel van een commercieel product.

Hoe krijgt u een BSD licentie?

Een BSD-licentie is niet iets dat u krijgt; het is een licentieovereenkomst die u toepast op uw software. Om een BSD-licentie voor uw software aan te vragen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 • Kies welke versie van de BSD-licentie u wilt gebruiken: Er zijn drie versies van de BSD licentie: de originele BSD licentie, de aangepaste BSD licentie, en de nieuwe BSD licentie. Elke versie heeft iets andere voorwaarden, dus u moet degene kiezen die het beste bij uw behoeften past.
 • Neem de licentietekst op: De licentietekst dient bij de software gevoegd te worden in een bestand met de naam "LICENSE" of "COPYING. De licentietekst moet worden opgenomen in zowel de broncode als de binaire distributie van de software.
 • Neem de copyrightmelding op: De copyrightmelding moet ook in de software worden opgenomen en op een prominente plaats worden weergegeven, zoals in de documentatie of het "About" dialoogvenster van de software.
 • Bewaar een kopie van de licentie en de copyrightmelding: U zou een kopie bij de broncode van uw software moeten bewaren om deze bij toekomstige softwarereleases te verspreiden.
 • Update de licentie: Als u wijzigingen aanbrengt in de software, moet u de licentie en de copyrightmelding aanpassen aan de nieuwe versie.

Het is belangrijk op te merken dat de BSD licentie een juridisch document is, dus u moet een advocaat of jurist raadplegen als u vragen of zorgen heeft over de toepassing ervan op uw software.

Is de BSD 3-licentie vrij?

De BSD 3-clausule licentie, ook bekend als de "New BSD License" of "Modified BSD License," is vrij en open-source. Het staat vrij gebruik, wijziging en distributie van software toe, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat elke herdistributie van de software een kopie van de licentie en een afwijzing van aansprakelijkheid moet bevatten. Daarnaast vereist de licentie dat de software de copyrightmelding en de lijst met voorwaarden bevat. Deze licentie wordt beschouwd als permissief en staat commercieel gebruik toe, u kunt de software voor elk doel gebruiken, inclusief commercieel gebruik, en u bent niet verplicht de broncode van afgeleide werken vrij te geven, waardoor het permissiever is dan copyleft licenties zoals de . GPL.

Welke software gebruikt een BSD licentie?

Veel populaire software projecten gebruiken de BSD licentie, waaronder:

 • OpenBSD: Een vrij, multi-platform 4.4BSD-gebaseerd UNIX-achtig besturingssysteem.
 • FreeBSD: Een besturingssysteem dat vergelijkbaar is met Unixvrij gebruikt kan worden en waarvan de broncode openbaar toegankelijk is. Het vindt zijn oorsprong in de Berkeley Software Distribution.
 • NetBSD: Een vrij en open-source Unix-achtig besturingssysteem dat zich richt op overdraagbaarheid en draait op verschillende hardwareplatforms.
 • OpenCV: Een bibliotheek van programmeerfuncties, voornamelijk gericht op real-time computer vision.
 • Python: Een algemeen gebruikte programmeertaal op hoog niveau.
 • SQLite: Een bibliotheek die een SQL database engine die geen aparte server vereist, geen configuratie nodig heeft en ervoor zorgt dat transacties correct worden verwerkt. Het is zelfvoorzienend en niet afhankelijk van externe componenten.
 • LLVM: : Een verzameling modulaire en herbruikbare compiler- en toolchain-technologieën.
 • nginx: Een webserver en een reverse proxy server.
 • MongoDB: Een cross-platform document-georiënteerd database programma.
 • PostgreSQL: Een gratis, open-source relationeel database management systeem met de nadruk op uitbreidbaarheid en SQL-conformiteit.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Dit zijn enkele voorbeelden van software die een BSD licentie gebruikt. Veel meer software en bibliotheken uit verschillende gebieden gebruiken ook BSD licenties vanwege hun permissieve aard.

BSD 3-Clause License vs. de MIT Licentie

De BSD 3-clausule licentie (ook bekend als de "New BSD License" of "Modified BSD License") en de MIT License zijn beide permissieve open source licenties. Beide licenties staan vrij gebruik, wijziging en distributie van software toe. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee licenties:

 • Afwijzing van aansprakelijkheid: De BSD 3-clausule licentie vereist een afwijzing van aansprakelijkheid bij elke softwaredistributie, terwijl de MIT Licentie dat niet doet.
 • Naamsvermelding: De MIT licentie vereist dat de copyright en toestemmingsmelding worden opgenomen bij de software en alle kopieën van de software die u verspreidt. De BSD 3-clausule licentie bevat daarentegen alleen de copyrightmelding.
 • Octrooibescherming: De MIT licentie bevat een patentbeschermingsclausule die stelt dat de licentieverlening zich uitstrekt tot de patentclaims die door de bijdrager in licentie kunnen worden gegeven en die noodzakelijkerwijs worden geschonden door hun bijdrage.
 • Compatibiliteit: De BSD licentie is compatibel met de GPL, wat betekent dat code die onder de BSD-licentie is uitgebracht kan worden opgenomen in software met een GPL-licentie. Aan de andere kant is de MIT licentie niet verenigbaar met de GPLwat betekent dat code die onder de MIT licentie niet kan worden opgenomen in software met een GPL-licentie zonder een speciale uitzondering.
 • Kortheid: De BSD licentie is langer dan de MIT licentie

Uiteindelijk hangt de keuze tussen de BSD 3-clausule licentie en de MIT licentie hangt af van de specifieke behoeften van uw project en uw doelstellingen voor de distributie en het gebruik van uw software. Beide licenties zijn permissief en staan commercieel gebruik toe, maar de BSD 3-clausule licentie vereist een afwijzing van aansprakelijkheid, terwijl de MIT licentie naamsvermelding vereist en een patentbeschermingsclausule heeft.

Conclusie

Samengevat is de BSD licentie, ook bekend als de Berkeley Software Distribution licentie, een populaire open source licentie die vrij gebruik, wijziging en distributie van software toestaat. Het is een permissieve licentie die minimale beperkingen oplegt aan het gebruik en de distributie van de gelicentieerde software. De belangrijkste vereiste van de BSD-licentie is dat elke herdistributie van de software een kopie van de licentie en een afwijzing van aansprakelijkheid moet bevatten. Het kiezen van de BSD-licentie voor uw softwareontwikkelingsprojecten kan verschillende voordelen bieden, waaronder vrij gebruik, geen beperkingen op distributie, geen viraal effect, en geen noodzaak om de broncode openbaar te maken. Het is echter essentieel om de licentie te lezen voordat u software onder een BSD-licentie gebruikt of verspreidt.

Gerelateerde berichten

Het nieuwe succesverhaal van AppMaster: VeriMail
Het nieuwe succesverhaal van AppMaster: VeriMail
Ontdek hoe VeriMail zijn innovatieve e-mailvalidatieservice lanceerde met behulp van het no-code-platform van AppMaster. Leer meer over hun snelle ontwikkeling.
E-commerce-apps om te ontwikkelen voor online succes
E-commerce-apps om te ontwikkelen voor online succes
Ontgrendel het volledige potentieel van uw online bedrijf met essentiële e-commerce-apps. Ontdek onmisbare functies, ontwikkelingsstrategieën en innovatieve tools om uw digitale winkel naar een hoger niveau te tillen en de markt te domineren.
Hoe kan ik mijn eigen app veilig maken?
Hoe kan ik mijn eigen app veilig maken?
Ontdek hoe u uw app kunt beveiligen met best practices, tools en strategieën voor ontwikkeling. Bescherm gebruikersgegevens, voorkom inbreuken en zorg voor een robuust beveiligingsbeleid.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven