Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Giấy phép BSD là gì?

Giấy phép BSD là gì?

Giấy phép BSD, còn được gọi là giấy phép Phân phối Phần mềm Berkeley, là một giấy phép phổ biến giấy phép nguồn mở cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối phần mềm miễn phí. Nhiều nhà phát triển phần mềm và công ty sử dụng giấy phép này để đảm bảo rằng công việc của họ có thể truy cập được đối với nhiều người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của giấy phép BSD và khám phá xem nó khác với các giấy phép mã nguồn mở khác như thế nào, chẳng hạn như GPL. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc sử dụng giấy phép BSD cho phát triển phần mềm và làm thế nào nó có thể mang lại lợi ích cho các nhà phát triển và người dùng. Cho dù bạn là nhà phát triển phần mềm, chủ doanh nghiệp hay tò mò về giấy phép nguồn mở, bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và thông tin có giá trị.

Giấy phép BSD là gì?

Giấy phép BSD, còn được gọi là giấy phép Phân phối Phần mềm Berkeley, là một loại giấy phép nguồn mở cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối phần mềm miễn phí. Giấy phép BSD mang tính dễ dãi, nghĩa là nó đặt ra những hạn chế tối thiểu đối với việc sử dụng và phân phối phần mềm được cấp phép. Yêu cầu chính của giấy phép BSD là mọi hoạt động phân phối lại phần mềm phải bao gồm một bản sao của giấy phép và tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý. Nhiều nhà phát triển phần mềm và công ty sử dụng giấy phép này để đảm bảo rằng công việc của họ có thể truy cập được đối với nhiều người dùng trong khi vẫn duy trì các quyền của phần mềm.

Các điều khoản của giấy phép BSD là gì?

Các điều khoản của giấy phép BSD thường bao gồm những điều sau:

 • Phần mềm có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích thương mại.
 • Phần mềm có thể được sửa đổi và phân phối mà không có bất kỳ hạn chế nào.
 • Mã nguồn phải được bao gồm trong bất kỳ bản phân phối nào của phần mềm.
 • Một bản sao của giấy phép phải được gửi kèm với bất kỳ bản phân phối phần mềm nào.
 • Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý phải được đưa vào bất kỳ bản phân phối phần mềm nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là các phiên bản khác nhau của giấy phép BSD có thể có những thay đổi nhỏ đối với các điều khoản này. Ngoài ra, một số giấy phép BSD có thể bao gồm các điều khoản bổ sung như yêu cầu ghi công hoặc điều khoản bảo vệ bằng sáng chế. Bạn luôn nên đọc kỹ giấy phép trước khi sử dụng hoặc phân phối bất kỳ phần mềm nào theo giấy phép BSD.

Giấy phép BSD được gọi là lớp nào?

Giấy phép BSD thường được gọi là giấy phép nguồn mở dễ dãi. Điều này có nghĩa là nó đặt ra những hạn chế tối thiểu đối với việc sử dụng và phân phối phần mềm được cấp phép. Giấy phép dễ dãi, chẳng hạn như giấy phép BSD, được đặc trưng bởi các điều khoản và điều kiện linh hoạt, cho phép người dùng thực hiện hầu hết mọi thứ họ muốn với phần mềm miễn là chúng bao gồm thông báo bản quyền gốc và tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý. Các giấy phép nguồn mở dễ dãi phổ biến khác bao gồm Giấy phép MIT và Giấy phép Apache. Các giấy phép này thường được coi là dễ dãi hơn các giấy phép copyleft chẳng hạn như GPL.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Lợi ích của Giấy phép BSD là gì?

Việc chọn giấy phép BSD cho các dự án phát triển phần mềm của bạn có thể mang lại một số lợi ích, bao gồm:

 • Sử dụng miễn phí : Giấy phép BSD cho phép sử dụng miễn phí phần mềm, điều này có thể giúp tăng cường áp dụng và sử dụng phần mềm.
 • Không hạn chế phân phối : Giấy phép BSD cho phép sửa đổi và phân phối phần mềm mà không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này có thể giúp khuyến khích cộng tác và chia sẻ các cải tiến giữa các nhà phát triển.
 • Không có hiệu ứng lan truyền : Không giống như các giấy phép mã nguồn mở khác, chẳng hạn như GPL, giấy phép BSD không có hiệu ứng lan truyền. Điều này có nghĩa là phần mềm tích hợp mã được cấp phép BSD không được phát hành theo giấy phép BSD.
 • Không cần tiết lộ mã nguồn : Không giống như GPL, giấy phép BSD không yêu cầu cung cấp mã nguồn cho người nhận phần mềm. Điều này có thể mang lại lợi ích cho các công ty muốn giữ độc quyền mã nguồn của họ.
 • Không bảo vệ bằng sáng chế : Một số phiên bản của giấy phép BSD không bao gồm các điều khoản bảo vệ bằng sáng chế, cho phép các nhà phát triển sử dụng các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế trong phần mềm được cấp phép BSD của họ mà không sợ kiện tụng bằng sáng chế.
 • Tính linh hoạt : Giấy phép BSD khá linh hoạt và dễ tuân thủ. Nó cho phép các nhà phát triển sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào họ muốn, miễn là chúng bao gồm thông báo bản quyền gốc và tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý.
 • Áp dụng nhiều hơn : Giấy phép BSD thường dẫn đến việc áp dụng phần mềm nhiều hơn giữa các doanh nghiệp và tổ chức do tính chất dễ dãi của nó.

Giấy phép BSD có thể được sử dụng cho mục đích thương mại không?

Có, giấy phép BSD cho phép sử dụng phần mềm cho mục đích thương mại. Một trong những tính năng chính của giấy phép BSD là nó đặt ra những hạn chế tối thiểu đối với việc sử dụng và phân phối phần mềm được cấp phép. Điều này có nghĩa là phần mềm được phát hành theo giấy phép BSD có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích thương mại. Các công ty và cá nhân có thể sử dụng, sửa đổi và phân phối phần mềm mà không bị hạn chế. Ngoài ra, họ được phép tính phí phần mềm hoặc đưa nó vào như một thành phần trong sản phẩm thương mại.

Làm thế nào để bạn có được Giấy phép BSD?

Giấy phép BSD không phải là thứ bạn nhận được; đó là thỏa thuận cấp phép mà bạn áp dụng cho phần mềm của mình. Để đăng ký giấy phép BSD cho phần mềm của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn phiên bản giấy phép BSD bạn muốn sử dụng : Có ba phiên bản giấy phép BSD: giấy phép BSD gốc, giấy phép BSD sửa đổi và giấy phép BSD mới. Mỗi phiên bản có các điều khoản và điều kiện hơi khác nhau, vì vậy bạn nên chọn phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
 • Bao gồm văn bản giấy phép : Văn bản giấy phép phải được bao gồm cùng với phần mềm trong một tệp, thường được gọi là " LICENSE " hoặc " COPYING." Văn bản giấy phép phải được bao gồm trong cả bản phân phối nguồn và nhị phân của phần mềm.
 • Bao gồm thông báo bản quyền : Thông báo bản quyền cũng phải được bao gồm trong phần mềm và phải được hiển thị ở nơi dễ thấy, chẳng hạn như tài liệu hoặc Hộp thoại " About " của phần mềm.
 • Giữ một bản sao của giấy phép và thông báo bản quyền : Bạn nên giữ một bản sao cùng với mã nguồn của phần mềm để phân phối chúng cùng với các bản phát hành phần mềm trong tương lai.
 • Cập nhật giấy phép : Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với phần mềm, bạn nên cập nhật giấy phép và thông báo bản quyền để phản ánh phiên bản mới.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép BSD là một tài liệu pháp lý, vì vậy bạn nên hỏi ý kiến luật sư hoặc chuyên gia pháp lý nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc áp dụng giấy phép đó cho phần mềm của mình.

Giấy phép BSD 3 có miễn phí không?

Giấy phép 3 điều khoản BSD, còn được gọi là " New BSD License " hoặc " Modified BSD License," là mã nguồn mở và miễn phí. Nó cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối miễn phí phần mềm miễn là các điều kiện nhất định được đáp ứng. Điều kiện chính là mọi hoạt động phân phối lại phần mềm phải bao gồm một bản sao của giấy phép và tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, giấy phép yêu cầu phần mềm bao gồm thông báo bản quyền và danh sách các điều kiện. Giấy phép này được coi là dễ dãi và cho phép sử dụng thương mại, bạn có thể sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích thương mại và bạn không bắt buộc phải phát hành mã nguồn của bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, khiến nó dễ dãi hơn các giấy phép copyleft như GPL.

Phần mềm nào sử dụng giấy phép BSD?

Nhiều dự án phần mềm phổ biến sử dụng giấy phép BSD, bao gồm:

 • OpenBSD: Một hệ điều hành giống như UNIX dựa trên 4.4BSD miễn phí, đa nền tảng.
 • FreeBSD: Một hệ điều hành tương tự như Unix, có thể được sử dụng tự do và mã nguồn của nó có thể truy cập công khai. Nó có nguồn gốc từ Phân phối phần mềm Berkeley.
 • NetBSD: Một hệ điều hành giống Unix mã nguồn mở và miễn phí, tập trung vào tính di động và chạy trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.
 • OpenCV: Một thư viện các chức năng lập trình chủ yếu nhằm vào thị giác máy tính thời gian thực.
 • Python : Một ngôn ngữ lập trình đa năng, cấp cao, được sử dụng rộng rãi.
 • SQLite: Một thư viện cung cấp một Công cụ cơ sở dữ liệu SQL không yêu cầu máy chủ riêng biệt, không cần bất kỳ cấu hình nào và đảm bảo các giao dịch được xử lý chính xác. Nó tự túc và không phụ thuộc vào các thành phần bên ngoài.
 • LLVM: Tập hợp các công nghệ chuỗi công cụ và trình biên dịch mô-đun và có thể tái sử dụng.
 • nginx: Máy chủ web và máy chủ proxy ngược.
 • MongoDB : Một chương trình cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu đa nền tảng.
 • PostgreSQL : Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở, miễn phí, nhấn mạnh khả năng mở rộng và tuân thủ SQL.

Đây là một số ví dụ về phần mềm sử dụng giấy phép BSD. Nhiều phần mềm và thư viện khác từ các khu vực khác nhau cũng sử dụng giấy phép BSD vì tính chất dễ dãi của chúng.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Giấy phép 3 khoản BSD so với Giấy phép MIT

Giấy phép 3 điều khoản BSD (còn được gọi là " New BSD License " hoặc " Modified BSD License ") và Giấy phép MIT đều là giấy phép nguồn mở cho phép. Cả hai giấy phép đều cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối miễn phí phần mềm. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai giấy phép:

 • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý : Giấy phép 3 điều khoản BSD yêu cầu phải có tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ bản phân phối phần mềm nào, trong khi Giấy phép MIT thì không.
 • Ghi công : The Giấy phép MIT yêu cầu phải có thông báo bản quyền và thông báo cấp phép đi kèm với phần mềm và bất kỳ bản sao nào của phần mềm mà bạn phân phối. Ngược lại, giấy phép 3 điều khoản BSD chỉ bao gồm thông báo bản quyền.
 • Bảo hộ sáng chế : Các Giấy phép MIT bao gồm một điều khoản bảo vệ bằng sáng chế nêu rõ rằng việc cấp giấy phép mở rộng đến các khiếu nại bằng sáng chế có thể được cấp phép bởi người đóng góp mà nhất thiết phải bị vi phạm bởi đóng góp của họ.
 • Khả năng tương thích : Giấy phép BSD tương thích với GPL, nghĩa là mã được phát hành theo giấy phép BSD có thể được bao gồm trong phần mềm được cấp phép GPL. Mặt khác, các Giấy phép MIT không tương thích với GPL, nghĩa là mã được phát hành theo Giấy phép MIT không thể được bao gồm trong phần mềm được cấp phép GPL mà không có ngoại lệ đặc biệt.
 • Tính ngắn hạn : Giấy phép BSD dài hơn giấy phép giấy phép MIT

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa giấy phép 3 điều khoản BSD và Giấy phép MIT phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án và mục tiêu phân phối và sử dụng phần mềm của bạn. Cả hai giấy phép đều được cho phép và cho phép sử dụng thương mại, nhưng giấy phép 3 điều khoản BSD yêu cầu tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý, trong khi Giấy phép MIT yêu cầu ghi công và có điều khoản bảo vệ bằng sáng chế.

Phần kết luận

Tóm lại, giấy phép BSD, còn được gọi là giấy phép Phân phối Phần mềm Berkeley, là giấy phép nguồn mở phổ biến cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối phần mềm miễn phí. Đó là một giấy phép cho phép đặt ra những hạn chế tối thiểu đối với việc sử dụng và phân phối phần mềm được cấp phép. Yêu cầu chính của giấy phép BSD là mọi hoạt động phân phối lại phần mềm phải bao gồm một bản sao của giấy phép và tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý. Chọn giấy phép BSD cho các dự án phát triển phần mềm của bạn có thể mang lại một số lợi thế, bao gồm sử dụng miễn phí, không hạn chế phân phối, không có hiệu ứng lan truyền và không cần tiết lộ mã nguồn. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đọc giấy phép trước khi sử dụng hoặc phân phối bất kỳ phần mềm nào theo giấy phép BSD.

Bài viết liên quan

Cách thiết lập thông báo đẩy trong PWA của bạn
Cách thiết lập thông báo đẩy trong PWA của bạn
Đi sâu vào khám phá thế giới thông báo đẩy trong Ứng dụng web lũy tiến (PWA). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện quá trình thiết lập, bao gồm cả việc tích hợp với nền tảng AppMaster.io giàu tính năng.
Tùy chỉnh ứng dụng của bạn bằng AI: Cá nhân hóa trong Trình tạo ứng dụng AI
Tùy chỉnh ứng dụng của bạn bằng AI: Cá nhân hóa trong Trình tạo ứng dụng AI
Khám phá sức mạnh của việc cá nhân hóa AI trong nền tảng xây dựng ứng dụng không cần mã. Khám phá cách AppMaster tận dụng AI để tùy chỉnh ứng dụng, nâng cao mức độ tương tác của người dùng và cải thiện kết quả kinh doanh.
Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Chìa khóa để mở khóa các chiến lược kiếm tiền từ ứng dụng di động
Khám phá cách khai thác toàn bộ tiềm năng doanh thu của ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng các chiến lược kiếm tiền đã được chứng minh, bao gồm quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng và đăng ký.
Bắt đầu miễn phí
Có cảm hứng để tự mình thử điều này?

Cách tốt nhất để hiểu sức mạnh của AppMaster là tận mắt chứng kiến. Tạo ứng dụng của riêng bạn trong vài phút với đăng ký miễn phí

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống