Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

De complete gids voor hoge beschikbaarheid en failover op DigitalOcean

De complete gids voor hoge beschikbaarheid en failover op DigitalOcean

Hoge beschikbaarheid en failover zijn cruciale concepten voor bedrijven die erop vertrouwen dat hun softwaresystemen ononderbroken en betrouwbaar draaien. Hoge beschikbaarheid verwijst naar de continue werking van een systeem met minimale downtime, zelfs tijdens onverwachte gebeurtenissen of storingen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers toegang hebben tot uw applicaties wanneer dat nodig is, met minimale onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Failover daarentegen is het proces waarbij wordt overgeschakeld naar een back-upsysteem wanneer het primaire systeem niet meer beschikbaar is vanwege een storing, onderhoud of een andere gebeurtenis die een verstoring veroorzaakt. Het garanderen van hoge beschikbaarheid en failover in de softwaresystemen waar bedrijven op vertrouwen is van cruciaal belang in de huidige competitieve wereld.

In dit artikel onderzoeken we hoe u hoge beschikbaarheid en failover kunt instellen op DigitalOcean , een van de toonaangevende cloudproviders in de software-industrie. We bespreken specifiek de taakverdeling, gegevensreplicatie en back-upstrategieën om te garanderen dat uw applicaties operationeel en toegankelijk blijven.

Loadbalancing instellen op DigitalOcean

Loadbalancing is een essentieel onderdeel van hoge beschikbaarheid, omdat inkomend verkeer over meerdere servers wordt verdeeld om ervoor te zorgen dat geen enkele server overbelast raakt. Dit verbetert niet alleen de prestaties, maar minimaliseert ook het risico op serverstoringen. DigitalOcean biedt een native Load Balancer-service, waardoor u eenvoudig load-balancing voor uw applicaties kunt instellen en beheren. U kunt als volgt een load balancer instellen op DigitalOcean:

 1. Maak een Load Balancer: Log in op uw DigitalOcean-account en navigeer naar het gedeelte Netwerken. Klik op 'Load Balancers' en vervolgens op 'Load Balancer maken'. Kies de datacenterregio en configureer het load-balancing-algoritme, de statuscontrole-instellingen en andere parameters volgens uw vereisten.
 2. Druppels toevoegen: Nadat u de load balancer hebt gemaakt, moet u uw Droplets (de virtuele machines van DigitalOcean) aan de load balancer toevoegen. U kunt de druppels handmatig toevoegen of ze toevoegen met behulp van tags. Tags maken het eenvoudiger om uw Droplets te beheren en te ordenen.
 3. SSL/TLS configureren: Om beveiligde applicatieverbindingen mogelijk te maken, kunt u SSL/TLS-certificaten voor uw load balancer configureren. U kunt de door DigitalOcean geleverde Let's Encrypt-certificaten gebruiken of uw eigen aangepaste certificaten uploaden.
 4. Monitoren en schalen: Met DigitalOcean Monitoring kunt u de prestaties van uw load balancer en de druppels waarnaar het verkeer distribueert in de gaten houden. Door uw infrastructuur te schalen op basis van uw monitoringinzichten kunt u een hoge beschikbaarheid en optimale prestaties garanderen.

Als alternatief kunt u uw eigen load-balancing-software op Droplets implementeren, zoals HAProxy of NGINX. Deze aanpak geeft u meer controle en flexibiliteit, maar vereist ook meer handmatige installatie en onderhoud.

Gegevensreplicatie en back-up in DigitalOcean

Een ander belangrijk aspect van het garanderen van hoge beschikbaarheid en failover is gegevensreplicatie en back-up. In geval van een storing kan het opslaan van meerdere kopieën van uw gegevens op verschillende locaties uw bedrijf behoeden voor rampzalig gegevensverlies. Er zijn verschillende strategieën voor gegevensreplicatie en back-up in DigitalOcean, waaronder:

 • Blokopslagvolumes gebruiken: Blokopslagvolumes zijn netwerkgebaseerde blokapparaten die aan uw Droplets kunnen worden gekoppeld, waardoor extra opslagruimte ontstaat. U kunt deze volumes gebruiken om uw applicatiegegevens op te slaan, waardoor deze eenvoudiger te beheren en te repliceren zijn. Om een ​​hoge beschikbaarheid te garanderen, kunt u momentopnamen van uw volumes maken en deze in meerdere regio's opslaan.
 • Spaces Object Storage gebruiken: DigitalOcean Spaces is een objectopslagservice waarmee u grote hoeveelheden gegevens kunt opslaan en bedienen. U kunt Spaces gebruiken om back-ups van uw applicatiegegevens op te slaan en deze via een Content Delivery Network (CDN) te leveren voor snellere toegang. Het gebruik van Spaces voor back-ups biedt ook het extra voordeel van gegevensversiebeheer, waardoor het eenvoudiger wordt om meerdere versies van uw back-ups te beheren.
 • Geïntegreerde back-upservice: DigitalOcean biedt ook een ingebouwde back-upservice, waarmee automatisch wekelijkse back-ups van uw Droplets worden gemaakt. Deze back-ups worden opgeslagen in dezelfde datacenterregio als uw Droplet, maar op afzonderlijke apparaten om redundantie te garanderen. Je kunt een Droplet herstellen vanaf een back-up en zo een nieuwe Droplet maken met dezelfde gegevens en configuraties als het origineel.

Voor een uitgebreide back-up- en replicatiestrategie kunt u overwegen om meerdere methoden te combineren om gegevensredundantie te garanderen, en uw back-ups regelmatig te testen om er zeker van te zijn dat ze met succes kunnen worden hersteld in geval van een storing. Het garanderen van een hoge beschikbaarheid en failover voor uw applicaties vereist planning en regelmatig onderhoud, maar de voordelen van een hogere uptime en betrouwbaarheid wegen ruimschoots op tegen de inspanningen die dit met zich meebrengt.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Implementatie van apps met hoge beschikbaarheid met behulp van AppMaster en DigitalOcean

Het ontwikkelen van toepassingen met hoge beschikbaarheid is essentieel voor het bieden van een naadloze gebruikerservaring en het garanderen van ononderbroken klantenservice. AppMaster , een krachtig platform zonder code , is ontworpen om de ontwikkeling van applicaties te vereenvoudigen en te versnellen, met opties om uw applicaties op DigitalOcean te implementeren, waardoor de beschikbaarheid en prestaties worden gemaximaliseerd. Laten we eens kijken hoe u AppMaster met DigitalOcean kunt gebruiken om toepassingen met hoge beschikbaarheid te maken.

Schaalbare applicaties maken met AppMaster

Een van de cruciale aspecten van het garanderen van hoge beschikbaarheid is het zo ontwerpen van uw applicaties dat ze schaalbaar zijn, zodat ze de toegenomen vraag of plotselinge verkeerspieken kunnen verwerken. AppMaster genereert automatisch web-, mobiele en backend-applicaties met behulp van populaire technologieën zoals Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3 voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

Met AppMaster kunt u visueel ontworpen datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API's en WebSocket Server- endpoints creëren. AppMaster is een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) waarmee burgerontwikkelaars snel, efficiënt en betaalbaar schaalbare applicaties kunnen bouwen en implementeren.

AppMaster no-code platform

AppMaster applicaties implementeren op DigitalOcean

Zodra u uw applicaties met AppMaster heeft gemaakt, is het tijd om ze op DigitalOcean te implementeren. U kunt kant-en-klare images of Docker-containers gebruiken om uw applicaties eenvoudig te implementeren. Volg deze stappen:

 • Selecteer een datacenterregio die een lage latentie biedt en een hoge beschikbaarheid garandeert. Kies idealiter een regio die geografisch dichter bij uw doelgroep ligt.
 • Maak een exemplaar (Droplet) met behulp van een vooraf gebouwde afbeelding (indien beschikbaar) of een Docker-container van uw applicatie.
 • Configureer en implementeer load balancers om verkeer over meerdere exemplaren van uw applicaties te verdelen.
 • Stel automatische schaling van Droplets in op basis van het resourcegebruik of het tijdstip van de dag om verkeerspieken op te vangen.
 • Stel gegevensreplicatie en back-up in voor ononderbroken toegang tot applicatiegegevens en sneller herstel na fouten.

Monitoring en waarschuwingen voor hoge beschikbaarheid

Het monitoren van uw applicaties is van cruciaal belang voor het behouden van een hoge beschikbaarheid, omdat u hiermee problemen kunt identificeren, de prestaties kunt analyseren en meldingen kunt ontvangen wanneer er zich potentiële problemen voordoen. DigitalOcean biedt verschillende tools en functies voor het monitoren van uw applicaties, en u kunt indien nodig ook monitoringtools van derden gebruiken. Hier volgen enkele stappen voor het bewaken en instellen van waarschuwingen voor hoge beschikbaarheid in uw toepassingen:

Met behulp van DigitalOcean-monitoring

DigitalOcean Monitoring is een gratis ingebouwde service die systeem- en aangepaste statistieken biedt voor uw Droplets- en Kubernetes -clusters. Met DigitalOcean Monitoring kunt u belangrijke prestatie-indicatoren volgen, zoals CPU-gebruik, schijfgebruik, bandbreedte en meer. U kunt ook aangepaste statistieken maken om meer specifieke aspecten van uw applicaties te monitoren. Om DigitalOcean Monitoring op uw Droplets in te schakelen, installeert u de do-agent (DigitalOcean-agent) volgens de instructies in de officiële documentatie.

Waarschuwingen instellen

Nadat u de monitoring voor uw druppels heeft ingeschakeld, kunt u waarschuwingen configureren om u op de hoogte te stellen wanneer bepaalde drempels worden bereikt of wanneer zich ongebruikelijke gebeurtenissen voordoen. Met waarschuwingen kunt u eventuele problemen snel oplossen en mogelijke downtime voorkomen. U kunt waarschuwingen instellen in het DigitalOcean-configuratiescherm door deze stappen te volgen:

 • Navigeer naar het tabblad "Monitoring" in uw DigitalOcean-account.
 • Klik op 'Maak waarschuwingsbeleid'.
 • Selecteer de statistiek, vergelijkingsoperator en drempelwaarde die de waarschuwing moet activeren.
 • Wijs de ontvangers van de waarschuwing aan, zoals een e-mailadres of een Slack kanaal.
 • Sla het waarschuwingsbeleid op.

Het gebruik van monitoringtools van derden

Naast DigitalOcean Monitoring kunt u tools van derden zoals Datadog, New Relic of Prometheus gebruiken om prestatiestatistieken bij te houden, gegevens te visualiseren en waarschuwingen in te stellen. Deze tools bieden vaak extra functies en integraties die DigitalOcean Monitoring kunnen aanvullen. Om een ​​monitoringtool van derden te gebruiken:

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free
 • Meld u aan voor een monitoringservice van derden en configureer deze volgens hun documentatie.
 • Installeer en configureer alle benodigde agenten of software op uw Droplets.
 • Stel monitoringdashboards en waarschuwingen in om belangrijke prestatie-indicatoren bij te houden en indien nodig meldingen te ontvangen.

Anatomie van een failover-actieplan

Ondanks uw inspanningen zijn storingen onvermijdelijk in complexe systemen. Een effectief failover-actieplan helpt de downtime te minimaliseren door fouten snel te detecteren, failover naar back-upsystemen te initiëren, problemen op te lossen en primaire systemen te herstellen naar de normale werking. Een alomvattend failoverplan moet de volgende aspecten omvatten:

Het detecteren van fouten

De eerste stap in uw failover-actieplan is het detecteren van problemen zodra ze zich voordoen. Implementeer monitoring- en waarschuwingstools, zoals de eerder genoemde, die u informeren over problemen of ongebruikelijke gebeurtenissen. Controleer regelmatig de systeemlogboeken om eventuele afwijkingen te identificeren en de status van uw applicaties te beoordelen.

Detecting Failures

Failover initiëren

Zodra een fout wordt gedetecteerd, start u failover-procedures om naadloos over te schakelen naar back-upsystemen of -bronnen. Dit kan het activeren van stand-by Droplets inhouden, het omleiden van verkeer naar alternatieve datacenters of het gebruik van Content Delivery Networks (CDN's) om assets te bedienen. Automatiseer het failover-proces zoveel mogelijk om verstoringen te minimaliseren en een snelle reactie op problemen te garanderen.

Problemen oplossen

Terwijl het failoverproces aan de gang is, concentreert u zich op het identificeren van de hoofdoorzaak van het probleem en het snel oplossen ervan. Dit kan betrekking hebben op het oplossen van problemen met code, het oplossen van verkeerde configuraties of het oplossen van hardwarefouten. Communiceer met uw team en geef updates om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Primaire systemen herstellen

Nadat u het probleem hebt opgelost dat de fout heeft veroorzaakt, herstelt u de normale werking van de primaire systemen. Dit kan inhouden dat u terugschakelt naar de oorspronkelijke bronnen, de netwerkinstellingen opnieuw configureert of vaste code implementeert. Voer post-mortemanalyses uit om de geleerde lessen te identificeren en uw failover-actieplan voor toekomstige incidenten te verbeteren.

Door de belangrijke componenten van actieplannen voor hoge beschikbaarheid, monitoring en failover op te nemen, kunt u ervoor zorgen dat uw applicaties maximaal beschikbaar en veerkrachtig zijn en een consistente gebruikerservaring bieden. Door de sterke punten van AppMaster en DigitalOcean te combineren, kunt u applicaties efficiënt en kosteneffectief implementeren, waardoor uw bedrijf een concurrentievoordeel kan behouden in een steeds digitalere wereld.

Conclusie

Het implementeren van hoge beschikbaarheid en failover op DigitalOcean is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw applicaties optimaal presteren en toegankelijk blijven, zelfs tijdens onverwachte gebeurtenissen of storingen. Door de technieken en best practices te volgen die in deze handleiding worden besproken, kunt u een veerkrachtige infrastructuur creëren die de downtime minimaliseert, de gebruikerstevredenheid handhaaft en de continue werking van uw applicaties garandeert.

Om een ​​hoge beschikbaarheid te bereiken, is het essentieel om load-balancing in te stellen om binnenkomend verkeer over uw knooppunten te verdelen, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd en single points of Failure worden voorkomen. Bovendien kan het aannemen van een strategie voor gegevensreplicatie en back-up met behulp van de Block Storage-, Spaces Object Storage- en Backup-services van DigitalOcean u helpen gegevens te behouden en snel te herstellen van mogelijke fouten.

Door de kracht van AppMaster en DigitalOcean te combineren, kunt u het proces van het bouwen en implementeren van schaalbare en zeer beschikbare applicaties voor web-, mobiele en backend-systemen stroomlijnen. Deze aanpak kan de ontwikkeltijd en -kosten aanzienlijk verminderen, terwijl de kwaliteit en prestaties van de software behouden blijven.

Ten slotte zijn goede monitoring en waarschuwingen essentieel voor het detecteren van problemen met betrekking tot hoge beschikbaarheid en failover. Door DigitalOcean Monitoring in combinatie met monitoringtools van derden te gebruiken, krijgt u uitgebreide inzichten en waarschuwingen die nodig zijn om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen. Zelfs met een zeer beschikbare infrastructuur draagt ​​het hebben van een goed gedefinieerd failover-actieplan bij aan uw bedrijfscontinuïteitsstrategie en bereidt het uw organisatie voor op potentiële uitdagingen.

Met al deze praktijken kunt u erop vertrouwen dat u een betrouwbare en zeer beschikbare ervaring kunt bieden aan uw gebruikers op het DigitalOcean-platform.

Hoe kan ik monitoring en waarschuwingen instellen voor hoge beschikbaarheid?

U kunt DigitalOcean Monitoring en monitoringtools van derden gebruiken om statistieken bij te houden, waarschuwingen in te stellen en problemen te diagnosticeren die verband houden met hoge beschikbaarheid en failover.

Wat moet een failover-actieplan bevatten?

Een failover-actieplan moet de stappen schetsen voor het detecteren van fouten, het initiëren van een failover, het oplossen van problemen en het herstellen van de normale werking van primaire systemen.

Wat is failover?

Failover is het proces waarbij wordt overgeschakeld naar een back-upsysteem wanneer het primaire systeem niet beschikbaar is vanwege een storing of gepland onderhoud, waardoor een continue werking wordt gegarandeerd.

Hoe ondersteunt DigitalOcean hoge beschikbaarheid?

DigitalOcean biedt verschillende functies en hulpmiddelen voor hoge beschikbaarheid, zoals load balancers, gegevensreplicatie en back-upopties.

Wat zijn enkele strategieën voor gegevensreplicatie en back-up op DigitalOcean?

Strategieën voor gegevensreplicatie en back-up op DigitalOcean omvatten het gebruik van Block Storage-volumes, Spaces Object Storage en de geïntegreerde back-upservice.

Hoe kan AppMaster helpen bij het implementeren van apps met hoge beschikbaarheid op DigitalOcean?

AppMaster, een platform no-code, kan snel en efficiënt schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties genereren en implementeren, die kunnen worden gehost op DigitalOcean voor hoge beschikbaarheid.

Wat is hoge beschikbaarheid?

Hoge beschikbaarheid verwijst naar het vermogen van een systeem om gedurende langere tijd operationeel en toegankelijk te blijven met minimale downtime, zelfs tijdens onverwachte gebeurtenissen of storingen.

Hoe kan ik een load balancer instellen op DigitalOcean?

U kunt een load balancer op DigitalOcean instellen met behulp van de eigen Load Balancer-service, of door uw eigen load balancer-software op Droplets te implementeren.

Gerelateerde berichten

Bouwer van zakelijke mobiele apps
Bouwer van zakelijke mobiele apps
Duik in de wereld van zakelijke mobiele apps en ontdek hoe u de perfecte mobiele app-bouwer kiest die aansluit bij uw zakelijke behoeften, de productiviteit verbetert en groei stimuleert.
Gemini Unleashed: een diepe duik in de AI-krachtpatser van Google
Gemini Unleashed: een diepe duik in de AI-krachtpatser van Google
Ontdek de mogelijkheden en impact van Google's Gemini, een geavanceerd AI-model dat is ontworpen voor multimodale integratie, en het transformerende potentieel ervan in verschillende sectoren en persoonlijke technologie.
AppMaster No-Code-platform Laatste updates | november 2023
AppMaster No-Code-platform Laatste updates | november 2023
Ontdek de nieuwste AppMaster-updates! Onthul nieuwe functies en verbeteringen die zijn ontworpen om de app-ontwikkeling te stroomlijnen, de prestaties te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven