Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Jak skalować aplikacje mobilne za pomocą WebSocket?

Jak skalować aplikacje mobilne za pomocą WebSocket?

Zrozumienie technologii WebSocket

WebSocket to protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkowy transfer danych pomiędzy klientem a serwerem w ramach jednego, długotrwałego połączenia. Założony w 2011 roku jako część standardu HTML5, protokół WebSocket staje się coraz bardziej popularny w tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych, ponieważ zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym z mniejszymi opóźnieniami niż tradycyjny protokół HTTP.

WebSocket tworzy pojedyncze, trwałe połączenie pomiędzy klientem a serwerem. Po nawiązaniu połączenia dane mogą być przesyłane w obu kierunkach jako „ramki” bez konieczności ponownego ustanawiania połączenia dla każdej transmisji. Technologia ta umożliwia wydajną komunikację i szybkość reakcji w aplikacjach działających w czasie rzeczywistym, takich jak aplikacje do czatowania, gry online i strumienie danych na żywo.

Aby nawiązać połączenie WebSocket, pomiędzy klientem a serwerem przeprowadzane jest początkowe uzgadnianie HTTP, co powoduje aktualizację połączenia do protokołu WebSocket. Po aktualizacji połączenie pozostaje otwarte, umożliwiając ciągłą komunikację pomiędzy klientem a serwerem.

Dlaczego warto używać protokołu WebSocket w aplikacjach mobilnych?

WebSocket oferuje kilka korzyści przy tworzeniu aplikacji mobilnych , które pomagają poprawić wydajność, użyteczność i wygodę użytkownika. Oto niektóre z kluczowych zalet używania protokołu WebSocket w aplikacjach mobilnych:

 • Komunikacja w czasie rzeczywistym: WebSocket umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem, umożliwiając natychmiastowe aktualizacje i bezproblemową obsługę aplikacji wymagających danych na żywo, takich jak komunikatory, kanały w mediach społecznościowych lub wyniki sportowe na żywo.
 • Mniejsze opóźnienia: WebSocket eliminuje obciążenie związane z otwieraniem i zamykaniem wielu połączeń podczas korzystania z tradycyjnej komunikacji HTTP, utrzymując trwałe połączenie. Skutkuje to zmniejszeniem opóźnień, szybszym transferem danych i lepszą wydajnością aplikacji mobilnych.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów: połączenia WebSocket zużywają mniej zasobów niż wiele połączeń HTTP, ponieważ wymagają tylko jednego otwartego połączenia do dwukierunkowego przesyłania danych. Może to prowadzić do lepszej wydajności i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych, szczególnie na urządzeniach mobilnych, gdzie ochrona zasobów ma kluczowe znaczenie.
 • Kompatybilny z sieciami komórkowymi: WebSocket ma wbudowaną obsługę serwerów proxy i zapór sieciowych, dzięki czemu dobrze nadaje się do sieci komórkowych, w których te komponenty są często używane do zarządzania i zabezpieczania ruchu.
 • Obsługuje dane binarne: w przeciwieństwie do tradycyjnego protokołu HTTP protokół WebSocket obsługuje przesyłanie danych binarnych, co może być korzystne przy wysyłaniu obrazów, plików audio, wideo i innych typów plików binarnych w aplikacjach mobilnych.

Mobile app development

WebSocket a tradycyjny protokół HTTP

Chociaż protokół WebSocket oferuje kilka korzyści przy tworzeniu aplikacji mobilnych, istotne jest zrozumienie różnic w porównaniu z tradycyjną komunikacją HTTP. Oto kilka kluczowych różnic między nimi:

 • Typ połączenia: WebSocket wykorzystuje trwałe, długotrwałe połączenie, które pozostaje otwarte przez cały czas trwania komunikacji. W przeciwieństwie do tego tradycyjny protokół HTTP opiera się na krótkotrwałych połączeniach, które są nawiązywane i zamykane w przypadku każdej interakcji żądanie-odpowiedź. Dzięki temu protokół WebSocket może zapewnić mniejsze opóźnienia i wydajniejszą komunikację niż protokół HTTP.
 • Transfer danych: WebSocket obsługuje dwukierunkowy transfer danych, umożliwiając zarówno klientowi, jak i serwerowi wysyłanie danych w dowolnym momencie, bez czekania na żądanie lub odpowiedź. W przeciwieństwie do tego tradycyjny protokół HTTP działa zgodnie ze wzorcem żądanie-odpowiedź, w którym klient wysyła żądanie i czeka na odpowiedź z serwera, co skutkuje większymi opóźnieniami.
 • Dane binarne: WebSocket natywnie obsługuje dane binarne, umożliwiając wydajną transmisję obrazów, plików audio, wideo i innych typów plików. Tradycyjny protokół HTTP przesyła dane binarne za pomocą tekstu, co wymaga dodatkowego przetwarzania i narzutów, szczególnie w przypadku dużych plików.
 • Nagłówki i ramki: WebSocket wykorzystuje minimalną strukturę ramek do transmisji danych, zmniejszając obciążenie i zwiększając wydajność. Tradycyjny protokół HTTP wymaga nagłówków dla każdego żądania-odpowiedzi, co dodaje dodatkowe dane i zwiększa obciążenie.

Chociaż protokół WebSocket ma wyraźne zalety w przypadku niektórych typów aplikacji mobilnych, może nie być konieczny w przypadku każdej aplikacji. W przypadkach, gdy nie jest wymagana komunikacja w czasie rzeczywistym, do obsługi wymiany danych może wystarczyć tradycyjny protokół HTTP. Mimo to WebSocket jest najlepszym wyborem dla twórców aplikacji mobilnych w przypadku aplikacji, które zależą od responsywności, natychmiastowych aktualizacji i małych opóźnień.

Skalowanie aplikacji mobilnych za pomocą protokołu WebSocket

Podczas skalowania aplikacji mobilnej technologia WebSocket może poprawić wydajność, obsługiwać funkcje czasu rzeczywistego i obsługiwać zwiększone obciążenia. Tworzenie skalowalnej aplikacji mobilnej obejmuje kilka czynników, takich jak obsługa rosnącej liczby jednoczesnych połączeń WebSocket, dystrybucja obciążenia między wieloma serwerami i optymalizacja wydajności przesyłania danych.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Skalowanie aplikacji mobilnej opartej na protokole WebSocket można osiągnąć za pomocą strategii obejmujących obsługę ograniczeń połączeń, wdrażanie równoważenia obciążenia i klastrowania, optymalizację transferu danych oraz używanie odpowiednich narzędzi do wydajnego tworzenia i wdrażania aplikacji. W poniższych sekcjach omówimy różne techniki skalowania aplikacji mobilnej WebSocket, aby zapewnić jej rozwój i zapewnić bezproblemową obsługę.

Obsługa ograniczeń połączeń

Pierwszym wyzwaniem, które należy pokonać podczas skalowania aplikacji WebSocket, jest obsługa rosnącej liczby jednoczesnych połączeń. Każde połączenie WebSocket zajmuje zasoby serwera (deskryptory plików, pamięć, moc obliczeniową), a pojedynczy serwer może obsługiwać tylko ograniczoną liczbę połączeń WebSocket. Proces obsługi ograniczeń połączeń można rozwiązać za pomocą następujących technik:

 • Pule połączeń: Implementacja puli połączeń umożliwia ponowne wykorzystanie nawiązanych połączeń i oszczędzanie zasobów serwera w okresach bezczynności. Unikając narzutu związanego z tworzeniem i zamykaniem nieużywanych połączeń, możesz poprawić wydajność serwera i obsłużyć większą liczbę użytkowników.
 • Zarządzanie zasobami: Właściwe zarządzanie zasobami używanymi przez połączenia WebSocket jest niezbędne dla optymalnej skalowalności. Upewnij się, że alokujesz wystarczającą ilość zasobów dla przewidywanego obciążenia, dostosowując jednocześnie równowagę między niezbędną funkcjonalnością a zużyciem pamięci. Techniki takie jak leniwe ładowanie, zbieranie elementów bezużytecznych i korzystanie z wydajnych struktur danych mogą pomóc w zarządzaniu zasobami.
 • Ograniczanie połączeń: Ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń WebSocket może pomóc w utrzymaniu wydajności serwera przy dużym obciążeniu. Zastosuj politykę dynamicznego skalowania, w której kontrolujesz limit połączeń w oparciu o bieżące obciążenie serwera, aby uniknąć potencjalnych wąskich gardeł i zapewnić płynną obsługę użytkownika.
 • Limity czasu połączenia: Implementacja limitów czasu połączenia gwarantuje, że bezczynne połączenia zostaną zamknięte po określonym czasie bezczynności. Pomaga to oszczędzać zasoby serwera i obsługuje nowe połączenia, a tym samym efektywniej zarządza ruchem WebSocket.

Równoważenie obciążenia i klastrowanie

Równoważenie obciążenia i tworzenie klastrów to kluczowe techniki dystrybucji połączeń WebSocket pomiędzy wieloma serwerami i utrzymywania optymalnej wydajności systemu.

 • Równoważenie obciążenia: Równoważenie obciążenia zapewnia efektywną dystrybucję połączeń WebSocket pomiędzy pulą serwerów. Obejmuje to stosowanie strategii okrężnych, najmniejszych połączeń lub strategii opartych na przepustowości serwera w celu przydzielania połączeń serwerom. Moduły równoważenia obciążenia można wdrożyć za pomocą sprzętu, oprogramowania lub ich kombinacji.
 • Powinowactwo sesji: Powinowactwo sesji, czyli sesje trwałe, przypisuje połączenia WebSocket użytkownika do tego samego serwera przez całą jego sesję. Zapewnia to, że wszystkie wiadomości do i od określonego użytkownika są przetwarzane przez ten sam serwer, co pozwala zachować spójność danych i upraszcza zarządzanie stanem serwera.
 • Klastrowanie serwerów: Klastrowanie polega na łączeniu wielu serwerów w celu utworzenia skalowalnej jednostki. Gdy połączenia WebSocket wymagają współdzielonego stanu lub synchronizacji między serwerami, klastrowanie staje się krytycznym elementem każdej strategii skalowania. Klastry serwerów można budować przy użyciu różnych metod, takich jak architektura stanowa lub bezstanowa, i mogą obejmować technologie takie jak replikacja danych, renderowanie po stronie serwera i bazy danych skalowane poziomo.
 • Skalowanie poziome: Skalowanie poziome odnosi się do dodawania większej liczby serwerów do infrastruktury w celu obsługi zwiększonych obciążeń. Korzystając z równoważenia obciążenia i klastrowania, można dystrybuować połączenia WebSocket i obciążenie na wiele serwerów, co zapewnia lepszą wydajność i większą odporność w warunkach dużego ruchu.
 • Skalowanie w pionie: Skalowanie w pionie, chociaż nie jest bezpośrednio związane z połączeniami WebSocket, może również zwiększyć wydajność serwera w celu obsługi większej liczby jednoczesnych połączeń. Podejście to polega na zwiększeniu zasobów dostępnych dla serwera, takich jak procesor, pamięć lub przepustowość sieci, w celu zwiększenia jego możliwości zarządzania większą liczbą połączeń i związanymi z nimi obciążeniami.

Wdrażając te strategie, można skutecznie rozłożyć obciążenie protokołu WebSocket na wiele serwerów, utrzymać optymalną wydajność i skalować aplikację mobilną w celu dostosowania do wzrostu liczby użytkowników.

Optymalizacja transferu danych

Optymalizacja wydajności przesyłania danych ma kluczowe znaczenie podczas skalowania aplikacji mobilnych przy użyciu technologii WebSocket. Wydajny transfer danych minimalizuje opóźnienia, zmniejsza obciążenie serwera i poprawia wydajność aplikacji. Oto kilka najlepszych praktyk optymalizacji transferu danych w aplikacjach mobilnych opartych na protokole WebSocket:

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Używaj binarnych formatów danych

Przesyłanie danych w formacie binarnym (zamiast tekstowym) może zmniejszyć rozmiar ładunku i skrócić czas przetwarzania. Formaty binarne, takie jak bufory protokołów, MessagePack lub BSON, mogą stanowić skuteczną alternatywę dla tradycyjnych formatów danych JSON lub XML . Zapewniają także uporządkowany sposób definiowania i serializacji danych, dzięki czemu są one bardziej zwarte i szybsze w przetwarzaniu niż formaty tekstowe.

Kompresuj dane

Stosowanie technik kompresji danych może pomóc w zmniejszeniu rozmiaru transferu danych w połączeniach WebSocket. Upewnij się, że zarówno serwer, jak i klient obsługują kompresję danych, i wybierz odpowiedni algorytm kompresji (np. gzip, deflate lub Brotli) w oparciu o ich wydajność i współczynnik kompresji. W niektórych przypadkach włączenie kompresji dla poszczególnych wiadomości może dodatkowo zoptymalizować transfer danych poprzez indywidualne kompresowanie każdej wiadomości protokołu WebSocket.

Minimalizuj częstotliwość wiadomości

Wysyłaj tylko niezbędne aktualizacje danych i unikaj wysyłania klientom zbędnych lub niechcianych informacji. Rozważ przyjęcie wzorca publikowania i subskrybowania, w którym klienci subskrybują określone strumienie danych i otrzymują aktualizacje tylko wtedy, gdy wystąpią istotne zmiany danych, zamiast ciągłego odpytywania danych.

Wiadomości wsadowe

Unikaj wysyłania wielu małych wiadomości, ponieważ może to powodować obciążenie połączeń sieciowych i zwiększać opóźnienia. Zamiast tego grupuj wiele wiadomości i wysyłaj je jako pojedynczą, większą wiadomość, aby zmniejszyć obciążenie i poprawić przepustowość.

Użyj wydajnej serializacji i deserializacji

Wybierz wydajne techniki serializacji i deserializacji, które skutkują mniejszymi ładunkami danych i szybszym czasem przetwarzania. Popularne opcje obejmują bufory protokołu, Avro lub MessagePack. Aby zminimalizować obciążenie związane z konwersją, upewnij się, że wybrana technika serializacji jest natywnie obsługiwana zarówno przez serwer, jak i klienta.

Integracja z AppMaster

AppMaster to potężna platforma niewymagająca kodu , umożliwiająca tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych z płynnie zintegrowaną technologią WebSocket. Dzięki AppMaster wyeliminowanie złożoności integracji WebSocket staje się proste. Oto, jak AppMaster może pomóc w tworzeniu i skalowaniu aplikacji mobilnych obsługujących protokół WebSocket:

Łatwi w użyciu projektanci wizualni

Platforma oferuje możliwości projektowania interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść” , co pozwala na szybkie tworzenie interfejsów użytkownika, bez konieczności kodowania. W połączeniu z potężnymi projektantami wizualnymi zaplecza możesz tworzyć aplikacje obsługujące protokół WebSocket za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Projektant procesów biznesowych (BP).

BP Designer firmy AppMaster to wizualne narzędzie do budowania logiki biznesowej w aplikacjach, umożliwiające łatwe tworzenie i zarządzanie endpoints komunikacji WebSocket, wywołaniami API i innymi procesami zaplecza. Dzięki BP Designer możesz szybko wdrożyć w swoich aplikacjach mobilnych funkcje czasu rzeczywistego, takie jak czat, powiadomienia czy pulpity nawigacyjne na żywo.

Bezproblemowe opcje wdrażania i eksportu

Gdy wszystko będzie gotowe do wdrożenia aplikacji mobilnej obsługującej protokół WebSocket, AppMaster oferuje różne opcje wdrażania i eksportowania. W zależności od poziomu subskrypcji możesz eksportować mobilne pliki binarne, kod źródłowy do wdrożenia lokalnego, a nawet wdrożyć bezpośrednio na platformy chmurowe, a wszystko to w ramach platformy AppMaster.

Wbudowana skalowalność i wydajność

AppMaster generuje wysokowydajne, skalowalne aplikacje, korzystając z języków takich jak Go dla backendu, Vue3 dla Internetu oraz Kotlin i SwiftUI odpowiednio dla Androida i iOS. Dzięki temu Twoje aplikacje mobilne będą obsługiwać technologię WebSocket i efektywnie skalować się w razie potrzeby.

Wsparcie i dokumentacja

AppMaster udostępnia obszerną bibliotekę zasobów, przewodników i przykładów, które pomogą Ci zapoznać się z integracją i skalowaniem protokołu WebSocket w aplikacjach mobilnych. Platforma zapewnia także aktywne wsparcie społeczności i regularne aktualizacje, aby wyprzedzić stale rozwijające się technologie.

Implementacja skalowania WebSocket w aplikacjach mobilnych może poprawić wydajność i zapewnić możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, które są niezbędne w nowoczesnych aplikacjach. Aplikacje obsługujące protokół WebSocket można skalować, postępując zgodnie ze najlepszymi praktykami dotyczącymi obsługi ograniczeń połączeń, równoważenia obciążenia i optymalizacji transferu danych. Dzięki AppMaster integracja technologii WebSocket z aplikacjami mobilnymi staje się procesem łatwym i zapewniającym wydajne, skalowalne i niezawodne rozwiązanie spełniające potrzeby związane z tworzeniem aplikacji.

W jaki sposób AppMaster pomaga w integracji WebSocket?

Platforma AppMaster no-code umożliwia użytkownikom tworzenie i skalowanie aplikacji za pomocą technologii WebSocket za pomocą łatwych w użyciu narzędzi drag-and-drop, projektantów wizualnych i zautomatyzowanych procesów umożliwiających szybkie opracowywanie i wdrażanie.

Jakie wyzwania wiążą się ze skalowaniem aplikacji mobilnych za pomocą protokołu WebSocket?

Wyzwania obejmują obsługę ograniczeń połączeń, zarządzanie równoważeniem obciążenia i klastrowaniem oraz optymalizację wydajności transferu danych.

Co to jest WebSocket?

WebSocket to protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację między klientem a serwerem za pośrednictwem jednego, długotrwałego połączenia.

Czym różni się WebSocket od tradycyjnego protokołu HTTP?

WebSocket wykorzystuje trwałe połączenie, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym w porównaniu z tradycyjnym protokołem HTTP, który wykorzystuje połączenia krótkotrwałe i wymaga wzorca żądanie-odpowiedź.

Dlaczego warto używać protokołu WebSocket do tworzenia aplikacji mobilnych?

Technologia WebSocket może poprawić wydajność aplikacji mobilnych, wygodę użytkownika i umożliwić działanie w czasie rzeczywistym przy niższych opóźnieniach w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami HTTP.

Jak zapewnić skalowalność mojej aplikacji mobilnej opartej na WebSocket?

Zapewnij skalowalność protokołu WebSocket, radząc sobie z ograniczeniami połączeń, korzystając z równoważenia obciążenia i klastrowania oraz optymalizując wydajność przesyłania danych.

Powiązane posty

Spersonalizowane zakupy: aplikacje e-commerce, które rozumieją klientów
Spersonalizowane zakupy: aplikacje e-commerce, które rozumieją klientów
Poznaj świat spersonalizowanych aplikacji e-commerce, dowiedz się, jak rewolucjonizują one doświadczenia zakupowe i jaką rolę w ich rozwoju odgrywają platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster.
Łatwe aplikacje: kreator aplikacji bez kodowania
Łatwe aplikacje: kreator aplikacji bez kodowania
Odkryj, jak AppMaster, potężna platforma niewymagająca kodu, umożliwia każdemu tworzenie kompleksowych aplikacji bez pisania ani jednej linijki kodu. Dowiedz się o jego funkcjach i zaletach oraz o tym, jak rewolucjonizuje proces tworzenia oprogramowania.
Sekrety projektowania: twórz aplikacje na Androida
Sekrety projektowania: twórz aplikacje na Androida
Odblokuj sekrety projektowania, aby tworzyć wyjątkowe aplikacje na Androida, które zachwycą użytkowników. Poznaj wzorce interfejsów, elementy interfejsu użytkownika, komponenty aplikacji i najlepsze praktyki, aby uzyskać dopracowane wyniki.
ROZPOCZNIJ BEZPŁATNIE
Zainspirowany do samodzielnego wypróbowania?

Najlepszym sposobem na zrozumienie mocy AppMaster jest zobaczenie tego na własne oczy. Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut z bezpłatną subskrypcją

Wprowadź swoje pomysły w życie