Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Analyse van softwarevereisten

Analyse van softwarevereisten

Software Requirements Analysis is een cruciale stap in het softwareontwikkelingsproces. Het omvat het verzamelen, documenteren en analyseren van de eisen voor een software project om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de behoeften van de belanghebbenden en gebruikers. Met een grondig begrip van de vereisten, zal een software project er waarschijnlijk in slagen zijn doelstellingen te bereiken en de gewenste resultaten te leveren. In dit artikel gaan we in op het belang van Software Requirements Analysis en geven we een diepgaande blik op het proces, inclusief best practices en hulpmiddelen om het proces te stroomlijnen. Of u nu een ontwikkelaar, projectmanager of bedrijfsanalist bent, dit artikel biedt waardevolle inzichten in het effectief verzamelen en analyseren van software requirements. Dus, laten we er eens induiken en leren hoe u het succes van uw software project kunt garanderen door een goede Software Requirements Analysis.

Wat is requirements analyse?

Requirements analyse is het proces van het identificeren, definiëren en documenteren van de eisen van een software systeem. Het doel van requirements analyse is het identificeren van de gebruikersbehoeften en deze te vertalen in specifieke, meetbare en haalbare requirements die het software ontwikkelings team kan gebruiken om het systeem te ontwerpen en te ontwikkelen. Dit proces staat ook bekend als requirements engineering, en het is een kritieke stap in de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC), omdat het helpt garanderen dat het eindproduct voldoet aan de behoeften van de belanghebbenden en gebruikers.

Requirements analysis omvat verschillende activiteiten, zoals het verzamelen van requirements van stakeholders, het documenteren en organiseren van de requirements, het valideren van de requirements, en het maken van een requirements specificatiedocument. Dit document dient als een blauwdruk voor het software ontwikkelings team, en het wordt gebruikt om het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en de uitrol van het software systeem te begeleiden.

Het is belangrijk op te merken dat de analyse van de eisen een iteratief proces is dat gedurende de hele SDLC doorgaat, en dat er veranderingen kunnen optreden naarmate het project vordert. Dit betekent dat het proces van eisenanalyse flexibel genoeg moet zijn om veranderingen en updates op te vangen.

Proces van eisenanalyse

Het proces van eisenanalyse begint met het identificeren en definiëren van het probleem of de mogelijkheid die het softwaresysteem wil aanpakken. Dit wordt gevolgd door het verzamelen van eisen van belanghebbenden, waaronder gebruikers, klanten en andere partijen waarop het softwaresysteem van invloed zal zijn. De eisen worden vervolgens gedocumenteerd en georganiseerd, en eventuele inconsistenties of dubbelzinnigheden worden opgelost. De laatste stap in het proces van eisenanalyse is het valideren van de eisen, wat het testen en evalueren van de eisen inhoudt om er zeker van te zijn dat ze volledig, consistent en haalbaar zijn.

Bedrijfsproces Modellering Notatie (BPMN)

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation (BPMN) is een veel gebruikte techniek voor het modelleren en analyseren van bedrijfsprocessen. BPMN diagrammen worden gebruikt om de stappen in een proces visueel weer te geven, met inbegrip van inputs, outputs, en beslissingspunten. BPMN diagrammen helpen bij het identificeren en documenteren van bedrijfsvereisten en kunnen worden gebruikt om de vereisten aan het softwareontwikkelingsteam mee te delen.

UML (Unified Modeling Language)

UML (Unified Modeling Language) is een veelgebruikte taal voor het beschrijven, visualiseren, bouwen en documenteren van verschillende artefacten van een software-intensief systeem. UML diagrammen kunnen worden gebruikt om verschillende aspecten van een softwaresysteem te modelleren, waaronder use cases, klassendiagrammen en sequentiediagrammen. UML diagrammen zijn nuttig voor het modelleren en analyseren van software-eisen en kunnen worden gebruikt om de eisen aan het softwareontwikkelingsteam mee te delen.

Stroomdiagramtechniek

Stroomschema's zijn een veel gebruikte techniek om de stappen in een proces visueel weer te geven. Stroomschema's helpen bij het identificeren en documenteren van eisen en kunnen worden gebruikt om de eisen aan het software-ontwikkelteam mee te delen. Flowcharts zijn ook nuttig bij het identificeren van potentiële problemen en kansen in een proces.

Gegevensstroomdiagram

Een gegevensstroomdiagram (DFD) is een techniek om de gegevensstroom door een systeem visueel weer te geven. DFD diagrammen zijn nuttig voor het identificeren en documenteren van vereisten en kunnen worden gebruikt om de vereisten mee te delen aan het softwareontwikkelteam. DFD diagrammen zijn ook nuttig voor het identificeren van potentiële problemen en kansen in een systeem.

Rolactiviteitendiagrammen (RAD)

Role Activity Diagrams (RAD) zijn een techniek om de rollen en activiteiten van de belanghebbenden in een systeem visueel weer te geven. RAD diagrammen zijn nuttig voor het identificeren en documenteren van eisen en kunnen worden gebruikt om de eisen aan het softwareontwikkelteam mee te delen. RAD diagrammen zijn ook nuttig voor het identificeren van potentiële problemen en kansen in een systeem.

Gantt-diagrammen

Gantt Charts zijn een veelgebruikte techniek voor het plannen en volgen van de voortgang van een project. Gantt Charts zijn nuttig voor het beheren en controleren van het proces van eisenanalyse, en ze kunnen worden gebruikt om de voortgang van het project aan belanghebbenden te communiceren.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

IDEF (Geïntegreerde definitie voor functiemodellering)

Integrated Definition for Function Modeling (IDEF) is een techniek voor het modelleren en analyseren van functionele eisen. IDEF diagrammen worden gebruikt om de functies en relaties in een systeem visueel weer te geven, en ze kunnen worden gebruikt om de eisen aan het softwareontwikkelteam mee te delen.

Hiaatanalyse

Gap analyse is het proces van het vergelijken van de huidige toestand van een systeem met de gewenste toestand om eventuele hiaten of gebieden voor verbetering te identificeren. Hiatenanalyse kan worden gebruikt om ontbrekende eisen te identificeren of gebieden waar de bestaande eisen ontoereikend zijn. Dit kan worden gedaan door het huidige systeem te vergelijken met de behoeften van de gebruiker, industriële normen of best practices. Het identificeren van deze hiaten in een vroeg stadium van het proces van eisenanalyse kan ervoor zorgen dat het uiteindelijke softwaresysteem voldoet aan de behoeften van de belanghebbenden en gebruikers.

Vereistenanalyse technieken die u moet kennen

Verschillende technieken kunnen worden gebruikt om eisen te verzamelen en te analyseren in het softwareontwikkelingsproces. Enkele van de meest gebruikte technieken zijn:

 • Interviews: Deze techniek omvat face-to-face of telefonische interviews met stakeholders om requirements te verzamelen. Interviews kunnen open of gestructureerd zijn en kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over de behoeften van de gebruiker, bedrijfsprocessen en pijnpunten.
 • Enquêtes: Bij deze techniek wordt een vragenlijst of enquête verspreid onder belanghebbenden om informatie te verzamelen over hun behoeften en vereisten. Enquêtes kunnen worden gebruikt om feedback te verzamelen over bestaande systemen of vereisten voor nieuwe systemen.
 • Workshops: Bij deze techniek worden belanghebbenden samengebracht in een gefaciliteerde omgeving om eisen te verzamelen en te bespreken. Workshops kunnen worden gebruikt om nieuwe vereisten te identificeren, conflicten op te lossen, of bestaande vereisten te prioriteren.
 • Prototyping: Deze techniek omvat het creëren van een mockup of prototype van het softwaresysteem om feedback van stakeholders te verzamelen. Prototyping kan worden gebruikt om eisen te verzamelen voor nieuwe systemen of om de eisen van bestaande systemen te valideren.
 • Use Case Analyse: Deze techniek omvat het identificeren van de verschillende actoren of gebruikers die zullen interageren met het softwaresysteem en de verschillende taken of scenario's die zij zullen uitvoeren. Use Case analyse kan worden gebruikt om eisen te verzamelen voor nieuwe systemen of om de eisen voor bestaande systemen te valideren.
 • Business Process Modeling Notation (BPMN): Deze techniek omvat het creëren van een visuele voorstelling van het bedrijfsproces om vereisten te verzamelen en te analyseren. BPMN diagrammen kunnen worden gebruikt om bedrijfsvereisten te identificeren en te documenteren en om ze aan het softwareontwikkelteam mee te delen.
 • Unified Modeling Language (UML): Bij deze techniek wordt een visuele voorstelling van het softwaresysteem gemaakt om eisen te verzamelen en te analyseren. UML diagrammen kunnen worden gebruikt om verschillende aspecten van het softwaresysteem te modelleren en de eisen aan het softwareontwikkelteam mee te delen.
 • Stroomschema techniek: Deze techniek omvat het creëren van een visuele voorstelling van het proces om eisen te verzamelen en te analyseren. Stroomdiagrammen zijn nuttig voor het identificeren en documenteren van eisen en kunnen worden gebruikt om de eisen aan het software-ontwikkelteam mee te delen.
 • Gegevensstroomdiagram: Deze techniek omvat het creëren van een visuele weergave van de gegevensstroom door een systeem om vereisten te verzamelen en te analyseren. DFD diagrammen zijn nuttig voor het identificeren en documenteren van vereisten en kunnen worden gebruikt om de vereisten aan het softwareontwikkelingsteam mee te delen.
 • Gap Analyse: Deze techniek omvat het vergelijken van de huidige toestand van een systeem met de gewenste toestand om eventuele hiaten of gebieden voor verbetering te identificeren. Hiatenanalyse kan worden gebruikt om ontbrekende eisen te identificeren of gebieden waar de bestaande eisen ontoereikend zijn.

Verschillende technieken kunnen geschikter zijn voor verschillende soorten projecten of belanghebbenden. Daarom is het essentieel om voor elke situatie de juiste techniek te kiezen en een combinatie van technieken te gebruiken om requirements te verzamelen en te analyseren.

Tools voor eisenanalyse

Er zijn verschillende tools beschikbaar om te helpen met het requirements analyse proces:

Jama Software

Jama Software is een hulpmiddel voor eisenbeheer en productontwikkeling. Het kan documentatie over eisen, zoals user stories en use cases creëren, opslaan en beheren. Het biedt ook functies voor samenwerking, traceerbaarheid en impactanalyse. Met Jama software kunnen teams het complete productontwikkelingsproces van idee tot lancering beheren en het biedt een gecentraliseerde locatie om eisen, ontwerp, testen en feedback te volgen en te beheren.

Caliber

Caliber is een tool voor requirements management en test management. Het kan documentatie over vereisten creëren, opslaan en beheren, zoals user stories en use cases. Het biedt ook functies voor samenwerking, traceerbaarheid en impactanalyse. Caliber stelt teams in staat het volledige productontwikkelingsproces van idee tot lancering te beheren en biedt een gecentraliseerde locatie voor het bijhouden en beheren van eisen, ontwerp, testen en feedback.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

AppMaster

AppMaster is een uitstekend hulpmiddel voor bedrijfsanalisten die werken met gebruikerseisen om technische eisen, bedrijfslogica, datamodellen en meer te visualiseren. Deze tool is vergelijkbaar met Miro in termen van gemak, maar heeft één groot verschil - het schrijft code in automatische modus. Dat wil zeggen, u verzamelt niet alleen zakelijke vereisten en maakt diagrammen, maar creëert onmiddellijk een echte applicatie met een backend, broncode en documentatie. Onmiddellijk na het verzamelen van de vereisten kunt u de afgewerkte applicatie downloaden en in productie aan uw klant tonen, en indien nodig aanpassen. Dit betekent dat uw waarde in het team veel groter wordt. U bent niet alleen een bedrijfs- of systeemanalist, en u bent een eenheid die een heel ontwikkelingsteam kan vervangen.

AppMaster data models

Visure Requirements

Visure Requirements is een hulpmiddel voor eisenbeheer en traceerbaarheid. Het kan documentatie over vereisten, zoals user stories en use cases, creëren, opslaan en beheren. Het biedt ook functies voor samenwerking, traceerbaarheid en impactanalyse. Visure Requirements stelt teams in staat het volledige productontwikkelingsproces van idee tot lancering te beheren en biedt een gecentraliseerde locatie voor het volgen en beheren van eisen, ontwerp, testen en feedback.

Orcanos

Orcanos is een applicatie die teams helpt om de documentatie, ontwikkeling en levering van hun producten te beheren. Het biedt tools voor het genereren, opslaan en organiseren van documentatie over vereisten, zoals user stories en use cases. Daarnaast heeft het functies waarmee teams kunnen samenwerken, wijzigingen kunnen traceren en de effecten van die wijzigingen kunnen analyseren. Het biedt ook een centrale hub voor het beheer van het hele productontwikkelingsproces, van het eerste idee tot de lancering, waar teams de vereisten, het ontwerp, het testen en de feedback kunnen bijhouden.

Modern Requirements

Modern Requirements is een softwareoplossing die teams helpt bij het beheren en volgen van hun productvereisten. Het biedt tools voor het maken, opslaan en organiseren van documentatie zoals user stories en use cases. Bovendien maakt het samenwerking mogelijk en biedt het de mogelijkheid om wijzigingen te traceren en hun impact te evalueren. Het stroomlijnt het hele productontwikkelingsproces van concept tot lancering, door het verstrekken van een gecentraliseerd platform voor het beheer van eisen, ontwerp, testen en feedback.

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

BM Engineering Requirements Management DOORS Next is een krachtige software die teams in staat stelt om effectief hun producteisen te beheren en te volgen. Met zijn mogelijkheden om documentatie zoals user stories en use cases te creëren, op te slaan en te organiseren, maakt het het gemakkelijk om requirements bij te houden terwijl ze evolueren. Het biedt ook verschillende samenwerkingstools, traceerbaarheid van wijzigingen en impactanalyse, waardoor een holistische kijk op de vereisten ontstaat. Dankzij de gecentraliseerde locatie van IBM Engineering Requirements Management DOORS Next kunnen teams het hele productontwikkelingsproces van concept tot lancering beheren.

Accompa

Met Accompa, een tool voor het beheren en volgen van productvereisten, kunnen teams documentatie zoals user stories en use cases creëren, opslaan en beheren. De samenwerkingsfuncties, traceerbaarheid en impactanalyse maken het gemakkelijk om wijzigingen bij te houden en hun effecten te evalueren. Het vergemakkelijkt ook het hele productontwikkelingsproces, van idee tot lancering, door een centrale locatie te bieden voor het beheer van eisen, ontwerp, testen en feedback.

Perforce Helix R

Perforce Helix R is een hulpmiddel voor eisenbeheer en traceerbaarheid. Het kan documentatie over vereisten creëren, opslaan en beheren, zoals user stories en use cases. Het biedt ook functies voor samenwerking, traceerbaarheid en impactanalyse. Perforce Helix R stelt teams in staat het volledige productontwikkelingsproces van idee tot lancering te beheren en biedt een gecentraliseerde locatie voor het volgen en beheren van eisen, ontwerp, testen en feedback. Bovendien kunnen teams samenwerken en hun werk naadloos delen op verschillende locaties en platforms.

Pearls

Pearls is een requirements management tool die zich richt op het automatiseren en vereenvoudigen van het requirements management proces. Het kan worden gebruikt voor het creëren, opslaan en beheren van requirements documentatie, zoals user stories en use cases. Het biedt ook functies voor samenwerking, traceerbaarheid en impactanalyse. Pearls stelt teams in staat om het volledige productontwikkelingsproces van idee tot lancering te beheren en biedt een gecentraliseerde locatie voor het volgen en beheren van eisen, ontwerp, testen en feedback. Bovendien biedt het een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface om het proces voor teams efficiënter te maken.

Al deze tools hebben unieke kenmerken en functionaliteiten, dus het is essentieel om er een te kiezen die het beste past bij de behoeften en werkprocessen van uw team. Ze kunnen teams helpen hun eisen effectief te beheren en te communiceren, het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de behoeften van de belanghebbenden en gebruikers.

Wie voert een behoeftenanalyse uit?

Een team van personen met verschillende rollen en verantwoordelijkheden voert doorgaans de requirements analyse uit. De specifieke teamleden die betrokken zijn bij requirements analyse kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en het project, maar enkele van de belangrijkste rollen zijn de volgende:

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free
 • Bedrijfsanalisten: Business analisten zijn verantwoordelijk voor het identificeren en documenteren van de vereisten van het softwaresysteem. Zij werken met belanghebbenden om informatie over hun behoeften te verzamelen en deze te vertalen in specifieke, meetbare en haalbare eisen.
 • Projectmanagers: Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van het proces van eisenanalyse en zorgen ervoor dat het in overeenstemming is met het algemene projectschema en budget. Zij werken samen met bedrijfsanalisten en andere teamleden om ervoor te zorgen dat de vereisten snel en efficiënt worden verzameld en geanalyseerd.
 • Ontwikkelaars en ingenieurs: Ontwikkelaars en ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van het softwaresysteem op basis van de vereisten. Zij werken samen met business analisten om de vereisten te begrijpen en ervoor te zorgen dat deze in het softwaresysteem kunnen worden geïmplementeerd.
 • Testers en Kwaliteitsborging: Testers en quality assurance professionals zijn verantwoordelijk voor het valideren van de requirements en zorgen ervoor dat deze volledig, consistent en haalbaar zijn. Zij werken samen met business analisten en ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de requirements testbaar zijn en dat het uiteindelijke softwaresysteem voldoet aan de behoeften van de stakeholders en gebruikers.
 • Stakeholders zijn de individuen of groepen waarop het softwaresysteem van invloed zal zijn. Zij leveren input voor de eisen en helpen ervoor te zorgen dat het uiteindelijke softwaresysteem aan hun behoeften voldoet.
 • Materiedeskundigen: Subject matter experts zijn individuen met gespecialiseerde kennis op een specifiek gebied dat nodig is voor het softwaresysteem. Zij leveren input voor de eisen en helpen ervoor te zorgen dat het uiteindelijke softwaresysteem voldoet aan de behoeften van de belanghebbenden en gebruikers.

Het is belangrijk op te merken dat requirements analyse een iteratief proces is, en veranderingen kunnen optreden naarmate het project vordert. Daarom is het belangrijk om een open communicatielijn te hebben tussen alle teamleden, belanghebbenden en materiedeskundigen om ervoor te zorgen dat alle nieuwe of veranderende eisen worden vastgelegd en opgenomen in het softwaresysteem. Effectieve communicatie en samenwerking tussen alle teamleden en belanghebbenden zijn cruciaal voor het succes van het requirements analyse proces en het totale project.

Wat zijn de voordelen van een requirements analyse?

Requirements analyse is een cruciale stap in het software ontwikkelingsproces. Hiermee kunnen teams de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en gebruikers verzamelen, analyseren en valideren om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke softwaresysteem aan hun eisen voldoet. Door een grondige en effectieve eisenanalyse uit te voeren, kunnen teams de communicatie en samenwerking tussen alle leden verbeteren, de software afstemmen op de bedrijfsbehoeften, de tevredenheid van de gebruikers vergroten en de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dit zal leiden tot meer efficiëntie en kostenbesparingen doordat hiaten of inconsistenties vroeg in het project worden opgespoord, waardoor kostbaar herwerk en vertragingen later worden voorkomen. Bovendien zal het uiteindelijke softwaresysteem van hoge kwaliteit zijn. Het wordt op tijd en binnen het budget opgeleverd, wat kan leiden tot een succesvol projectresultaat en een grotere klanttevredenheid.

FAQ

Wat is Software Requirements Analysis?

Software Requirements Analysis is het proces van het verzamelen, documenteren en analyseren van de behoeften en beperkingen van belanghebbenden om een duidelijke en uitgebreide set van eisen voor een software systeem te ontwikkelen.

Wat zijn de doelen van Software Requirements Analysis?

De doelstellingen van Software Requirements Analysis omvatten het identificeren van de belanghebbenden en hun behoeften, het begrijpen van het probleemdomein, het definiëren van de reikwijdte van het softwaresysteem, en het creëren van een set eisen die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de software te sturen.

Wat zijn de stappen van de Software Requirements Analysis?

De stappen die betrokken zijn bij Software Requirements Analysis omvatten: het verzamelen van informatie van stakeholders, het creëren van een requirements document, het analyseren en valideren van de requirements, en het verkrijgen van goedkeuring.

Wat zijn enkele veel gebruikte technieken in Software Requirements Analysis?

Veel gebruikte technieken in Software Requirements Analysis zijn: het interviewen van stakeholders, het houden van enquêtes, het beoordelen van bestaande documentatie, het creëren van use cases en het maken van prototypes.

Wat zijn de voordelen van Software Requirements Analysis?

De voordelen van Software Requirements Analysis omvatten: het verminderen van het risico van het mislukken van een project, het verbeteren van de communicatie tussen belanghebbenden en ontwikkelaars, het identificeren van potentiële problemen vroeg in het ontwikkelingsproces, en het creëren van een duidelijke en uitgebreide set van eisen die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de software te sturen.

Wat zijn enkele veel voorkomende uitdagingen in Software Requirements Analysis?

Veel voorkomende uitdagingen bij Software Requirements Analysis zijn: het verzamelen van requirements van stakeholders met verschillende perspectieven, het managen van wijzigingen in de requirements, het omgaan met onvolledige of conflicterende requirements, en het verkrijgen van overeenstemming en buy-in van alle stakeholders over de requirements.

Gerelateerde berichten

Hoe u pushmeldingen in uw PWA instelt
Hoe u pushmeldingen in uw PWA instelt
Duik in de wereld van pushmeldingen in Progressive Web Applications (PWA's). Deze gids begeleidt u tijdens het installatieproces, inclusief de integratie met het veelzijdige AppMaster.io-platform.
Pas uw app aan met AI: Personalisatie in AI App Creators
Pas uw app aan met AI: Personalisatie in AI App Creators
Ontdek de kracht van AI-personalisatie op platformen voor het bouwen van apps zonder code. Ontdek hoe AppMaster AI inzet om applicaties aan te passen, de gebruikersbetrokkenheid te vergroten en de bedrijfsresultaten te verbeteren.
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
De sleutel tot het ontsluiten van strategieën voor het genereren van inkomsten via mobiele apps
Ontdek hoe u het volledige opbrengstpotentieel van uw mobiele app kunt benutten met beproefde strategieën voor het genereren van inkomsten, waaronder advertenties, in-app-aankopen en abonnementen.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven